Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Tașcu Lala

Limbidzări dupu alidzeri
Actualitati 12.06.2024

Limbidzări dupu alidzeri

PSD easti marli amintătoru a alidzerloru europeani şi locali di dumănică.

Limbidzări dupu alidzeri
Tiñia minimâ di cathi mes creaşti tu Românie
Actualitati 12.06.2024

Tiñia minimâ di cathi mes creaşti tu Românie

Chivernisea apufusi criștearea a tiñillei minimâ di cathi mes, unâ jgllioatâ ninti câtâ apruchearea a tiñillei di cathi mes minimâ evropeanâ, minduitâ ti meslu brumar.

Tiñia minimâ di cathi mes creaşti tu Românie
Lucru deadun cu vâsiliili dit Balcani
Actualitati 12.06.2024

Lucru deadun cu vâsiliili dit Balcani

Trei minișțrâ di Externi dit Balcanii dit Ascâpitatâ furâ tu viziti ofițiali București, stâmâna aesta

Lucru deadun cu vâsiliili dit Balcani
Emisiunea armâneascâ ditu 10.06.2024

Emisiunea armâneascâ ditu 10.06.2024

Tru emisiunea armânească di adză, s’da: <<>> Hâbări dit bana românească şi internaţională <<>> Scriitori armâñi di aeri ș-di adzâ: Teohar Mihadaș. <<>> Bunâ-vâ ascultari!

Emisiunea armâneascâ ditu 10.06.2024
România – fenomeni meteo extremi

România – fenomeni meteo extremi

Dupâ un mes anda temperaturli s-alâxirâ di ma multi ori dinapandica, cu unu chiro cabaia arați, veara ahurhi cu tufăñi ș-temperaturi ți tricurâ di 30 di gradi Celsius tu nai ma marea parti dit Românie.

România – fenomeni meteo extremi
Cum va s-aspunâ Parlamentul Evropean 2024-2029
Hăbărli 10.06.2024

Cum va s-aspunâ Parlamentul Evropean 2024-2029

Uidisit cu luyurserli, Pareia a Partidlui Popular Evropean va s-aibâ cama multili mandati tu Parlamentlu Evropean tu yinitor.

Cum va s-aspunâ Parlamentul Evropean 2024-2029
Emisiunea armãneascã ditu 09.06.2024

Emisiunea armãneascã ditu 09.06.2024

Tru emisiunea armânească di adză, s’da: <<>> Oaspiţ la microfon: Interviu cu scriitorlu ș-cântâtorlu Dini Trandu <<>> Frândzâ muzicalâ <<>> Bunã-vã ascultari!

Emisiunea armãneascã ditu 09.06.2024
Emisiunea armãneascã ditu 08.06.2024

Emisiunea armãneascã ditu 08.06.2024

Tru emisiunea armânească di adză, s’da: <<>> Ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu <<>> Pirmithlu cu mușatlu gioni ș-cu spânlu di Hristu Cândroveanu - daua parti <<>> Frândzâ muzicalâ <<>> Bunã-vã ascultari!

Emisiunea armãneascã ditu 08.06.2024
Alidzeri europarlamentari şi locali 2024
Hăbărli 09.06.2024

Alidzeri europarlamentari şi locali 2024

Tru România, s’dizvărtescu, adză, alidzerli locali şi europarlamentari. Aproapea 19 miliuñi di români cu ndreptu di vot suntu aştiptaţ la urni tră ş-aleagă reprezentanţălli.

Alidzeri europarlamentari şi locali 2024
Ma mãrli evenimenti a stãmãnãllei ţi tricu 02.06 – 08.06.2024
Eveniment Top 08.06.2024

Ma mãrli evenimenti a stãmãnãllei ţi tricu 02.06 – 08.06.2024

Pi șcurtu: Alidzeri locali și europeani tru România/ România, cooperari cu văsiliili ditu Balcani/ România ndrupaşti planlu a prezidentului Joe Biden mutrindalui Gadza/ Andamasi a prezidentului Klaus Iohannis/ Tru așteptarea-a protlui scrutinu electoralu ditu 2024 Ministurlu ti Lucri Xeani Românu Luminița Odobescu scoasi tu migdani „simasia ti u da România ti identitatea etnică, culturală şi lingvistică a minoritatillei naţională armânească ditu Arbinişieˮ.

Ma mãrli evenimenti a stãmãnãllei ţi tricu 02.06 – 08.06.2024
Emisiunea armãneascã ditu 07.06.2024

Emisiunea armãneascã ditu 07.06.2024

Tru emisiunea armânească di adză, s’da: <<>> Hăbări dit bana românească şi internaţională <<>> Oaspiţ la microfon: Interviu cu scriitorlu ș-cântâtorlu Dini Trandu - prota parti. <<>> Bunã-vã ascultari!

Emisiunea armãneascã ditu 07.06.2024
Stogurli di valutâ agiumsirâ tu unâ scarâ recordu

Stogurli di valutâ agiumsirâ tu unâ scarâ recordu

Stogurli di valutâ ali României agiumsirâ tu unâ scarâ recordu

Stogurli di valutâ agiumsirâ tu unâ scarâ recordu
UE ș-reghiunea ali Amari Lai

UE ș-reghiunea ali Amari Lai

București sâ zburâ diznău ti securitati ș-apărari la Amarea Lai.

UE ș-reghiunea ali Amari Lai
Terminal ti purtarea a yiptului câtâ câsâbălu Suceava

Terminal ti purtarea a yiptului câtâ câsâbălu Suceava

Fu yiurtusitu, tu partea di câtâ ncheari-apiritâ ali Românie, nai ma marli terminal di purtari a yiptului ditu Evropa

Terminal ti purtarea a yiptului câtâ câsâbălu Suceava
Emisiunea armâneascâ ditu 06.06.2024

Emisiunea armâneascâ ditu 06.06.2024

Tru emisiunea armânească di adză, s’da: <<>> Hâbări dit bana românească şi internaţională <<>> Scriitori armâñi di aeri ș-di adzâ: Teodor Yioryi Zuca. <<>> Bunâ-vâ ascultari!

Emisiunea armâneascâ ditu 06.06.2024

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company