Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Mariţa, un debut remarcabil tru lungmetraj

Mariţa”, lungmetrajulu di debut a reghizorului Cristi Iftime, are intrată în chinematografele româneşti la bitisita anului trecut, după ţe amintăă marele premiu a juriului FEDEORA în secţiunea East of West” a Festivalului de Filmu de la Karlovy Vary şi trofeulu a ţilei de-a 14-a editie a Festivalului International de Filmu Independentu Anonimul. Una di calităţâle care atrapse atenţia a critiţâlor european’i fu simplitatea a regiil’ei a luştui paramith, concentrat pi bana de cathe dzuuă a unei familie, a cure membri, ţi cara că suntu despărţiţ după divorţul a părinţâlor, cându se adună, se bucură/hărăsescu în mod spontan de energhia pozitivă care îşi faţe loc tru bana lor“. Paramithulu a filmului, spune reghizorulu Cristi Iftime, apărn’i de la un lucru ţi-l’i si tihisi şi l’ia-arămase tru minte. Ţi cara că separaţ de multu chiro, ună mul’iare şi un bărbat se îndreaptă, cum fârâ s-vor si înviţară, spre maşina care fu un chiro ninte a cuplului, ună Dacie pătidzată Mariţa. Ună di întrebările pe care îl’i li-avem bâgată a lui Cristi Iftime fu legată de riscul de construire chinematografic un paramith apărninda de la un ghest care poate să pară insignifiantu.

Mariţa, un debut remarcabil tru lungmetraj
Mariţa, un debut remarcabil tru lungmetraj

, 05.02.2018, 21:38


”Aţel ghest mi impresionăă multu di multu, mi urmări, şi de aradă filmele a meale se nascu din momente care mi urmărescu. Aşi că nu mi minduiiu desi easte riscantu sau nu să apărn’escu/pornescu de aoaţe. Este di aver că celebra regulă kill your darlings — renunţarea la elementele care ţâ sunt aţeale mai vrute într-un paramith – de aradă funcţioneadză, ama tru Mariţa nu ţânui contu de ea. La un moment dat îm’i fu frixe că fimul nu va iasă pe misura aşteptărilor a meale, ama, fără falsă modestie, se pare că ieşi. Noi vrum să condensăm cât mai multe lucre în filmu, ama într-ună formă aerisită şi totunăoară simplă .”


Ună di mizele a filmului — spune Cristi Iftime – easte ca spectatoril’i să achicâsească personajulu Sandu, posesorulu a Mariţâl’ei, tată a trei ficiori, împătimit/cu mare mirache colecţionar de timbre, autodeclarat cu vreare a banâl’ei şi doritor/cu dor să-şi spună experienţele, fără să-l giuudecă. Eidiul lucru la care easte supus şi Costi, unulu di aţel’i treil’i hil’i a lu Sandu, aparentu ţel mai exigentul faţă de excesele a tată-sui. Aşa se faţe şi cându se reunescu toţ în varliga a measâl’ei de Crăciun. Cristi Iftime:


”Mi-are interesată mai multu alienarea, faptul că el’i aclo se adună, ţi cara căi în mod real nu mata suntu împreună. Se adună şi se simtu ghine şi trâ îndauă sâhăţ easte ună atmosferă plăcută şi caldă, de soţ, de priiaten’i. Ama apoia legătura aesta se destramă, maşi situaţia feaţe ca el’i să se veadă aşi, să se mai comportă ca ună familie. Tot aşi şi cu gestul de la final, care poate să te ducă la ideea că ninca sunt ună familie, ţi cara că nu mata suntu. Ma că si avea existată tensiuni sau scandaluri întră el’i, partea aesta muşată a adunaril’ei vrea s-eara chirută/ratată, nu vrea s-eara ananghe di ea.”


Mariţa easte un road movie care caftă să surprindă un momentu de treaţere din existenţa a unui tinir – aţel al desprinderil’ei/disfâţearil’ei de tată. Un road movie în spaţiul fizic, ama şi în spaţiul interior a personajului, complexitate care lu cuceri pe actorulu Alexandru Potocean, unulu di aţel’i mai bun’il’i actori a noauăl’ei chimată, cu peste 30 de roluri tru filmografia a lui — producţii româneşti sau coproducţii internaţionale – şi colaborări cu reghizori ca Radu Muntean, Cristian Mungiu, Cristi Puiu, Constantin Popescu. Alexandru Potocean.


Autor: Corina Sabău


Armânipsire: Hristu Steriu

Expoziția di sculptură „Andezit 10”
Carnet cultural Friday, 24 November 2023

Expoziția di sculptură „Andezit 10”

Galeria Simeza din București prezintă tru mesulu brumar/ noiembriu expoziția di grup itinerantă: Andezit 10. Expoziția avu un traseu prin mai...

Expoziția di sculptură „Andezit 10”
Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București
Carnet cultural Sunday, 02 July 2023

Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București

Institutulu Cervantes di București are găzduită/ fu loculu iu si ţânu un evenimentu de importanță specială: cheremonia di omagiare în...

Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București
Pânâgh’irulu di Artă MoBU
Carnet cultural Thursday, 22 June 2023

Pânâgh’irulu di Artă MoBU

La finalul/ bitisita a mesului mai, în Bucureşti, în incinta a unui hangar aeronautic, la Romaero, avut loc prima ediție a Pânâghirului...

Pânâgh’irulu di Artă MoBU
Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari
Carnet cultural Monday, 01 May 2023

Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari

Tru misuhorea veaclle ali capitală, clădirea a Pălatillei Dacia-România, s’ţăni a 11-a ediție a consacratlui Pavilion di Artă “Art...

Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari
Carnet cultural Friday, 07 April 2023

Ana Ularu gioacă tru serialu românescu „Spy/Master”

Producția originală Max Original Spy/Master” easti primlu serial românesc nominalizat la Festivalul Internațional di Film di la Berlin. Filmat...

Ana Ularu gioacă tru serialu românescu „Spy/Master”
Carnet cultural Sunday, 26 March 2023

Proiectul “UncannyOrder”

“UncannyOrder”, nai ma nău proiect di cercetari și di producție artistică dizvărtitu di Asociația “Qolony”, ari ca...

Proiectul “UncannyOrder”
Carnet cultural Sunday, 05 February 2023

„Phoenix. Har/Jar”, un documentar ti legendara trupă Phoenix

Dupu 60 di ani di la thimilliuseari, membrilli a leghendarăllei trupă rock Phoenix s-adunară, tru premieră, tru filmul documentar Phoenix....

„Phoenix. Har/Jar”, un documentar ti legendara trupă Phoenix
Carnet cultural Sunday, 08 January 2023

Spectacolul di dansu contemporan “Interior/Exterior”

Sţena di dansu contemporan ditu capitală s-feaţi ma avută tu bitisita a anlui 2022 cu un nou spectacol: “Interior/Exterior” tru regia...

Spectacolul di dansu contemporan “Interior/Exterior”

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company