Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Premiile Gopo 2017

Lungmetrajulu ”Sieranevada”, di Cristi Puiu, fu marile amintâtor a ţil’ei de-a 11-a ediţii a Galâl’ei a Premiilor Gopo, evenimentu care avu loc la Teatrulu Naţional ”I.L. Caragiale” din Bucureşti. ”Sieranevada” are obţinută 6 trofee Gopo, trâ ”ţel mai bunulu film”, ”ţel mai bunulu reghizor”, ”ţel mai bunulu schenariu”, ”ţea mai buna actriţă în rol principal”, ”ţea mai buna actriţă în rol secundar” şi ”ţel mai bunulu montaj”. Selectat în competiţia ofiţială a ediţil’ei di-tru 2016 a Festivalului di la Cannes, ţel de-al patrulea lungmetraj a lu Cristi Puiu fu aprucheat cu croniţ laudative în presa internaţională. “Sieranevada” fu numită în The Guardian “hrană trâ creier, tră mâduuă”, iar autorululu a lui considerat una di aţeale mai puterniţile boţ chinematografiţe a secolului . Acţiunea din Sieranevada” are loc la treie dzâle di la atentatulu din redacţia publicaţilei pariziană Charlie Hebdo şi la patrudzăţ di dzâle di la moartea tatălui a lu Lary, un medic trecut di 40 di an’i. Easte şi dzua cându Lary, urmeadză să îşi treacă dzua di sâmbătă însoţât di tinăra lui soţie, soaţă di curună, tru mesea di familie reunită cu ocazia comemorarilei a ţilui dispărut. Evenimentulu, ama, nu si deruleadză conform a aştiptărilor. Ana Ciontea, considerată ţea mai bună actriţă într-un rol secundar trâ ”Sieranevada”, declarăă pi scena Teatrului Naţional:

Premiile Gopo 2017
Premiile Gopo 2017

, 27.03.2017, 22:30


”M’i-aduc aminte prima dzuă di casting , cându avuiu nişte emoţii multu greale, emoţii care nu mi părăsiră pi toată durata filmărilor. Îl’i mulţan’iisescu a lu Cristi Puiu că mi xanaflaiu în filmul pi care el lu-are faptă, Sieranevada easte trâ mine familie. Şi lâ mulţan’iisescu a cathiunuia în parte, a colegilor a mei şi a membrilor a echipâl’ei, tutnâoară, lâ mulţan’iisescu a ţilor care mi-au votată şi m’i-au dată şansa să fac parte din familia filmului românescu.”


Regizorulu Cristi Puiu, premiat trâ scenariul şi regia filmului ”Sieranevada”, mulţan’iisi a familil’ei a lui şi a regizorului Lucian Pintilie:


”Prota oară a soţiil’ei a mea, Anca, şi a featilor a meale lâ mulţan’iisescu. Easte greu să eşţâ schenaristu, ai nivol’ie di isihie, şi eu am aţeastă şansă, tra sâ escu alăsat în pace. Îl’i mulţan’iisescu şi a lu Lucian Pintilie, că tru 1999 are citită schenariul pi care-l aveam scrisă atumţea cu scriitorulu Răzvan Rădulescu, scenariul ţi are stată la baza filmului Marfa şi banii, Prâmâtia şi pâradzâl’i, şi-mi deade curaj. Atumţea si feaţe să prindu curaj şi să continui să scriu. Deci, mulţan’iisescu. Şi vă mulţan’iisescu şi a dvs.”


Regizorulu Cristi Puiu dedicăă trofeulu aprucheat trâ regie a actorului Sorin Medeleni, care muri nainte ca pelicula “Sieranevada” să hibă lansată. La ţea de-a XI- ediţie a Galâlei a Premiilor Gopo, care avu loc la Teatrulu Naţional, premiul trâ întreaga activitate l’i fu înmânat a actorului Valentin Uritescu. Cu ună experienţă di piste 50 di an’i în teatru şi film, Valentin Uritescu, deade bană a unor ninumirate roluri secundare, pi cât di diversificate, tut atât di ofertante pricum Sergentul Şaptefraţi din serialul TV “Lumini şi umbre” simnat di Andrei Blaier, personaj continuat ulterior tru “Noi, ţel’i din linia întân’i” în regia lu Sergiu Nicolaescu, Vasile din “Concurs” (regia Dan Piţa). Absolventu a promoţil’ei 1963 a Institutului di Artă Teatrală şi Chinematografică I.L. Caragiale“, aleapse scena Teatrului Maria Filotti“ din Brăila, şi, după ţinţe an’i, si angajeadză la Teatrulu a Tineretului din Piatra Neamţ. Ţel’i 13 an’i trecuţ pi schena a luştui teatru sunt aţea mai importanta perioadă a banâlei a lui“. După ţi fu remarcat di Liviu Ciulei, Valentin Uritescu avut ună intensă activitate teatrală tru spectacolile di pi scena Teatrului Bulandra. Tru 2011, Valentin Uritescu debuteadză în lumea literară cu volumulu autobiografic Aşi esc eu, glar!“, iar doi an’i mai târdzâu contiinuă cu Să ai angâtan di ţel bunulu din tine“, cartea di amintiri dedicată a tatălui a lui, ambile apărute la Editura Humanitas. Anulu trecut, artistulu are lansată şi volumulu Arâvuit di banile altora“, memorii apărute la Editura Ars Docendi. Valentin Uritescu la ţea de-a 11-a ediţie a Galâl’ei a Premiilor Gopo:


