Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Minorităţ etniţe în cultura vizuală – focus România

În perioada 20 agustu — 4 sâmedru, Asociaţia PostModernism Museum expuse la Bruxelles proiectul di cercetare “Minorităţ etniţe în cultura vizuală — focus România”. Iniţiativa v’ine în contextul a existenţâlei a 18 minorităţ cu reprezentare parlamentară, în prezentu, în România şi a discuţiilor europeane ligate di integrarea dalgâlei di imigranţâ. Proiectul evocă 100 di ani di la formarea Româniilei mare — ţi va hiba sărbătoriţ la 1 Decembrie 2018 -, şi să bagă în discuţie conceptile di identitate etnică, diversitate culturală şi naţionalitate.

, 17.10.2016, 18:54


Cosmin Năsui, curatorulu a proiectului dzâţe:


“Interesulu a nostru, ca cercetători, nu fu să identificăm nale etichete care să si da, că fu s-aflămi factorulu multicultural şi contribuţia extrem di importantă la ună naţiune tiniră. Interesulu fu sa citim ţi turlie aţeastă contribuţie fu decisivă tru momentile extrem di importante a crearilei a li identitate românească. Un altu factor di interes a nostru fu să videm ţi minorităţ au parcursă teritoriul a Româniilei tru ultima sută di ani şi care di eale sunt minorităţ transnaţionale”, adică aparţân a li Europă, nu nâ aparţân neapărat a nauă. Di exemplu, ţigan’il’i şi evreil’i… Fu interesantu să videm şi minorităţâle di viţinată, minorităţ care sunt create în raporturile a listei contracţie sau dilatări a teritoriului românescu, care faptă ca, la un moment dat, teritorii din România să înglobeadză populaţii viţine sau populaţiile viţine să arămână cu comunităţ importante în teritoriul a ţarâlei a noastră. Aoaţe nâ referim şi la maghiari, şi la ghirmanil’i din Dobrogea, şi la saşil’i din Banat, comunităţ multu interesante, cu un aport multu interesant tru ţi mutreaşte cultura vizuală”.


Expoziţia rezultată după aestă cercetare şi organizată la Bruxelles easte structurată pi reprezentările în cultura vizuală românească a minorităţâlor “vecl’i”, istoriţe, pricum evrei, greţ, lipovean’i, maghiari, turţ, tătari, romi şi a minorităţâlor “nalei”, di după Revoluţia di-tru 1989 — chinezi, englezi, francezi, indieni, libanezi.


Cosmin Năsui dzâţe:


“Are, tru isa misură, lucrări originale di pictură, grafică, sculptură şi fotografie, ama, tru tut aţeluşi chiro, expoziţia easte construită pi ună serie di infografiţe. Adică, vrum să g`găm tru un loc toată cercetarea într-un mod vizual, adică să transferăm tru aţeale 14 infografiţe catheună subtemă — exotismu, discriminare, autonomie, exil, colonizare. Easte zborulu di imaghine, textu, suprapuse tra să hibă cât mai lişor di parcurs şi trâ achicâsire ună problemă urmărită pi parcursul a 100 di ani”.


Minorităţile “vecl’i”, istoriţe fură dip interesantu reprezentate în pictura românească, di cătră artişti pricum Iosif Iser, Nicolae Tonitza, Octav Băncilă, Nicolae Grigorescu, ama eale apar reprezentate şi în fotografii şi tru cărţâle poştale care circula în epocă. Când v’ine zborulu dispre minorităţâle nale, di după 1990, situaţia easte diferită. Cosmin Năsui dzâţe:


