Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Festivalu European di Teatru Eurothalia 2017 – ti „Limite”

Tru perioada 6 – 13 di sumedru s-disvarti Timişoara şaptea ediţie a Festivalulu Eurothalia, eveniment organizat di Teatrul German di Stat dit Timişoara, şi apreciat ca hiindalui un di nai ma curajoase şi profesioniste manifestări di gen dit România. Selecţionerlu Andreea Andrei aduna sum tema Limite ndaua di nai ma provocatoare spectacole şi numi importante a teatrului european.

Festivalu European di Teatru Eurothalia 2017 – ti „Limite”
Festivalu European di Teatru Eurothalia 2017 – ti „Limite”

, 03.11.2017, 11:34


Andreea Andrei, ti alidzearea a temal’ei Limite” tru contextul a anlui 2017: Festivalul Eurothalia pripune spectacole cari nu suntu orlea zorlea di teatru. Suntu spectacole cu estitit multu diferite şi minduescu că easti importantu ca noi tuţ s-na bagam ntribarea aesta — desi, nica şi dit punct di videala estitic, tru atea ti mutreasti teatrul, există limite, cara putem s-nastritem aesti limite, desi putem s-minduim ica s-aprukem ica s-lardzimu. Aesta di una parte. Iara di altă parte, căte banam tru un context tru cari tru anvarliga di noi s-construiesc tut ma multi mururi, bariere, garduri… Banam tru un context cabaia conservator nascantiori, tru cari refuzăm s-aprukem diferenţele. Şi minduescu că easti multu important ca, prit spectacolele invitate, s-na chestionăm tru permanenţă aesti limite mentale. Minduescu că aestă tematică s-yilipsi tru ediţia dit 2017 tru ma multe forme. Tru tută aestă stămână zburam ti limite fizice, ti limitili a truplui, ti garniţe, ti limitele a comunicaril’ei verbala, ti cheadica anamisa di spectatori şi actori, ti limitele a etical’ei şi moralitatil’ei tru teatru…”.


Prit producţiile invitate, Teatrul German di Stat dit Timişoara aprftasi şi anul aesta s-adră dit Eurothalia un must see” tra iti insi ti ari vrearea tra teatru. Şi easti duri s-cundil’em că, tru bitisita a festivalulu, artistul belgian Wim Vandikeybus prezenta, deadun cu compania a lui, Ultima Vez, spectacolu eveniment In Spite of Wishing and Wanting / Tru ciuda dorinţei şi a voinţei”. Creat tru anlu 1999, reprezintă un moment multu important tru opeara al Vandikeybus, cari lu parastisi diznau tru yinaru 2016, cu una distribuţie complet nauă, exclusiv masculină. Spectacolu feati senzaţie tru tuta lumea. Simbolurile cunoscute a yisiloru şi a vrerloru suntu dizvaliti di clişeele psihanalitice şi transformate tru limbajlu di dans spectaculos şi poetic a companiil’eei Ultima Vez.


Limitili suntu interesante şi pot s-hiba mutriti negativ ica pozitiv, mindueasti Vandikeybus, pe cari lu anribam ti limitele a spectacolului a lui tru ligatura cu publiclu: Minduimu tra s-yilipsimu ideea că oamin’il’i suntu pravdza ti au vreri mari şi cari vor s-exighiseasca tuti.


Ti atea există teatrul. Ti atea, furăm, teatrul fură di la bană. Şi aici, pe scenă, furăm unul di la altul. Unul spune ceva, celălalt fură acelaşi lucru. Şi apoi, fiecari pretindi că easti ceea ce vrea el, easti dorinţa lui, suntu cuvintele lui. Nu. Nimic nu easti original. Easti un pic di show. Easti un pic dit poveastia lui Julio Cortazar, cu un negustor cari vindi ultimele cuvinte pe cari omul le spune truainte di a muri. Le vindi, ca să ştii ce trebuie să spui la final. Vindi orgasme, vindi insulte, vindi lucruri cari, tru mod normal, suntu foarte personale. Şi cred că spiritul vremurilor noastre easti aşa: ai nevoie di ceva, cumpără! Poţi cumpăra dragoste, poţi cumpăra chiar şi viaţă”.


