Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Festivalul a Filmului European

Festivalu a Filmului European, agiumtu la a 21-a ediţie tru România, ari tru agendă cama di 60 di filme “di tuti turliili”, dit cari ma mult di 35 fura vizionate tru premieră tru România. Ama Festivalul nu s-danasi masi la vizionări clasice, cate provoacă publiclu la dizbatere şi îl’i caliseasti s-experimenteadza realitatea virtuală. FFE 2017 propune 64 di documentare, filme biografice, drame, comedii, animaţii, filme thriller şi horror, scurtmetraje şi mediumetraje, filme experimentale şi proiecţii VR (realitate virtuală). Dit aesti, 42 fura lansate tru 2017 şi 2016.

Festivalul a Filmului European
Festivalul a Filmului European

, 18.05.2017, 19:56


Ia ti spuni Anca Hrab, coordonator FFE: ”Di tru ahurhita, Festivalul aduna filme di len turliili. Easti tamam una sintagmă ti noi u tanum căte s-uidiseaşte cu mesajul a Festivalului, easti multu sugestivă. Easti dificil s-badz etichete cându zburasti di film, di arada na afirim s-etichetăm filmele. Vahi că filmul di la Hollywood poate s-hiba etichetat ma lişor, ama filmul european easti zori di ancadrat tru un tadi gen. Ti atea aleapsim aestă formulă cari a nouă na si pari uidisita, filme di tot felul .
Ediţia cu numărul 21 a FFE ari aesta calindari: Bucureşti (4 – 11 mai 2017); Iaşi (12 – 14 mai 2017); Târgu Mureş (19 – 21 mai 2017); Gura Humorului (19 – 21 mai 2017) şi Timişoara (26 – 28 mai 2017). Tra prima oara tru istoria a lui, filmul di gală, alantă parte a spearanţal’ei (Finlanda, 2017), tru regia al Aki Kaurismäki, tru premieră tru România, dischidi tute ateali 5 ediţii a Festivalului.
Una dit printipalele secţiuni a Festivalului Filmului European easti “LUX” şi prezintă ateali 3 filme finaliste la nai ma recentă ediţie a Premiului LUX a Parlamentului European. Bandă Disenată” easti una secţiune special concepută tra s-yiurtuseasca Salonul European di Bandă Disenată. Public Tânăr” includi filme tra copii şi adolescenţi, iar “Film Republica Moldova”, filme di scurtmetraj şi mediumetraje dit Republica Moldova.
Ia ti spusi Anca Hrab, coordonator FFE: ”Va s-hiba important ti spuneari că anul aestu, pi ningă clasicele vizionări di film, lardzimu evenimentele şi agiumsimu şi tru atea direcţie cari baga tru lumina a reflectoarelor dizbateri pi teme actuale. Ti atea, aleapsim tra aestă ediţie a FFE filme cari au capacitatea să scoata tru migdani dizbateri, pretexte tra dizbaterea a nascantor teme relevante tra societate. Multe dit aesti pelicule fura ncadrate tru secţiunea Agora. Nica fura filme oferite di canalul ARTE, un partener multu important tru aestă ediţie, tutunaoara, kiro di dauă dzale la Muzeul Naţional di Artă ali Românie proiectam un singir di documentare. Organizam şi multe dizbateri, una dit aesti avut ca temă traficul di persoane şi avu la thimel’iu filmili Fixeur” di Adrian Sitaru şi Maria”, un film german dit 2016. Una altă secţiune di dizbatere avu di nchiseari filmul dit Gala di discl’ideari, Alantă parte a Spearanţei”, di Aki Kaurismaki, şi fu organizată tru parteneriat cu un festival mplin di curayiu, SUPER. Easti un festival organizat di adolescenţi, cari anul aestu ari ca teme principale di dizbatere migraţia şi acceptarea prit empatie.”
Alti două dizbateri organizate tru cadrul FFE fu Pregătind poziţia României tru reforma ali politica europene di audio-vizual” şi #ReconstruimEuropa di la Sarajevo”, eveniment tru parteneriat cu SNSPA, dizbatere bazată pi filmul Asediul (2016).


