Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Premiere la Naţionalul sibian

Îndauă premiere a Teatrului Naţional Radu Stanca” din Sibiu, prezentate dzâlile aestea într-ună microstagiune, si aaflă şi tru programulu a ţil,ei de-a 24-a ediţie a Festivalului Internaţional di Teatru di la Sibiu.

, 06.04.2017, 21:36


Reghizorulu Cristian Juncu easte cunoscut pi schena românească trâ predilecţia, vrearea cama multu trâ piese contemporane, putânda sâ hibă considerat, printră alte, un specialist tru textile a lu Neil LaBute. Trei di aestea — “Furiile”, “Helter Skelter”, “Happy Hour” — sunt reunite tru spectacolul “Sărbători fericite”, montat la Sibiu. Trei schenarii şcurte, care problematizeadză conceptul di fidelitate. Actriţa Ofelia Popii gioacă tru dauă di aţeale trei paramithe a spectacolului:


“Textile si bagă în tine. Li simţâ dip apropiate. Au şi profunzime, ama tru aţeluşi chiro sunt foarte lejere. Lâ zburăşţâ foarte lişor. În prima istorimâ, personajulu easte provocator la nivelul a unui altu tip di limbaj. Tru ţea mai marea parte a timpului nu zburascu, maşi încasedzu şi am reacţii. Ama lipseaşte să hiu extrem di v’ie, prezentă, atentă, incisivă başi, până la final, cându e aţel monolog. Iar ultima parte e altuţiva. Easte cu unâ ca mâgh’ie, solicitantă, ună Medeea contemporană. Deci fu ună provocare şi e în continuare una provocare spectacolul. Cred că easte un spectacol multu bun, foarte ghine minduit, foarte ghine încl’egat di punctul di videare a tutulor actorilor şi toţ nâ simţim extraordinar cându îl giucăm”.


Reghizorulu Eugen Jebeleanu locuiaşte la Paris şi îşi împarte timpul profesional întră Franţa şi România. Tru spectacolile a lui, îl intereseadză să analizeadză construcţia identitară a individului în raport cu societatea, cu el insuşi şi cu oamin’il’i din varliga lui. Faţe avdzâte boţâle minoritare, paramitile aţilor oamen’i care, di aradă, nu suntu avdzâţ. Spectacolul Familii”, fu creat la Sibiu cu studenţâ la actorie şi la master şi apărni di la intenţia să faţim ţiva care să zburască dispre actori. Eugen Jebeleanu: Mi decişu să scriu un textu trâ el’i şi aestua agiumse Familii”. Vruiu să chestionedzu conceptul di familie, ţi înseamnă el azâ trâ el’i, în societate, care sunt mecanismile şi cum si construiaeşte identitatea unui individ în raport cu aţeastă microsocietate, familia. Şi atumţea apărura mai multe paramite. Evident că nu am cum să v’in cu soluţii şi niţe nu vream să dau verdicte. Bagu maşi în lum’ină nişte întribări, nişte probleme şi nişte realităţi a dzâlilor a noastre”.


Printră premierile a Naţionalului sibian şi-are faptă loc şi un musical, Rocky Horror Show”, bâgat în schenă di Cosmin Chivu, director a departamentului di actorie şi reghie di la Pace University, New York. Rocky Horror Show” easte un musical celebru, creat di Richard OBrien, care avu premiera tru 1973, la Londra. Doi tineri proaspit căsătoriţ, aflaţ pi calea spri profesorulu a lor, si cher şi agiung la un castel. Aoa pitrundu în lumea doctorului Frank N. Further, un extraterestru vinit di pi Planeta Transsexuală di-tru Galaxia Transilvania. Cosmin Chivu preferăă trâ distribuţia spectacolului nu actori profesionişti, că studenţâ tru anulu trei şi la master, dispre care spune că “au zurleaa să facă lucre inedite” şi au un potenţial extraordinar trâ giucare într-un musical. Cosmin Chivu zburaşte dispre provocările în lucrul la Rocky Horror Show”:


Să afl’i ună cale di mese, di m’iolgica, s-afl’i ună soluţie creativă, sa ţân’i zona sofisticată a spectacolului fără să agiundzâ la un anumit stil care si poate să hibă considerat tendenţios. Cred că istorima easte multu interesantă. Easte ună comedie. Cred că di la arhiusită lipseaşte să dăm permisiunea a spectatorilor să arâdă, să nu l’ia lucrurile foarte în serios. Aestu fu unulu di aţeale mai importantile lucre pi care fu ananghe să li descoperim şi să li bâgăm împreună în repetiţii. Nu m’earsim cu putearea maşi pi cum vea sâ si fâţea tru altă parte — în America sau în Londra, di iu aţist musical provine. Vrum să creăm un stil autohton, să-l aduţim nâheam la noi, fără să na compromitim şi fără sa bâgăm în discuţie tru niţiunâ turlie valoarea artistică”.


