Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Dosar – naua scenă românească în presa italiană

A naul’ei schenă teatrală din România şi Republica Moldova îl’i fu dedicat un amplu dosar, recentu apărut în revista italiană trimestrială Hystrio. Demersul îl’i aparţâne a Irinâl’ei Wolf, jurnalistă independentă stabilită, di-tru 1988, la Viena şi care se ocupă, de baighi mulţâ ani, de promovarea teatrului românescu dinclo de graniţe.

Dosar – naua scenă românească în presa italiană
Dosar – naua scenă românească în presa italiană

, 15.07.2017, 20:18


Uidisit cu spusa a Irinâl’ei Wolf, dosarulu de 30 di păgin’i apărut în limba italiană abordeadză mai multe teme:


Easte, sigura, un articol introductiv dispre schenă în general, dispre cum easte ea structurată, cum funcţioneadză, câte teatre exiistă, cum si are dezvoltată de-a lungul a an’ilor. Easte un articol dedicat a reghizorilor, altu a dramaturghil’iei contemporană, acoperim şi schena independentă, şi schena de limbă maghiară. Sunt prezentate şi festivalurile, şcol’iurile de teatru, easte şi dansul contemporan prezentu, şi scenografil’i, ama şi cooperarea transfrontalieră dintră România şi Franţa. Avem interviu cu Ion Caramitru (preşedintele UNITER) şi cu Constantin Chiriac (preşedintele Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu), ca personalităţi marcante ale scenei teatrale din România”.


Despre teatrulu românescu în ansamblul a lui nu si mai scrise în presa internaţională de foarte multu chiro”, atradze atenţia criticulu Oltiţa Cântec, preşedinta a li Secţie română a Asociaţil’ei Internaţională a Critiţâlor de Teatru (AICT.Ro), care acordăă agiutor în elaborarea dosarului:


Aţea ţe am realizată împreună cu colegil’i a mei di-tru AICT.Ro şi cu redacţia de la Hystrio easte un lucru multu importantu trâ vizibilitatea artâl’ei scenică românească în afoara graniţelor a ţarâl’ei. Feaţim copus tra să hibă un portret cât mai cuprinzător, care să oferă a vârnui din afoară, care nu ştie aproapea ici ţiva despre arta teatrală românească, un peisaj cât mai aprucheat de realitate, pi de altă parte să spunim, să faţim să se veadă că în teatrul românescu se fac lucruri interesante, că există artişti ahoria, că, sigura, teatrulu românescu are nişte specificităţ care v’in din realitatea că, în aproapea trei dechenii care trecură de la momentul 1989, fu ananghe să se confrunte cu etapa postcomunistă. Are ninca foarte multe probleme pe care lipseaşte să li ghestioneadză. Voiu să subliniedzu că dosarulu are ună mbogată iconografie, sunt foarte multe imaghini, di afom’ia că dispre teatru putem să zburâm şi să scriim, ama imaghinile înseamnă multu di multu cându zburăşti de un artistu sau de un anumit spectacol. Şi, tounăoară, îndauă indicaţii bibliografiţe de lucrări care sunt scrise şi într-ună limbă de circulaţie internaţională”.


Dosarulu Naua schenă românească” si descl’ide cu un interviu realizat de criticulu Daniela Şilindean cu dramaturgulu Matei Vişniec, oara aestă nu în calitatea l’ei de dramaturgu, că tru aţea de spectator avizat, care cunoaşte multu ghine teatrul românescu dinainte şi de după 1989. Daniela Şilindean dzâţe:


Am descoperită cu bucuril’e în răspunsurile a lui faptul că trâ Matei Vişniec România si are transformată într-un teatru tru andreu 1989 şi cum, di-tru aţea experienţă istorică, si trecu la aţea ţe numeaşte el ună formă de normalitate”, la ţeva ţe si vrea ună arhiusită di democraţie. Tot cu mare bucuril’e am descoperită şi îndauă di atuurile a teatrului românescu aşe cum le veade dramaturgul Matei Vişniec. De exemplu, ună di frazile cl’eaie a interviului easte ţea în care spune, apropo de reghizoril’i din România, că easte imposibil s-faţ ună listă a reghizorilor bun’i şi foarte bun’i, di aform’ia că România poate exportă reghizori geniali. Mai multu, ma că s-hibă ananghe să aleagă un termen foarte specific trâ teatrulu românescu de după1989, aţel easte visceral”, fără să încarcă pozitiv sau negativ termenulu. Easte zborulu de un tip de bânare teatrală, care iase mai puţân din creier şi mai multu din stomac, inimă, hicate şi başi gh’iare, care emoţioneadză cu siguranţă spectatorul”.


