Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Festivalu Internaţional di Filmu NexT

Trofeulu NexT 2016 s-deadi tra producţia Atel’i yii au ananghi di videala, atel’i morţa, di muzică”/ The Living Need Light, The Diad Need Music”, regizat di The Propeller Group dit Vietnam. “Un filmu a curi ritmo easti dat di alaxerli di hroma şi di fluiditatea a iholui, cari tani una ducheari niacumtinata di transpoziţie suprarealistă tru prezentulu nicunuscut ama şi existentu. Un film yiu, liric, poetic şi ahandos”, uidisit cu spusa a juriului. Agiumtu la a 10-a a lui ediţie, Festivalu Internaţional di Filmu NexT (dizvartit anamisa di 7 şi 11 di apriliu 2016 la Cinema Muzeulu a Huryeatlui şi Cinema Elvira Popescu şi tru un singir di spaţii neconvenţionale), adusi anlu aestu ditnintea a publiclui românescu nai cama nalili şi ma inovatoari scurtmetraji dit tut chiuseadzl’i a lumil’ei, aleapti dit cama di 2.000 di filmi angrapsiti. Diadun cu Massimiliano Nardulli şi Oana Ghera, criticlu Irina Trocan feati parte dit juriul di selecţie la aestă ediţie, cari aleapsi dit ateali cama di 2.000 di filme angrapsiti tru festival ndaua dit nai cama provocatoare scurtmetraje recente.

Festivalu Internaţional di Filmu NexT
Festivalu Internaţional di Filmu NexT

, 24.04.2016, 18:23

Easti una chestiune di antrenamentu, iara io escu tru şasili an, aşi că am secretili a meali. Cadealihea, nu videm tuti ateali 2000 di filmi, na li ampărţam. Şi atumtea, dit ateali 700 di filme mutriti di cafi un, na danasim la ndaua până selecţia ti scadi di la 2000 la 200 pi cari li acatam tru moeabeti şi tru bitisita armânem la selecţia dimandată. Vrem ca la aestă ediţie competiţia s-hibă nai cama radicală nai ptanu la nivel di cinema narativ, dimi ateali nai cama ambiţioase filme s-hiba aclo. Ti atea, aoa si ndoi an’i na minduim s-avem şi nascanti secţiuni cama ti mirakea a publiclui, nascanti filme ma lişor di asociat cu cinema-ul popular, şi avum pi hiotea a kirolui Next Comedy, Next is Love. Anlu aestu adutem una secţiune noauă, Out of Space, un program di scurmetraje SF, aveam una secţiune di eseuri video, la cari ţanem multu di multu, una secţiune ma aprucheata di critică di film andicra di realizarea a unei producţii. Easti zborlu di scurtmetraje, dimi nascanti montaje di secvenţe dit filme celebre, realizate di Kurosawa, Fellini, Tarkovski, remixate şi comentate di un critic, ti atea easti una interescţie anamisa di realizare di filmu şi critică di filmu, multu interesantă. Avem şi doauă rubrit cari minduescu s-aducă pi ecrani atea ti nu para videm tru cinema-ul mainstream, minduescu ti Next is Feminist şi la LGBT, primili suntu filme ti condiţia şi problemili a mul’erlor, iara secţiunea LGBT easti ahardzita tra minorităţli sexuale.”

Minduim tru atel’i 10 ani di NexT s-tanem yiu spiritlu libir, inventivitatea şi solidaritatea tru comunitatea cinematografică, aşi cum li nviţam di la Cristi Nemescu şi di la Andrei (Otto) Toncu. Am nadia că apraftasim şi că va s-putem s-dutem ma largu s-li siminam aesti yisteri em tru tinirl’ii cineaşti cu cari na andamusim la NexT, em şi — ica si maxus — tru publiclu NexT”, na spuni Ada Solomon, directorlu a Festivalului Internaţional di Film NexT. Proiecţiili di filmu fura completate tru perioada a festivalui di seminarii cumandusiti di numi canascuti dit lumea ali cinematografiei, concursuri şi un singir di evenimente speciale. Criticlu Ileana Bîrsan, fu un dit oaspitl’i speciali ali ediţie aniversara a Festivalui Internaţional di Film NexT.

