Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

(concursu saline): Evenimente culturale în saline


”Istoricul aliştei bâsearicâ arhiusi unâoarâ cu dişcl’idirea a punctului turistic, tru agheazmăciune 2009, unâoarâ cu finalizarea a exploataril’ei. Aoa si inaugură aestă bâsearică ţi agiumse aţea ma marea bâsearică creştin ortodoxă din subteran, cu hramul a Sâmtului Gheorghe şi Sâmta Varvara, protectoarea minerilor, a arhitecţilor şi a constructorilor. Aestă bâsearică fu amenajată di Exploatarea Minieră Râmnicu Vâlcea şi di preftul din parohie. Di-tru 2009 până tora aoa si organizarâ ma multe evenimente. Tru 2011 furâ başi aduse moaştile (ică oasile) a Sâmtâl’ei Varvara di-tru Gârţie. Cu aţea aform’ie si feaţe şi un pelerinaj di dauă dzâle. De-a lungul a chirolui, avem organizatâ şi concerte di muzică bâsirichească. Unul di eale fu susţânut di ghinecunoscutlu interpret, clarinetistul Felix Goldbach. Tut în cadrul aţil’ei seratâ muzicalâ concertâ şi Corala Sfântul Antim Ivireanu a Catedralâl’ei Arhiepiscopalâ.”

(concursu saline): Evenimente culturale în saline
(concursu saline): Evenimente culturale în saline

, 09.02.2013, 21:00


”Istoricul aliştei bâsearicâ arhiusi unâoarâ cu dişcl’idirea a punctului turistic, tru agheazmăciune 2009, unâoarâ cu finalizarea a exploataril’ei. Aoa si inaugură aestă bâsearică ţi agiumse aţea ma marea bâsearică creştin ortodoxă din subteran, cu hramul a Sâmtului Gheorghe şi Sâmta Varvara, protectoarea minerilor, a arhitecţilor şi a constructorilor. Aestă bâsearică fu amenajată di Exploatarea Minieră Râmnicu Vâlcea şi di preftul din parohie. Di-tru 2009 până tora aoa si organizarâ ma multe evenimente. Tru 2011 furâ başi aduse moaştile (ică oasile) a Sâmtâl’ei Varvara di-tru Gârţie. Cu aţea aform’ie si feaţe şi un pelerinaj di dauă dzâle. De-a lungul a chirolui, avem organizatâ şi concerte di muzică bâsirichească. Unul di eale fu susţânut di ghinecunoscutlu interpret, clarinetistul Felix Goldbach. Tut în cadrul aţil’ei seratâ muzicalâ concertâ şi Corala Sfântul Antim Ivireanu a Catedralâl’ei Arhiepiscopalâ.”
Pri-tru starea excelentâ di conservare a lucrărilor miniere şi a utilajilor ufilisite la transportul a saril’ei, Salina Turda agiumse un di-alethea muzeu di istorie a mineritului în sare. Di aţea aform’ie, salina easte, tora, unâ destinaţie turistică trâ aţel’i ţi viziteadză localitatea Turda (judeţlu Cluj). Exploatarea a saril’ei la Turda fu un elementu determinantu trâ evoluţia cu prucuchie a câsâbălui, aestă mină datânda di-tru secolul al XVII-lea. Unâ di surprizile pi care u avurâ ninte cu doi an’i aţel’i prezenţâl’i la inaugurarea a salinâl’ei fu că aflarâ ndreapte tru aestu spaţiu unâ sală di tratamentu, terenuri di sportu şi un amfiteatru. Şi di atumţea, evenimentile si ţânurâ zingir. Tsi evenimente si ndreg în continuare tru salină nâ spune Felicia Răceanu, directoarea Casâl’ei di Cultură Turda:


”Aghenda a manifestărilor easte multu bogată anlu aestu. Noi, Casa di Cultură Turda, organizăm tute aeste activităţ în colaborare cu Salina şi cu alte instituţii, ahtare turlie încât activităţile să hibâ atractive şi să atradzim cât ma mulţâ turişti. În cadrul a Primuvearâl’ei Culturalâ Turdenâ, ţi si dişcl’ide tru meslu marţu şi care agiumse la unâ ediţie respectabilă, va sâ avem unâ Dzuâ a Artilor, pi care u dişcl’idim tamam la Salina Turda. Va-s apânghisim tutunâoarâ, în salină, un concertu di muzică cu formaţiile di cilimean’i şi di tineret di-tru câsâbă şi va-s pregătim unâ expoziţie specială, cu ocazia sărbătorilor pascale. Tut cu aţea ocazie va-s avem şi unâ extraordinară expoziţie di artă culinară. Tutunâoarâ, veara aestă, va-s organiză dauă tâburi: unâ tâbure organizată di casa di Cultură în parteneriat cu Societatea Culturală Filarmonica Turda, şi unâ altă tâbure, în parteneriat cu Şcoala Populară di Artă Tudor Jarda din Cluj. Un lucru ţi nâ bucură easte că Societatea Cultura Fără Frontiere îşi anunţă participarea la programile a noastre. Anul tricut, artiştil’i care expusirâ în salină avurâ un succes ahoria.”
Anlu tricut, Salina Turda apânghisi, întră alte, un spectacol inedit, susţânut di Silence Teatro (Italia) în cadrul a ţil’ei de-a V-a ediţie a Festivalului Internaţional di Teatru Experimental MAN.in.FEST organizat di Asociaţia Teatrul Imposibil. Ediţia di-tru 2012 a festivalului reuni artişti di numâ internaţional proveninda di-tru 6 state şi evenimentul surprinse pri-tru utilizarea unor spaţii niconvenţionale di desfăşurare, cum fu Salina Turda.


9.feb.2013

Etichete:
Expoziția di sculptură „Andezit 10”
Carnet cultural Friday, 24 November 2023

Expoziția di sculptură „Andezit 10”

Galeria Simeza din București prezintă tru mesulu brumar/ noiembriu expoziția di grup itinerantă: Andezit 10. Expoziția avu un traseu prin mai...

Expoziția di sculptură „Andezit 10”
Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București
Carnet cultural Sunday, 02 July 2023

Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București

Institutulu Cervantes di București are găzduită/ fu loculu iu si ţânu un evenimentu de importanță specială: cheremonia di omagiare în...

Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București
Pânâgh’irulu di Artă MoBU
Carnet cultural Thursday, 22 June 2023

Pânâgh’irulu di Artă MoBU

La finalul/ bitisita a mesului mai, în Bucureşti, în incinta a unui hangar aeronautic, la Romaero, avut loc prima ediție a Pânâghirului...

Pânâgh’irulu di Artă MoBU
Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari
Carnet cultural Monday, 01 May 2023

Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari

Tru misuhorea veaclle ali capitală, clădirea a Pălatillei Dacia-România, s’ţăni a 11-a ediție a consacratlui Pavilion di Artă “Art...

Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari
Carnet cultural Friday, 07 April 2023

Ana Ularu gioacă tru serialu românescu „Spy/Master”

Producția originală Max Original Spy/Master” easti primlu serial românesc nominalizat la Festivalul Internațional di Film di la Berlin. Filmat...

Ana Ularu gioacă tru serialu românescu „Spy/Master”
Carnet cultural Sunday, 26 March 2023

Proiectul “UncannyOrder”

“UncannyOrder”, nai ma nău proiect di cercetari și di producție artistică dizvărtitu di Asociația “Qolony”, ari ca...

Proiectul “UncannyOrder”
Carnet cultural Sunday, 05 February 2023

„Phoenix. Har/Jar”, un documentar ti legendara trupă Phoenix

Dupu 60 di ani di la thimilliuseari, membrilli a leghendarăllei trupă rock Phoenix s-adunară, tru premieră, tru filmul documentar Phoenix....

„Phoenix. Har/Jar”, un documentar ti legendara trupă Phoenix
Carnet cultural Sunday, 08 January 2023

Spectacolul di dansu contemporan “Interior/Exterior”

Sţena di dansu contemporan ditu capitală s-feaţi ma avută tu bitisita a anlui 2022 cu un nou spectacol: “Interior/Exterior” tru regia...

Spectacolul di dansu contemporan “Interior/Exterior”

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company