Publicaţie de teatru şi artile a spectacolului fondată tru 1988 de cunoscutulu critic de teatru Ugo Ronfani, Hystrio se adreseadză în special a artiştilor, a oamenilor de teatru, în general, ama şi a publicului mare. Oltiţa Cântec spune:


Cititorulu de aradă poate să află foarte multe detalii despre un teatru care ninca se caftă pe el işişi, despre un teatru care easte în continuare un teatru a reghizorului, despre un teatru în care teatrile de stat, ca structură mulotu ghine dezvoltată şi foarte puternică, au un tip de relaţie specială cu artiştii din zona independentă, un teatru care, din punctu de vedeare leghislativ ninca are multe lucre trâ rezolvaret, cum easte, de exemplu, statutulu a artistului independentu, anumite clarificări leghislative legate şi de leadzea a managementului, de funcţionarea din punctu de vedeare financiar, de evaluarea unei instituţie teatrală”. (Şt.B)


Autor: Luana Pleşea


Armânipsire: Hristu Steriu

Expoziția di sculptură „Andezit 10”
Carnet cultural Friday, 24 November 2023

Expoziția di sculptură „Andezit 10”

Galeria Simeza din București prezintă tru mesulu brumar/ noiembriu expoziția di grup itinerantă: Andezit 10. Expoziția avu un traseu prin mai...

Expoziția di sculptură „Andezit 10”
Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București
Carnet cultural Sunday, 02 July 2023

Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București

Institutulu Cervantes di București are găzduită/ fu loculu iu si ţânu un evenimentu de importanță specială: cheremonia di omagiare în...

Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București
Pânâgh’irulu di Artă MoBU
Carnet cultural Thursday, 22 June 2023

Pânâgh’irulu di Artă MoBU

La finalul/ bitisita a mesului mai, în Bucureşti, în incinta a unui hangar aeronautic, la Romaero, avut loc prima ediție a Pânâghirului...

Pânâgh’irulu di Artă MoBU
Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari
Carnet cultural Monday, 01 May 2023

Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari

Tru misuhorea veaclle ali capitală, clădirea a Pălatillei Dacia-România, s’ţăni a 11-a ediție a consacratlui Pavilion di Artă “Art...

Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari
Carnet cultural Friday, 07 April 2023

Ana Ularu gioacă tru serialu românescu „Spy/Master”

Producția originală Max Original Spy/Master” easti primlu serial românesc nominalizat la Festivalul Internațional di Film di la Berlin. Filmat...

Ana Ularu gioacă tru serialu românescu „Spy/Master”
Carnet cultural Sunday, 26 March 2023

Proiectul “UncannyOrder”

“UncannyOrder”, nai ma nău proiect di cercetari și di producție artistică dizvărtitu di Asociația “Qolony”, ari ca...

Proiectul “UncannyOrder”
Carnet cultural Sunday, 05 February 2023

„Phoenix. Har/Jar”, un documentar ti legendara trupă Phoenix

Dupu 60 di ani di la thimilliuseari, membrilli a leghendarăllei trupă rock Phoenix s-adunară, tru premieră, tru filmul documentar Phoenix....

„Phoenix. Har/Jar”, un documentar ti legendara trupă Phoenix
Carnet cultural Sunday, 08 January 2023

Spectacolul di dansu contemporan “Interior/Exterior”

Sţena di dansu contemporan ditu capitală s-feaţi ma avută tu bitisita a anlui 2022 cu un nou spectacol: “Interior/Exterior” tru regia...

Spectacolul di dansu contemporan “Interior/Exterior”

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company