”Eram tru anulu întân’i di facultate, cându debutaiu tru chinematografie în filmul “Si-are furată ună bombă”, filmu adrat di Ion Popescu Gopo. Aveam ună singură replică, ună singură propoziţie, “Să m’eardzim!”. Şi triţeam cu grupulu respectiv a cure îl’i adresam aţistă urminie di la stânga la dreapta cadrului. Au tricută di atumţea piste 50 di an’i, am fap[tă dzăţ di roluri în cinema şi în teatru. A treia carte pi care u am scrisă are numa “Aruvuit di banile altora”, easte zborulu di toate personajile pi care le-am creată şi care cutriirată şi aruvuită. Cum spuneam, au trecută piste 50 di ani di la debutulu a meu tru cinematografie şi tora, iatu, Gopo vine diznou la mine. Lâ mulţan’iisescu a ţilor care m’i lu-au pitricută şi vă mulţan’iisescu şi a dvs. care mi răsplătiţ cu aplauze şi mi felicitaţ după 50 di an’i di la debut.”


Lungmetrajulu di debut a lu Bogdan Mirică apruche ţinţe trofee la Gala Premiilor Gopo, inclusiv la categoriile ”ţel mai bunulu actor într-un rol secundar” (Vlad Ivanov) şi ”ţel mai bunulu actor într-un rol principal” (Gheorghe Visu). Un numir di 21 di filme fură lansate tru 2016, iar dauă di eale au avută piste 100.000 di spectatori şi încasări di piste 2 milioane di lei, apruchinda aşi premiul a publicului la gala Gopo – ”#Selfie69” şi ”Dauă lozuri”. (Şt.B)


Autor: Corina Sabău


Armânipsire: Hristu Steriu

Expoziția di sculptură „Andezit 10”
Carnet cultural Friday, 24 November 2023

Expoziția di sculptură „Andezit 10”

Galeria Simeza din București prezintă tru mesulu brumar/ noiembriu expoziția di grup itinerantă: Andezit 10. Expoziția avu un traseu prin mai...

Expoziția di sculptură „Andezit 10”
Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București
Carnet cultural Sunday, 02 July 2023

Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București

Institutulu Cervantes di București are găzduită/ fu loculu iu si ţânu un evenimentu de importanță specială: cheremonia di omagiare în...

Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București
Pânâgh’irulu di Artă MoBU
Carnet cultural Thursday, 22 June 2023

Pânâgh’irulu di Artă MoBU

La finalul/ bitisita a mesului mai, în Bucureşti, în incinta a unui hangar aeronautic, la Romaero, avut loc prima ediție a Pânâghirului...

Pânâgh’irulu di Artă MoBU
Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari
Carnet cultural Monday, 01 May 2023

Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari

Tru misuhorea veaclle ali capitală, clădirea a Pălatillei Dacia-România, s’ţăni a 11-a ediție a consacratlui Pavilion di Artă “Art...

Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari
Carnet cultural Friday, 07 April 2023

Ana Ularu gioacă tru serialu românescu „Spy/Master”

Producția originală Max Original Spy/Master” easti primlu serial românesc nominalizat la Festivalul Internațional di Film di la Berlin. Filmat...

Ana Ularu gioacă tru serialu românescu „Spy/Master”
Carnet cultural Sunday, 26 March 2023

Proiectul “UncannyOrder”

“UncannyOrder”, nai ma nău proiect di cercetari și di producție artistică dizvărtitu di Asociația “Qolony”, ari ca...

Proiectul “UncannyOrder”
Carnet cultural Sunday, 05 February 2023

„Phoenix. Har/Jar”, un documentar ti legendara trupă Phoenix

Dupu 60 di ani di la thimilliuseari, membrilli a leghendarăllei trupă rock Phoenix s-adunară, tru premieră, tru filmul documentar Phoenix....

„Phoenix. Har/Jar”, un documentar ti legendara trupă Phoenix
Carnet cultural Sunday, 08 January 2023

Spectacolul di dansu contemporan “Interior/Exterior”

Sţena di dansu contemporan ditu capitală s-feaţi ma avută tu bitisita a anlui 2022 cu un nou spectacol: “Interior/Exterior” tru regia...

Spectacolul di dansu contemporan “Interior/Exterior”

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company