Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

2018 – arhiuseaşte ună noauă etapă tru activitatea CNDB

Chentrul Naţional a Dansului Bucureşti (CNDB), singura instituţie publică de cultură, aflată în subordinea Ministerului a Culturâl’ei, care susţâne, dezvoltă, promoveadză dansul contemporan şi artele performative din România, se pregăteşte/îndreadze anulu aestua trâ mutarea, tru 2019, într-un nou spaţiu, multu mai adecvat a activitatil’ei a lui. Pregătirile trâ mutarea fizică sunt însuţâte şi de proiecte pe mesură, despre care discutăm în continuare.

2018 – arhiuseaşte ună noauă etapă tru activitatea CNDB
2018 – arhiuseaşte ună noauă etapă tru activitatea CNDB

, 27.01.2018, 23:14


Anulu 2017 si bitisi trâ Chentrul Naţional a Dansului Bucureşti, aşi cum se faţe de patru an’i încoaţe, cu Gala Premiilor CNDB, minduite trâ a celebrare, fără ierarhizare, excelenţa. La aestă a patra ediţie, echipa CNDB aleapse să aducă omagiu/tim’ie a unor personalităţ care au construită de-a lungul a secolului XX contextul coregrafic contemporan din România. Pionieril’i a dansului românescu asparsiră/freadziră canoane, emancipară dansul, fură nişte curajosi”, spuse Vava Ştefănescu, managerulu CNDB. Laureaţâl’i a Premiilor CNDB 2017, desemnaţ prin lucurlu de cercetare faptu de departamentul de specialitate a Chentrului, sunt coregrafil’i şi dansatoril’i Floria Capsali, Vera Proca-Ciortea, Iris Barbura, Lizica Codreanu, Paule Sybille, Stere Popescu, Gabriel Negri, Esther Maghiar şi Trixy Checais.


Aestă propuunere prefaţăă, vârâ turlie, ţeea ţe va să se facă anulu aestua, ama şi tru 2019, în existenţa şi activitatea a Chentrului, declaară managerulu Vava Ştefănescu: Fu ună opţiune baiaa radicală, di aform’ia că la CNDB se încl’ide ună etapă şi acată ună altă. Urmeadză să nă mutăm tru 2019 în casa/binaia dedicată a Chentrului Naţional a Dansului. Până tora fu un tip de lucru, un tip de promovare şi de tendinţă sa faţim vizibil dansul contemporan. De aoa şi nclo, lipseaşte să mutrim altă turlie şi să nă pregătim altă turlie. Şi cred că se impune un revirimentu instituţional sau de atitudine instituţională, mai deavrapa, din perspectiva a luştui mare momentu care va hibă mutarea în casa de pe Strada Popişteanu 3, adică Sala Omnia. În momentele în care se încl’ide ună etapă, fără să vrei, v’ine vâră turlie într-ună loghică interioară să mutreşti înăpoi. Şi datorită/borge a luştor oamen’i dansul contemporan are un v’initor. Avem considerată că neapărat lipseaşte să omagiem aţeale personalităţ, pe care nu lipseaşte să le agarşim şi a cui lipseaşte să lă bânăm, vără turlie fel, reuşitele, îndrăzneala, curajulu, afirmaţiile şi mai multu aspardzerea/frândzerea a limitelor şi a unei stare de tradiţie. Deci, vara turlie, spiritulu a ţilor omagiaţ easte aţea ţe urmeadză să se facă la Chentrul Dansului. Mutreşti înăpoi şi, de faptu, vedz tru v’initor”.


