Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Tașcu Lala

Emisiunea armâneascâ ditu 17.07.2024

Emisiunea armâneascâ ditu 17.07.2024

Tru emisiunea armânească di adzâ s’da: << >> - Hâbări dit bana româneascâ şi internaţionalâ <<>> Scriitori armâñi di aeri ș-di adzâ: Cutuli Caloir << >> Bunâ-vâ ascultari !

Emisiunea armâneascâ ditu 17.07.2024
Misuri ti alâxearea a numirlui di ursi
Actualitati 17.07.2024

Misuri ti alâxearea a numirlui di ursi

Deputaţlli româñi alâxirâ nomlu tu ți mutreaști avinarea ti vâtâmari a ursilor

Misuri ti alâxearea a numirlui di ursi
Emisiunea armâneascâ ditu 16.07.2024

Emisiunea armâneascâ ditu 16.07.2024

Tru emisiunea armânească di adzâ s’da: << >> - Hâbări dit bana româneascâ şi internaţionalâ <<>> România la ea acasâ: Olimpiada a sumarâsuriloru la hori << >> Bunâ-vâ ascultari !

Emisiunea armâneascâ ditu 16.07.2024
Emisiunea Armâneascâ ditu 15.07.2024

Emisiunea Armâneascâ ditu 15.07.2024

Tru emisiunea armânească di adzâ s’da: << >> - Hâbări dit bana româneascâ şi internaţionalâ <<>> Yișteri di folcloru armânescu: Pirmithlu Cumu s-feați Casianolu Ayiu << >> Bunâ-vâ ascultari !

Emisiunea Armâneascâ ditu 15.07.2024
România – zñiili a căñinăllei
Actualitati 15.07.2024

România – zñiili a căñinăllei

Chirolu nica va s’hibă cu căñină tru România. Fură băgati restricţii di urdinari  pi călliuri. Și urdinarea pi călliurli di heru fu zñiipsită.

România – zñiili a căñinăllei
Emisiunea armãneascã ditu 14.07.2024

Emisiunea armãneascã ditu 14.07.2024

Tru emisiunea armânească di adză, s’da: << >> - Hăbări dit bana românească şi internaţională - Bairu di cănticu armănescu cu Kiru Liaku şi Custandini Stere << >> Bunã-vã ascultari !

Emisiunea armãneascã ditu 14.07.2024
Emisiunea armãneascã ditu 13.07.2024

Emisiunea armãneascã ditu 13.07.2024

Tru emisiunea armânească di adză, s’da: << >> - Hăbări dit bana românească şi internaţională - Frăndză muzicală: cantautoru Gica Godi - Pirmithi armăneşti: Fraţlli di cruţi (II) di Hristu Cândruveanu - Frăndză muzicală: Pareia “Makedonia” << >> Bunã-vã ascultari !

Emisiunea armãneascã ditu 13.07.2024
Emisiunea armãneascã ditu 12.07.2024

Emisiunea armãneascã ditu 12.07.2024

Tru emisiunea armânească di adză, s’da: << >> - Hăbări dit bana românească şi internaţională - Yişteri di folclor armănescu: Adetea ”Pirpiruna” - Bairu di cănticu armănescu: Corina Elena di Vreari << >> Bunã-vã ascultari !

Emisiunea armãneascã ditu 12.07.2024
Emisiunea armãneascã ditu 11.07.2024

Emisiunea armãneascã ditu 11.07.2024

Tru emisiunea armânească di adză, s’da: << >> - Hăbări dit bana românească şi internaţională - Frăndză muzicală: Flori Costea - Scriitori armăñi di aseara şi di adză: Todi Zuca << >> Bunã-vã ascultari !

Emisiunea armãneascã ditu 11.07.2024
Agiutoru NATO tră Ucraina
Actualitati 11.07.2024

Agiutoru NATO tră Ucraina

Statili membri NATO ş-loară borgea s’agiută Ucraina tră aderarea la Alianţă, Tutunăoară, fosta ripublică sovietică va s’aibă un agiutoru di dzăţ di miliardi di euro tru 2025.

Agiutoru NATO tră Ucraina
Emisiunea armãneascã ditu 10.07.2024

Emisiunea armãneascã ditu 10.07.2024

Tru emisiunea armânească di adză, s’da: << >> - Hăbări dit bana românească şi internaţională - Scriitori armăñi di aseara şi di adză: Despa Caranica Olariu << >> Bunã-vã ascultari !

Emisiunea armãneascã ditu 10.07.2024
Emisiunea armãneascã ditu 09.07.2024

Emisiunea armãneascã ditu 09.07.2024

Tru emisiunea armânească di adză, s’da: << >> - Hăbări dit bana românească şi internaţională - România la ea acasă: Adunarea a poñiloru ditu gărdină << >> Bunã-vã ascultari !

Emisiunea armãneascã ditu 09.07.2024
Tuti azboiurli interni și externi ali companie aeriană românească TAROM s’dizvărtea, adză tahina, simfunu cu programărli
Actualitati 09.07.2024

Tuti azboiurli interni și externi ali companie aeriană românească TAROM s’dizvărtea, adză tahina, simfunu cu programărli

Compania TAROM simnă un acordu cu personalu navigantu ti dizvărtearea-a operaţiuñilor di azboiur tru reghimu normalu.

Tuti azboiurli interni și externi ali companie aeriană românească TAROM s’dizvărtea, adză tahina, simfunu cu programărli
Emisiunea armãneascã ditu 08.07.2024

Emisiunea armãneascã ditu 08.07.2024

Tru emisiunea armânească di adză, s’da: << >> - Hăbări dit bana românească şi internaţională << >> - Yişteri di folclor armănescu: Cum s’feaţi catheanolu adză << >> - Bairu di cănticu armănescu: Kiru Liakov, Ripublica Makedonia ditu Araţili << >> Bunã-vã ascultari !

Emisiunea armãneascã ditu 08.07.2024
Restricţia di tonaju pi DN1 Ploieşti – Braşov fu scoasă, tu kirolu di ncllideari a urdinarillei pi Valea-a Oltului
Actualitati 08.07.2024

Restricţia di tonaju pi DN1 Ploieşti – Braşov fu scoasă, tu kirolu di ncllideari a urdinarillei pi Valea-a Oltului

CNAIR: Restricţia di urdinari tră vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată ma mari ică isa cu 7,5 tonuri, pi sectorlu di cali DN1 Ploieşti - Braşov, fu scoasă temporar tru contextul di ncllideari a urdinarillei pi Valea Oltului.

Restricţia di tonaju pi DN1 Ploieşti – Braşov fu scoasă, tu kirolu di ncllideari a urdinarillei pi Valea-a Oltului

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company