Zburâţ tăţeare? / Sprechen Sie Schweigen?” di Gianina Cărbunariu, easte un spectacol co-produs di secţiile Română şi Ghirmană a Teatrului Naţional Radu Stanca”, în cadrul Human Trade Network. Easte zborulu di un proiectu realizat în colaborare cu alţâ artişti din Ghirmănie, India şi Burkina Faso, la invitaţia reghizorului ghirman Clemens Bechtel. Gianina Cărbunariu aleapse tema a internaţionalizarilei a forţâlei di lucru, apărninda di la protestul di-tru 2014 a lucrătorilor român’i la Mall of Berlin — Mall of Shame, intens mediatizat în presă. Răspunsul a autorităţâlor fu tăţeare. Gianina Cărbunariu:


Aţist mecanismu a tăţearilei mi interesă multu di multu. Pi di ună parte, e zborulu di tăţearea ţi care au tricută pri-tru ahtări situaţii, ama nu zburascu di eale – mi refer la lucrători – , di aform’ia că ştiu că nu-l’i agiută niţiunom, niţe statulu român, niţe statulu ghirman. Pi di altă parte, aţeastă tăţeare asurdzâtoare, ahât a autorităţâlor române, cât şi a ţilor ghirmane. În plus, foarte importantu, lucrânda cu aţeastă echipă di la Sibiu, agiumse un spectacol multu personal. Cathiun di noi, român’il’i din echipă, avem soie, rude, plasme care lucradză tru xinătate. Pi di altă parte, aveam aţel’i doil’i actori nemţâ din spectacol, vieniţ din Ghirmănie să lucreadză la Sibiu. Şi atumţea, subiectul si contopi cu experienţa aesta a lucrului împreună, în română — ghirmană — maghiară. Şi aesta m’i si pare multu importantu. Nu easte un spectacol maşi di internaţionalizarea forţâlei di lucru, că easte un spectacol dispre v’isile pi care li avem athiun, dispre ţi datorăm, ţi him borge aluştor oamini care îşi riscă bana şi sănătatea ca să lucreze tru xinătate. Easte un momentu dip emoţionantu, în care ună actriţă spune: Mama mea are lucrată în Ghirmănie ca îngrijitoare la domiciliu a vârstniţâlor şi, cu pâradzâl’i amintaţ, nâ agiutăă pi mine şi pi fratile a meu să faţim facultatea. Faptul că mi aflu în seara aesta pi schenă îl’i si datoreadză şi a l’ei”.


Spectacolul Zburâţ tăţeare? / Sprechen Sie Schweigen?” va hiba prezentat tru mesulu cirişar, la Freiburg. (Şt.B)


Autor: Luana Pleşea


Armânipsire: Hristu Steriu

Expoziția di sculptură „Andezit 10”
Carnet cultural Friday, 24 November 2023

Expoziția di sculptură „Andezit 10”

Galeria Simeza din București prezintă tru mesulu brumar/ noiembriu expoziția di grup itinerantă: Andezit 10. Expoziția avu un traseu prin mai...

Expoziția di sculptură „Andezit 10”
Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București
Carnet cultural Sunday, 02 July 2023

Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București

Institutulu Cervantes di București are găzduită/ fu loculu iu si ţânu un evenimentu de importanță specială: cheremonia di omagiare în...

Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București
Pânâgh’irulu di Artă MoBU
Carnet cultural Thursday, 22 June 2023

Pânâgh’irulu di Artă MoBU

La finalul/ bitisita a mesului mai, în Bucureşti, în incinta a unui hangar aeronautic, la Romaero, avut loc prima ediție a Pânâghirului...

Pânâgh’irulu di Artă MoBU
Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari
Carnet cultural Monday, 01 May 2023

Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari

Tru misuhorea veaclle ali capitală, clădirea a Pălatillei Dacia-România, s’ţăni a 11-a ediție a consacratlui Pavilion di Artă “Art...

Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari
Carnet cultural Friday, 07 April 2023

Ana Ularu gioacă tru serialu românescu „Spy/Master”

Producția originală Max Original Spy/Master” easti primlu serial românesc nominalizat la Festivalul Internațional di Film di la Berlin. Filmat...

Ana Ularu gioacă tru serialu românescu „Spy/Master”
Carnet cultural Sunday, 26 March 2023

Proiectul “UncannyOrder”

“UncannyOrder”, nai ma nău proiect di cercetari și di producție artistică dizvărtitu di Asociația “Qolony”, ari ca...

Proiectul “UncannyOrder”
Carnet cultural Sunday, 05 February 2023

„Phoenix. Har/Jar”, un documentar ti legendara trupă Phoenix

Dupu 60 di ani di la thimilliuseari, membrilli a leghendarăllei trupă rock Phoenix s-adunară, tru premieră, tru filmul documentar Phoenix....

„Phoenix. Har/Jar”, un documentar ti legendara trupă Phoenix
Carnet cultural Sunday, 08 January 2023

Spectacolul di dansu contemporan “Interior/Exterior”

Sţena di dansu contemporan ditu capitală s-feaţi ma avută tu bitisita a anlui 2022 cu un nou spectacol: “Interior/Exterior” tru regia...

Spectacolul di dansu contemporan “Interior/Exterior”

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company