Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Muzeulu di Artă Vizuală tru câsâbălu Galaţi

Într-ună realitate ţi pare să nă bombardeadză cama multu cu hâbări nibune, construirea a unui nou Muzeu di Artă Vizuală tru câsâbălu Galaţi (estul a li Românie) pare ună hâbare din categoria ţilor multu muşate tra să hibă adevărate, să hibă dialithea.” Şi cu tute aestea v’initorulu muzeu easte în construcţie, iar amplasarea lui în Parcul Rizer va-l bagă ghine în valoare. Finanţată din fondurile proprii a Consiliului Judeţean Galaţi, construcţia di aproapea 4000 di mp, cu ună valoare di aproximativ 4,7 milioane di euro, părn’eaşte di la un proiectu arhitectural premiat la nivel naţional, di Ordinulu a Arhitecţâlor.

, 29.01.2019, 00:38


Dispre traseulu a liştei reuşită, care trâ unil’i jurnalişti prezenţâ la momentul a li deşcl’idire a şantierului (septembrie 2018) are reprezentată “thauma/ciudia di la Galaţi” zburaşte Dan Basarab Nanu, managerulu a Muzeului: ” Easte creaţia domnului arhitectu Dan Ujeucă şi lu-are impresionată şi pe domnul preşedinte a Consiliului Judeţean, care depuse toate eforturile să si agiungă la prima cupă di excavator şi, în final, să si inaugureadză aestu muzeu. Prin contractu, termenulu easte di 2 ani de dzâle. Si atumţea, va videm pânâ tru sone, patrimoniulu a Muzeului di Artă Vizuală bâgat în valoare.”


Inaugurat în anulu 1967, cu scupolu tra sa hibă la dzuuă cu arta plastică din România, Muzeulu m’earse mai diparte, cu trei spaţii separate, după retrocedarea casâlei în care avea funcţionată iniţial. Spaţiile di expunire avea devenită absolut neuidisite şi, tru aeste condiţii, după 2013, autorităţâle decisiră finanţarea din surse proprii. Fondurile europeane nu eara accesibile dintr-un motiv didip simplu: proiectul nu eara eligibil.


Anil’i di aşteptare nu fură an’i di stagnare. Si pare că din contra. Dan Basarab Nanu îşi aminteaşte cu niascumtă şi lişor trâ videare plăcere: “Avem avută misiun’i culturale multu serioase şi multu ample. Cred că bătum giumitate di Europă cu Muzeulu, Franţa, Belgia, Olanda, Portugalia, Spania, Turcia, Ungaria, Cehia. Aţea di mai nâpoi mare victorie pi care u avum fu aoa şi îndoi an’i, când m’earsim cu Cela Neamţu, Marin Gherasim, Cristian Bedivan, Gheorghe Anghel la Salonulu a Artiştilor Francezi. Rezultatulu: medalia di malâmă trâ Cela Neamţu, medalia di asime trâ Bedivan şi Marin Gherasim, iar Gheorghe Anghel deveni membru corespondentu a li Academie di Arte din Franţa. Iar Medalia celebrâlei Societate a Artiştilor Francezi îl’i fu acordată a Muzeului di Artă Vizuală di Galaţi.”


Prezentul, cu toate provocările a lui, da naştire a unor speranţe şi idei multu mai ambiţioase. Casa modernă, cu 4 nivele, va aibă spaţii di expunere generoase, laboratoare, depozite, spaţii tehnice, bibliotecă, arhivă şi amfiteatru. Dan Basarab Nanu expliică: “Muzeulu aestu easte un muzeu v’iu, bâneadză prin capacitatea că poate să oferă tot ţe intră în spectrul a noţiunil’ei di vizual. Cându spun vizual, mi refer sigura/ghineanţiles la arta plastică, ama şi la vizualul coregrafic, vizualul a gestului muzical, vizualul a verbalizarilei. Mi refer la ună serie întreagă di manifestări care si înscriu sum semnul a luştui zbor — vizual — şi care, până tru sone duc la alte idei generoase: cultură, bânare, muşuteaţă, v’iaţă/bană.”


