Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Regizorlu Gavriil Pinte, nominalizat la Premiile UNITER

Trei ditru producțille a Teatrului Naţional Radiofonic – Radio România fură nominalizate la Premiile UNITER, categoria Nai ma bun spectacolu di teatru radiofonic: Un secolu di teatru românesc la Chişinău – Revanşa memoriillei niaprukeată, sţenariu di Mariana Onceanu, Radio Noir. Pirmituseri polițiste (Sezonul 1), dramatizari radiofonică di Mihnea Chelaru, şi Cazlu Tudor Vladimirescu, sţenariu radiofonic di Gavriil Pinte.

Regizorlu Gavriil Pinte, nominalizat la Premiile UNITER
Regizorlu Gavriil Pinte, nominalizat la Premiile UNITER

, 16.06.2022, 12:37Gavriil Pinte bitisi Facultatea di Actorie la Târgu-Mureș și Facultatea di regie la Universitatea di Artă Teatrală şi Cinematografică, Bucureşti. Andreapsi spectacole tru teatrili ditu București, Satu Mare, Ploieşti, Baia Mare, Tulcea, Miercurea Ciuc, Giurgiu, Sibiu, Constanţa, Oradia, Timișoara. Ditu anlu 1999 până tru aestu kiro easti regizor artistic tru cadrul a Redacțiillei Teatru a Societatillei Române di Radiodifuziune, tru cadrul a curi andreapsi ma multe spectacole di teatru radiofonic. Apruke multi premii tră regie ditu arada a curi aduţemu aminti Premiul UNITER tră Teatru Radiofonic tru 2OO2, 2OO3 și 2O11. Gavriil Pinte andreapsi spectacole după bana și opera a ma multoru scriitori: “Un tramvai număsitu Popescu – după bana și opera a poetului Cristian Popescu (spectacol cari s-giucă la București și Sibiu, tru un tramvai ţi eara tru trafic),”Ispita Cioran” – după bana și opera al Emil Cioran, “Ghidlu a ficiuramillei turnati” – după Andrei Codrescu, “Călătoria” – după Constantin Abăluță, “şi aţelli ditu soni va s’hibă aţelli ditu soni” după Ioan Es. Pop.Aţelu ditu soni spectacol radiofonic simnat Gavriil Pinte, Cazlu Tudor Vladimirescu, nkiseaşti di la personalitatea al Tudor Vladimirescu, cari s-amintă tru 1780. Tudor Vladimirescu fu domnu a Țarăllei Românești şi conducătorlu a Revoluțiillei di la 1821, unu ditu evenimentele cari alăsară toru tru ahurhita a procesului di xanaamintari naţională a Româniillei. Tru 1821, sum numa “Căftărli a norodului românesc”, Tudor Vladimireascu făţea cunuscut programlu ali revoluţie, cari pruvidia, prota ş-prota, nimintearea a puterilor xeani tru lucărli di năuntru a văsiliillei și realizarea a născăntoru reforme. Easti lugursitu protlu documentu cu caracter constituţional ditu Ţările Române.


“Născăntiori Vladimirescu fu idializat, mortificat tru clișee. Nu avum naeti s’adrămu un spectacol patetic, ma, tutunăoară fu alargu di noi iţi mindueari parodic, iţi turlie di ironizari și duţi tru dirizoriu pi marli pandur. Spusim sinferu ti un erou cari, ninti di tuti, fu omu. Ama un om cari agiucă un rol istoric di prota thesi și agiumsi erou național. Scenariul acaţă pi napadica lucre ditu bana publică al Vladimirescu, împiltiti cu lucre ditu bana a lui privată, diadunu ancurpilleadză atea ţi vahi eara ti dilihea el, un omu yiu”. Ași exighiseaşti, pi şcurtu, regizorlu Gavriil Pinte naeţli a lui tu ligătură cu spectacolu di teatru radiofonic Cazlu Tudor Vladimirescu.