Programul dit acest an al Festivalului European di Teatru Eurothalia a inclus şi seria di evenimente Eurothalia Xtension, organizată împreună cu Asociaţia Timişoara Capitală Culturală Europeană 2021. Chris Torch, directorul artistic al Asociaţiei: La ahurhita a pregătirilor tra proiectul Timişoara 2021, am identificam una parte a programului nostru, pe cari o numim Xtension”. Şi ne-am trudreptat atenţia către evenimente şi instituţii, organizaţii dit Timişoara şi i-am trutrebat dacă am putea să ne ataşăm” la programul lor cu ceva ce noi simţeam că eara important şi cari lipsea tru Timişoara. Cu Eurothalia a fost foarte simplu. Am avut o relaţie minunată. Tru primul rând, easti un festival minunat. Şi ceea ce le puteam oferi eara să aducem Odit Teatret, cari nu a mai fost tru Timişoara până acum. Motivul pentru cari i-am adus a fost nu doar să le prezentăm munca. Am fost interesaţi di experienţa lor tru ceea ce priveşte procesul di truvăţare şi, di asemenea, di experienţa lor di lucru tru Holstebro cu proiectul Holstebro Fest Week, pe cari l-au truceput tru urmă cu 25 di ani. Artiştii implică toată comunitatea trutr-o săptămână di co-creare, împreună cu poliţia, cu soldaţii, cu cercetaşii, cu imigranţii… cu toată lumea. Odit Teatret coordonează toate aceasti activităţi artistice, ca parte a angajării lor tru comunitate”.


Odit Teatret, compania cari a schimbat direcţia teatrului tru a doua jumătate a secolului al XX-lea, sub trudrumarea regizorului Eugenio Barba, şi-a stabilit sediul tru provincia daneză Holstebro, undi a iniţiat festivalul ce a divenit modil pentru ce truseamnă angajarea comunitară a artiştilor.


Festivalul Eurothalia are un public extrem di dischis şi di dornic să vizioneze spectacole cu eastitici provocatoare, surpritzătoare”, spune teatrologul Andreea Andrei, selecţionerul festivalului: Avum aplauze minute arada la majoritatea spectacolelor, spectatori cari au arăvdarea şi curiozitatea ananghisita s-hiba tra s-hiba discl’işi la subiecte di actualitate, sociale, cari ne dor pe toţi tru acest moment. Am fost surpritsă tru mod plăcut că, dişi Festivalul Eurothalia easti axat pe genuri di teatru şi di artele spectacolului foarte diferite, publicul easti dornic să le vizioneze. Şi minduescu că aest lucru contradzati opinia a multor directori di teatre, di festivaluri dit România cari lugursescu că publiclu a nostru easti multu conservator”.Autor: Luana Plesea


Armanipsearea: Tascu Lala


Expoziția di sculptură „Andezit 10”
Carnet cultural Friday, 24 November 2023

Expoziția di sculptură „Andezit 10”

Galeria Simeza din București prezintă tru mesulu brumar/ noiembriu expoziția di grup itinerantă: Andezit 10. Expoziția avu un traseu prin mai...

Expoziția di sculptură „Andezit 10”
Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București
Carnet cultural Sunday, 02 July 2023

Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București

Institutulu Cervantes di București are găzduită/ fu loculu iu si ţânu un evenimentu de importanță specială: cheremonia di omagiare în...

Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București
Pânâgh’irulu di Artă MoBU
Carnet cultural Thursday, 22 June 2023

Pânâgh’irulu di Artă MoBU

La finalul/ bitisita a mesului mai, în Bucureşti, în incinta a unui hangar aeronautic, la Romaero, avut loc prima ediție a Pânâghirului...

Pânâgh’irulu di Artă MoBU
Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari
Carnet cultural Monday, 01 May 2023

Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari

Tru misuhorea veaclle ali capitală, clădirea a Pălatillei Dacia-România, s’ţăni a 11-a ediție a consacratlui Pavilion di Artă “Art...

Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari
Carnet cultural Friday, 07 April 2023

Ana Ularu gioacă tru serialu românescu „Spy/Master”

Producția originală Max Original Spy/Master” easti primlu serial românesc nominalizat la Festivalul Internațional di Film di la Berlin. Filmat...

Ana Ularu gioacă tru serialu românescu „Spy/Master”
Carnet cultural Sunday, 26 March 2023

Proiectul “UncannyOrder”

“UncannyOrder”, nai ma nău proiect di cercetari și di producție artistică dizvărtitu di Asociația “Qolony”, ari ca...

Proiectul “UncannyOrder”
Carnet cultural Sunday, 05 February 2023

„Phoenix. Har/Jar”, un documentar ti legendara trupă Phoenix

Dupu 60 di ani di la thimilliuseari, membrilli a leghendarăllei trupă rock Phoenix s-adunară, tru premieră, tru filmul documentar Phoenix....

„Phoenix. Har/Jar”, un documentar ti legendara trupă Phoenix
Carnet cultural Sunday, 08 January 2023

Spectacolul di dansu contemporan “Interior/Exterior”

Sţena di dansu contemporan ditu capitală s-feaţi ma avută tu bitisita a anlui 2022 cu un nou spectacol: “Interior/Exterior” tru regia...

Spectacolul di dansu contemporan “Interior/Exterior”

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company