Care va hibă structura vinitorului Muzeu di artă vizuală din Galaţi? Macă totul va m’eargă ghine, casa va apnghisească/adăpostească ună zonă di expunere temporară, cu spaţii modulare, ună di expunere permanentă, cu lucrări cunoscute di la bitisita secolului XIX. Ună altă zonă va hibă dedicată a creaţilei contemporană românească, d-tru an’il’i 1956-60 până tru 2018. Macă Muzeulu va hibă inaugurat tru 2020, conform a planului, va hibă expuse şi lucrări româneşti di-tru 2019 şi 2020, di aform’ia că aestua easte specificulu a Muzeului. “ Tra să hibă la dzuuă cu tot aţea ţe si faţe în spaţiul creativ vizual din România şi, când spun România, mi refer şi la diaspora” — mai spune managerulu a Muzeului di Artă Vizuală din Galaţi.


Nu nă rămâne dicât să aştiptăm momentul a inauguraril’ei şi, cu ocl’ii la pâzarea dinamică şi totâna mai ofertantă a artilor vizuale româneşti, să ne hărăsim/bucurăm trâ aţea că un v’is — care aoa şi dzaţe an’i părea s-aiba mira/soarta a sertarului cu proiecte ratate — pare să m’eargă cu paşi mări spri împlinire. (Şt.B)


Autor: Carmen Săndulescu


Armânipsire: Hristu Steriu


Expoziția di sculptură „Andezit 10”
Carnet cultural Friday, 24 November 2023

Expoziția di sculptură „Andezit 10”

Galeria Simeza din București prezintă tru mesulu brumar/ noiembriu expoziția di grup itinerantă: Andezit 10. Expoziția avu un traseu prin mai...

Expoziția di sculptură „Andezit 10”
Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București
Carnet cultural Sunday, 02 July 2023

Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București

Institutulu Cervantes di București are găzduită/ fu loculu iu si ţânu un evenimentu de importanță specială: cheremonia di omagiare în...

Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București
Pânâgh’irulu di Artă MoBU
Carnet cultural Thursday, 22 June 2023

Pânâgh’irulu di Artă MoBU

La finalul/ bitisita a mesului mai, în Bucureşti, în incinta a unui hangar aeronautic, la Romaero, avut loc prima ediție a Pânâghirului...

Pânâgh’irulu di Artă MoBU
Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari
Carnet cultural Monday, 01 May 2023

Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari

Tru misuhorea veaclle ali capitală, clădirea a Pălatillei Dacia-România, s’ţăni a 11-a ediție a consacratlui Pavilion di Artă “Art...

Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari
Carnet cultural Friday, 07 April 2023

Ana Ularu gioacă tru serialu românescu „Spy/Master”

Producția originală Max Original Spy/Master” easti primlu serial românesc nominalizat la Festivalul Internațional di Film di la Berlin. Filmat...

Ana Ularu gioacă tru serialu românescu „Spy/Master”
Carnet cultural Sunday, 26 March 2023

Proiectul “UncannyOrder”

“UncannyOrder”, nai ma nău proiect di cercetari și di producție artistică dizvărtitu di Asociația “Qolony”, ari ca...

Proiectul “UncannyOrder”
Carnet cultural Sunday, 05 February 2023

„Phoenix. Har/Jar”, un documentar ti legendara trupă Phoenix

Dupu 60 di ani di la thimilliuseari, membrilli a leghendarăllei trupă rock Phoenix s-adunară, tru premieră, tru filmul documentar Phoenix....

„Phoenix. Har/Jar”, un documentar ti legendara trupă Phoenix
Carnet cultural Sunday, 08 January 2023

Spectacolul di dansu contemporan “Interior/Exterior”

Sţena di dansu contemporan ditu capitală s-feaţi ma avută tu bitisita a anlui 2022 cu un nou spectacol: “Interior/Exterior” tru regia...

Spectacolul di dansu contemporan “Interior/Exterior”

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company