Gavriil Pinte: “Versiunea radiofonică fu preţedată di ună versiune di sţenă, tră atea că, inițial, spectacolu s-giucă pi ună hamunisie ţi avea anvărliga brațili a Jiului, tu intrata a căsăbălui Târgu Jiu. Spectacolul s-giucă noaptea, iara coloana sonoră fu asiguripsită di formația Bucium, cumăndusită di Andi Dumitrescu. Tuti s’feaţiră live, pots’număsescu aestu spectacol ună operă rock. Ni si păru hăirl4tică muzica aţiloru di la Bucium tră aestu spectacol tră aţea că rock-ul easti o muzică aribelă, revoluționară, ași cum fu și Tudor Vladimirescu ca personaj istoric. Fu un spectacol cu ună distribuție cabaia mari, 60 di artiști, iara dupu aestu spectacol minduiimu că ti bun va s’hibă s’adrămu și ună versiune radiofonică. Sigura că nu avum cum s’asiguripsimu tră spectacolul radiofonic ună distribuție fadrată ditu 60 di artiști, ama nregistrările fură fapti maxus tră versiunea radiofonică. Idyea, scenariul fu minduitu avănda tu vidială specificlu și sirţăllea radiofonică, iara nregistrările s’feaţiră tru incinta a teatrului ditu Târgu Jiu. Mi hărsescu că aestu spectacol beneficiadză și di ună versiune radiofonică, tră atea că easti un spectacol important emu ti timini, emu ti pareia di la Târgu Jiu, ucazi cu cari lă haristusescu a artiștilor tră aestă colaborare extraordinară. Voi s’adavgu că trupa di actori a Teatrului Dramatic “Elvira Godianu” ditu Târgu Jiu easti cumădndusită di Cosmin Brehuță, un om timiraki, un director acutotalui atipic tră peisajul teatral românesc. Emu scenariul radiofonic, emu aţelu tră scenă ș-revendică paternitatea nu ditu clișeele cari compun di multi ori, ti amărtie, imaginea el Tudor Vladimirescu, că ditu traghedia antică, ditu dramaturgia shakespeariană, avânda și ndauă accente suprarealiste.”


Spectacolul realizat di Gavriil Pinte, cu furñia a Bicentenarlui Tudor Vladimirescu și adratu tru colaborari cu Teatrul Dramatic Elvira Godianu ditu Târgu Jiu, lli-ari tru distribuție, ntră alţălli, pi Mihai Rădulea, Oana Marinescu, Cosmin Brehuță, Eugen Titu, Mădălina Ciobănuc, Monica Sfetcu, Georgiana Enache, Cornelia Diaconu, Adilina Puzdrea, Luminița Șorop.


Autoru: Corina Sabău


Armânipsearea: Taşcu Lala

Expoziția di sculptură „Andezit 10”
Carnet cultural Friday, 24 November 2023

Expoziția di sculptură „Andezit 10”

Galeria Simeza din București prezintă tru mesulu brumar/ noiembriu expoziția di grup itinerantă: Andezit 10. Expoziția avu un traseu prin mai...

Expoziția di sculptură „Andezit 10”
Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București
Carnet cultural Sunday, 02 July 2023

Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București

Institutulu Cervantes di București are găzduită/ fu loculu iu si ţânu un evenimentu de importanță specială: cheremonia di omagiare în...

Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București
Pânâgh’irulu di Artă MoBU
Carnet cultural Thursday, 22 June 2023

Pânâgh’irulu di Artă MoBU

La finalul/ bitisita a mesului mai, în Bucureşti, în incinta a unui hangar aeronautic, la Romaero, avut loc prima ediție a Pânâghirului...

Pânâgh’irulu di Artă MoBU
Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari
Carnet cultural Monday, 01 May 2023

Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari

Tru misuhorea veaclle ali capitală, clădirea a Pălatillei Dacia-România, s’ţăni a 11-a ediție a consacratlui Pavilion di Artă “Art...

Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari
Carnet cultural Friday, 07 April 2023

Ana Ularu gioacă tru serialu românescu „Spy/Master”

Producția originală Max Original Spy/Master” easti primlu serial românesc nominalizat la Festivalul Internațional di Film di la Berlin. Filmat...

Ana Ularu gioacă tru serialu românescu „Spy/Master”
Carnet cultural Sunday, 26 March 2023

Proiectul “UncannyOrder”

“UncannyOrder”, nai ma nău proiect di cercetari și di producție artistică dizvărtitu di Asociația “Qolony”, ari ca...

Proiectul “UncannyOrder”
Carnet cultural Sunday, 05 February 2023

„Phoenix. Har/Jar”, un documentar ti legendara trupă Phoenix

Dupu 60 di ani di la thimilliuseari, membrilli a leghendarăllei trupă rock Phoenix s-adunară, tru premieră, tru filmul documentar Phoenix....

„Phoenix. Har/Jar”, un documentar ti legendara trupă Phoenix
Carnet cultural Sunday, 08 January 2023

Spectacolul di dansu contemporan “Interior/Exterior”

Sţena di dansu contemporan ditu capitală s-feaţi ma avută tu bitisita a anlui 2022 cu un nou spectacol: “Interior/Exterior” tru regia...

Spectacolul di dansu contemporan “Interior/Exterior”

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company