”Ninti tra s-escu calisita a Festivalului, voi s-va spun că earama spectator di la prota ediţie şi niti la aestă ediţie nu u alasai nanaparti idheea tra s-escu şi spectator. Apropo di rolu a meu tru cadrul a aistei ediţii, suntu două evenimente la cari l’iau parti. Un di eale easti cu numa The Pitch, easti zborlu ti 10 proiecte di scurtmetraj cari armasira tru antritearea tra premiul di 5000 di euro. Dit juriu, nica fac parti Sebastien di Lame, director Marketing & Sales ShortsTV, specializat pi filmi di scurt metraj, şi artistul vizual Ştefan Constantinescu. Misiunea a noastră comună easti tra s-alidzem dit ateali 10 proiecte mas un. Suntu doauă rundi, tru prota rundă tuţ atel’i selecţionaţ au la dispoziţie una minuta să-şi parastiseasca proiectul tru limba engleză şi un scurt montaj dit filmili pe cari li adrara ma ninti. Noi, juriul, apufusim cari suntu ateali tinti proiecte cari armân tru antriteari, a deapoa s-tani runda a doaua, tru cari ateali 5 proiecte suntu parastisiti cama pi largu, şi noi la bagam antribări a participanţalor.”

Formator tru diversi programe di educaţie cinematografică şi fondatorlu a filmikon, atelieri di educaţie cinematografică şi di educaţie prit cinema, Ileana Bârsan na zbura şi tra un altu evenimentu dit arada a festivalului.

Easti zborlu ti una measa arucutoasa organizată unaoara cu lansarea a unui program di educaţie cinematografică, numasit CINED (European Education for Youth),, easti un program cu fonduri europeani , tru cari suntu ma mulţa parteneri dit Europa. Societatea Next, cu programlu ti lu dizvarti până tora Education a llmage, Asociaţia Macondo cari ari tora tru agendă programlu Filme tra liceeni, dauli sutati suntu parteneri tru aestu proiectu european ma larguriu, CINED. Iara printipalu subiectu a aistei measi arucutoasi organizată di NexT easti educaţia cinematografică.”


Timil’iusit tru 2006 tru memoria a doi cineaşti talentaţ — regizorlu Cristian Nemescu şi sound disignerlu şi compozitorlu Andrei Toncu — Festivalu Internaţional di Film NexT u tani misiunea — atea tra sa scoata tru videala bot orighinale ş-di curayiu, ti va s-alsa tor tru yinitor tru cinemaulu contemporan.Armanipsearea: Tascu LalaExpoziția di sculptură „Andezit 10”
Carnet cultural Friday, 24 November 2023

Expoziția di sculptură „Andezit 10”

Galeria Simeza din București prezintă tru mesulu brumar/ noiembriu expoziția di grup itinerantă: Andezit 10. Expoziția avu un traseu prin mai...

Expoziția di sculptură „Andezit 10”
Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București
Carnet cultural Sunday, 02 July 2023

Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București

Institutulu Cervantes di București are găzduită/ fu loculu iu si ţânu un evenimentu de importanță specială: cheremonia di omagiare în...

Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București
Pânâgh’irulu di Artă MoBU
Carnet cultural Thursday, 22 June 2023

Pânâgh’irulu di Artă MoBU

La finalul/ bitisita a mesului mai, în Bucureşti, în incinta a unui hangar aeronautic, la Romaero, avut loc prima ediție a Pânâghirului...

Pânâgh’irulu di Artă MoBU
Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari
Carnet cultural Monday, 01 May 2023

Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari

Tru misuhorea veaclle ali capitală, clădirea a Pălatillei Dacia-România, s’ţăni a 11-a ediție a consacratlui Pavilion di Artă “Art...

Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari
Carnet cultural Friday, 07 April 2023

Ana Ularu gioacă tru serialu românescu „Spy/Master”

Producția originală Max Original Spy/Master” easti primlu serial românesc nominalizat la Festivalul Internațional di Film di la Berlin. Filmat...

Ana Ularu gioacă tru serialu românescu „Spy/Master”
Carnet cultural Sunday, 26 March 2023

Proiectul “UncannyOrder”

“UncannyOrder”, nai ma nău proiect di cercetari și di producție artistică dizvărtitu di Asociația “Qolony”, ari ca...

Proiectul “UncannyOrder”
Carnet cultural Sunday, 05 February 2023

„Phoenix. Har/Jar”, un documentar ti legendara trupă Phoenix

Dupu 60 di ani di la thimilliuseari, membrilli a leghendarăllei trupă rock Phoenix s-adunară, tru premieră, tru filmul documentar Phoenix....

„Phoenix. Har/Jar”, un documentar ti legendara trupă Phoenix
Carnet cultural Sunday, 08 January 2023

Spectacolul di dansu contemporan “Interior/Exterior”

Sţena di dansu contemporan ditu capitală s-feaţi ma avută tu bitisita a anlui 2022 cu un nou spectacol: “Interior/Exterior” tru regia...

Spectacolul di dansu contemporan “Interior/Exterior”

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company