Paul Negoescu, regizorul a filmului Două Lozuri (2016), inspirat dit opeara al Caragiale, easti ambasadorul editiei di anlu aestu a Festivalului Filmului European. “Tra mine cinema-ul easti un limbaj universal şi nu-mi vine să-lu ampartu pe zone geografice, etnii sau naţionalităţi. Îmi plac, diopotrivă, filme europene, americane, iraniene, japoneze etc. Cu tuti aesti, filmul european are, tra mine, una semnificaţie specială tra atea că tru filmul european s-ved ma multe valori tru cari pistipsescu”, declară Paul Negoescu. Paul regiza spotul di promovare a ediţiei actuale a festivalului, di anchisi di la una idhee proprie, cari ilustreadză mirakea tra filmul european. Tru simfunie cu naua direcţie a Festivalului, spotul fati aluzie la capacitatea a filmului tra s-aduca nu masi emotie, ca şi dezbatere, capitol la cari filmul european exceleadză.
Ia ti spusi Paul Negoescu: ”Când earam studentu nica si ma nainti tra s-intru la facultate, Festivalul Filmului European eara una dittre puţanile ocazii di a vedia film european, fim di autor tru Bucureşti. Pe atunci, nu existau aşa multe ocazii di a vedia astfel di filme, nu earau nici atâtea festivaluri. Eara Dakino, Festivalul Filmului Francez, Festivalul Filmului Britanic şi Festivalul Filmului European. Idiea spotului conceput tra Festival mi-a venit tru timpul proteastilor dit iarnă, mai ales că tru perioada aceea aveau loc proteasti şi tru alte ţări. Şi m-am gândid să mă leg di idiea aceasta di protest cari naşte discuţii şi dizbateri. Tra furn’ia că macă tută lumea prosteadză, cate s-nu protesteadza şi cinefilii, cari vor filme ma buni?”
“Tru filmul european angreacă ma mult viziunea a autorului dicât interesul financiar a unui investitor, iar când autorul are diplină libertate creativă se pot naşte filme autentice, neconvenţionale, trudrăzneţe. Mai mult dicât atât, tru vremuri cari par să ducă dit ce tru ce mai mult spre o dizbinare trutre oameni, cinematograful reuşeşte să reziste ca un nucleu social cari ne aduce la un loc, iar filmul european nu face excepţie” diclară regizorul Paul Negoescu.
Festivalul a Filmului European easti organizat di Institutul Cultural Român, sum egida EUNIC România, deadun cu Reprezentanţa ali Comisie Europene, cu agiutor di la ambasadili a centrelor culturale europene, a Muzeului Naţional di Artă, a Muzeului Ţăranului Român / Cinema Muzeul Ţăranului, a Institutului Francez – Cinema Elvire Popesco, a Centrului Ceh, al Institutlui Cervantes, a Spaţiului Public European, al UCIN şi al Biroului di Informare a Parlamentului European.Autor: Corina Sabau


Armanipsearea: Tascu Lala

Expoziția di sculptură „Andezit 10”
Carnet cultural Friday, 24 November 2023

Expoziția di sculptură „Andezit 10”

Galeria Simeza din București prezintă tru mesulu brumar/ noiembriu expoziția di grup itinerantă: Andezit 10. Expoziția avu un traseu prin mai...

Expoziția di sculptură „Andezit 10”
Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București
Carnet cultural Sunday, 02 July 2023

Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București

Institutulu Cervantes di București are găzduită/ fu loculu iu si ţânu un evenimentu de importanță specială: cheremonia di omagiare în...

Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București
Pânâgh’irulu di Artă MoBU
Carnet cultural Thursday, 22 June 2023

Pânâgh’irulu di Artă MoBU

La finalul/ bitisita a mesului mai, în Bucureşti, în incinta a unui hangar aeronautic, la Romaero, avut loc prima ediție a Pânâghirului...

Pânâgh’irulu di Artă MoBU
Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari
Carnet cultural Monday, 01 May 2023

Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari

Tru misuhorea veaclle ali capitală, clădirea a Pălatillei Dacia-România, s’ţăni a 11-a ediție a consacratlui Pavilion di Artă “Art...

Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari
Carnet cultural Friday, 07 April 2023

Ana Ularu gioacă tru serialu românescu „Spy/Master”

Producția originală Max Original Spy/Master” easti primlu serial românesc nominalizat la Festivalul Internațional di Film di la Berlin. Filmat...

Ana Ularu gioacă tru serialu românescu „Spy/Master”
Carnet cultural Sunday, 26 March 2023

Proiectul “UncannyOrder”

“UncannyOrder”, nai ma nău proiect di cercetari și di producție artistică dizvărtitu di Asociația “Qolony”, ari ca...

Proiectul “UncannyOrder”
Carnet cultural Sunday, 05 February 2023

„Phoenix. Har/Jar”, un documentar ti legendara trupă Phoenix

Dupu 60 di ani di la thimilliuseari, membrilli a leghendarăllei trupă rock Phoenix s-adunară, tru premieră, tru filmul documentar Phoenix....

„Phoenix. Har/Jar”, un documentar ti legendara trupă Phoenix
Carnet cultural Sunday, 08 January 2023

Spectacolul di dansu contemporan “Interior/Exterior”

Sţena di dansu contemporan ditu capitală s-feaţi ma avută tu bitisita a anlui 2022 cu un nou spectacol: “Interior/Exterior” tru regia...

Spectacolul di dansu contemporan “Interior/Exterior”

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company