“Aţiste minorităţ sunt reflectate ma multu în cultura vizuală, în zona chinematografică. Easte baighi interesantu di urmărit naua dalgă a chinematografiilei românească, cu diferite teme vinite di-tru zona minorităţâlor etniţe. Pi minoritatea chineză exiistă filmul “Anulu a dragonului” (film documentar, reghia Adina Popescu şi Iulian Manuel Ghervas), pi minoritatea saşilor exiistă ma multe filme fapte di Radu Gabrea — “Mănuşi aroşii”, “Cucotulu decapitat”, exiistă filme, unile di ficţiune, altile documentare sau docu-fiction, cum easte ţel a lu Alexander Nanau, “Toto şi surorile a lui”, care reflectă problema a unei minoritate veacl’e în Bucureşti, aţea a unei familie di romi. Fu şi ună serie di expoziţii organizate în Bucureşti, care zburâră dispre discriminare. Iara-şi, ună serie interesantă di monumente care au fură anâlţate după momentul a recunoaşterilei a Holocaustului. Si aaflă la Cluj, la Bucureşti. Primile semnale vizuale care au marcată imnatulu di recunoaştire a Holocaustului pi teritoriulu a Româniilei fură tăbliţele bâgate în gările di cale ferată în care si-au constituită aţeale trenuri a moartilei”.


Proiectul “Minorităţ etniţe în cultura vizuală — focus România” are şi ună componentă di cercetare continuă. Comentariile şi mărturiile a vizitatorilor va hibă integrate tru expunerile v’initoare şi în catalogulu a expoziţilei. Di la Bruxelles, expoziţia are vinită la Bucureşti, iu poate să hiba vizitată în perioada 9 sâmedru — 3 brumar la Muzeulu a Municipiului Bucureşti, Vila Minovici. Di aoa va fugă la Braşov, Cluj şi Craiova, urmânda ca anulu v’initor să agiungă în ţările Benelux. (Şt.B)


Autor: Andrei Popov/ Luana Pleşea


Armânipsi: Hristu Steriu

Expoziția di sculptură „Andezit 10”
Carnet cultural Friday, 24 November 2023

Expoziția di sculptură „Andezit 10”

Galeria Simeza din București prezintă tru mesulu brumar/ noiembriu expoziția di grup itinerantă: Andezit 10. Expoziția avu un traseu prin mai...

Expoziția di sculptură „Andezit 10”
Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București
Carnet cultural Sunday, 02 July 2023

Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București

Institutulu Cervantes di București are găzduită/ fu loculu iu si ţânu un evenimentu de importanță specială: cheremonia di omagiare în...

Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București
Pânâgh’irulu di Artă MoBU
Carnet cultural Thursday, 22 June 2023

Pânâgh’irulu di Artă MoBU

La finalul/ bitisita a mesului mai, în Bucureşti, în incinta a unui hangar aeronautic, la Romaero, avut loc prima ediție a Pânâghirului...

Pânâgh’irulu di Artă MoBU
Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari
Carnet cultural Monday, 01 May 2023

Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari

Tru misuhorea veaclle ali capitală, clădirea a Pălatillei Dacia-România, s’ţăni a 11-a ediție a consacratlui Pavilion di Artă “Art...

Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari
Carnet cultural Friday, 07 April 2023

Ana Ularu gioacă tru serialu românescu „Spy/Master”

Producția originală Max Original Spy/Master” easti primlu serial românesc nominalizat la Festivalul Internațional di Film di la Berlin. Filmat...

Ana Ularu gioacă tru serialu românescu „Spy/Master”
Carnet cultural Sunday, 26 March 2023

Proiectul “UncannyOrder”

“UncannyOrder”, nai ma nău proiect di cercetari și di producție artistică dizvărtitu di Asociația “Qolony”, ari ca...

Proiectul “UncannyOrder”
Carnet cultural Sunday, 05 February 2023

„Phoenix. Har/Jar”, un documentar ti legendara trupă Phoenix

Dupu 60 di ani di la thimilliuseari, membrilli a leghendarăllei trupă rock Phoenix s-adunară, tru premieră, tru filmul documentar Phoenix....

„Phoenix. Har/Jar”, un documentar ti legendara trupă Phoenix
Carnet cultural Sunday, 08 January 2023

Spectacolul di dansu contemporan “Interior/Exterior”

Sţena di dansu contemporan ditu capitală s-feaţi ma avută tu bitisita a anlui 2022 cu un nou spectacol: “Interior/Exterior” tru regia...

Spectacolul di dansu contemporan “Interior/Exterior”

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company