Chentrul Naţional a Dansului Bucureşti easte producător, gazdă, formator, cercetător, mediator. Care easte strateghia prin care doreaşte/are dor să producă alăxire pe toate aeste planuri aflăm tot de la Vava Ştefănescu: Chentrul va să se muută în chentru şi cred că 2018 şi ună parte di 2019 nu va hibă altuţiva decât ună continuă pregătire trâ aţea ca tru 2019 să putem başi să deşcl’idem porţâle într-un sensu foarte clar trâ public, cu un mesaj clar, cu ună atitudine clară. Aestu lucru easte extrem de importantu. De aţea aform’ie, cred că prima axă a liştei strateghie easte intensificarea a ideilor, dialogurilor şi a prezentărilor publiţe. Sunt multe proiecte, care va hibă multiplicate şi, ma că nu multiplicate, atumţea va aivă ună durată mai mare, ahtare turlie încât să aibă un impactu mai importantu, sau va aibă nevol’ie de un efortu de vizibilitate şi de implicare a publicului multu mai importantu decât u feaţim până tora. Mutrim să multiplicăm reprezentaţiile cu coproducţiile, producţiile sau spectacolele invitate la noi nu maşi în Bucureşti, că şi în ţară. Nu reuşim să deşcl’idem filiale sau antene” a CNDB tru alanţâ câsâbadz di aform’ia că Ministerulu a Justiţilei spuse că lipseaşte să treacă prin Parlamentu una ahtare apofase, aţea ţe easte interesantu. Ama va dişcl’idem aţeale capete de punte de care avem nevol’ie şi de care publiculu din ţară are nevolie. Ştim toţ că nu poate sa se concentreadză cultura coregrafică maşi la Bucureşti”.(Şt.B)


Autor: Luana Pleşea


Armânipsire: Hristu Steriu

Expoziția di sculptură „Andezit 10”
Carnet cultural Friday, 24 November 2023

Expoziția di sculptură „Andezit 10”

Galeria Simeza din București prezintă tru mesulu brumar/ noiembriu expoziția di grup itinerantă: Andezit 10. Expoziția avu un traseu prin mai...

Expoziția di sculptură „Andezit 10”
Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București
Carnet cultural Sunday, 02 July 2023

Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București

Institutulu Cervantes di București are găzduită/ fu loculu iu si ţânu un evenimentu de importanță specială: cheremonia di omagiare în...

Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București
Pânâgh’irulu di Artă MoBU
Carnet cultural Thursday, 22 June 2023

Pânâgh’irulu di Artă MoBU

La finalul/ bitisita a mesului mai, în Bucureşti, în incinta a unui hangar aeronautic, la Romaero, avut loc prima ediție a Pânâghirului...

Pânâgh’irulu di Artă MoBU
Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari
Carnet cultural Monday, 01 May 2023

Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari

Tru misuhorea veaclle ali capitală, clădirea a Pălatillei Dacia-România, s’ţăni a 11-a ediție a consacratlui Pavilion di Artă “Art...

Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari
Carnet cultural Friday, 07 April 2023

Ana Ularu gioacă tru serialu românescu „Spy/Master”

Producția originală Max Original Spy/Master” easti primlu serial românesc nominalizat la Festivalul Internațional di Film di la Berlin. Filmat...

Ana Ularu gioacă tru serialu românescu „Spy/Master”
Carnet cultural Sunday, 26 March 2023

Proiectul “UncannyOrder”

“UncannyOrder”, nai ma nău proiect di cercetari și di producție artistică dizvărtitu di Asociația “Qolony”, ari ca...

Proiectul “UncannyOrder”
Carnet cultural Sunday, 05 February 2023

„Phoenix. Har/Jar”, un documentar ti legendara trupă Phoenix

Dupu 60 di ani di la thimilliuseari, membrilli a leghendarăllei trupă rock Phoenix s-adunară, tru premieră, tru filmul documentar Phoenix....

„Phoenix. Har/Jar”, un documentar ti legendara trupă Phoenix
Carnet cultural Sunday, 08 January 2023

Spectacolul di dansu contemporan “Interior/Exterior”

Sţena di dansu contemporan ditu capitală s-feaţi ma avută tu bitisita a anlui 2022 cu un nou spectacol: “Interior/Exterior” tru regia...

Spectacolul di dansu contemporan “Interior/Exterior”

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company