Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Regizorul Mihnea Chelaru, nominalizat la Premiile UNITER

Teatrul Naţional Radiofonic – Radio România amintă trei nominalizări tră Premiile UNITER (Premiile Uniunii Teatrale ditu România) la categoria Nai ma bun spictacol di teatru radiofonic. Easti zborlu di spectacolele Un secol di teatru românesc la Chişinău – Revanşa memoriei interdzsă, scenariu di Mariana Onceanu, Radio Noir. Povestiri polițiste (Sezonul 1), dramatizare radiofonică di Mihnea Chelaru, şi Cazul Tudor Vladimirescu, scenariu radiofonic di Gavriil Pinte.

Regizorul Mihnea Chelaru, nominalizat la Premiile UNITER
Regizorul Mihnea Chelaru, nominalizat la Premiile UNITER

, 09.04.2022, 22:34


Călisitu la Club Cultura, regizorul Mihnea Chelaru easti pricunuscut ca un inovator tru domeniul artei nihadzloru, spectacolele și creațiile a llei amintănda multi premii la importante festivaluri internaționale dedicati teatrului radiofonic, ca New York Festivals Worlds Best Radio Programs/ Festivalurile a nai ma buniloru Programe di Radio ditu Lume și Concursul Internațional di Creații Radiofonice di un minut di la Montreal.


Zburămu cu Mihnea Chelaru ti mirakea a lui tră teatrul radiofonic, tră recenta nominalizare la Premiile UNITER, și ti cum agiumsi s’adapteadză radiofonic ţinţi pirmituseri ditu antologia Noir di București, publicată la Editura Tritonic. Ateali 5 episoadi avură premiera tru 2021 și fură lansate tru idyea dzuuă la Radio România Actualități și pi platforma eteatru.ro, secțiunea podcast. Mihnea Chelaru semneadză emu dramatizarea radiofonică, emu și regia artistică și sound disign-ul a respictivelor producții inspirate di pirmituserli a scriitorilor Bogdan Hrib, Tony Mott, Dan Radoiu, Daniel Timariu, Ștefan Dicebal Guță. Mihnea Chelaru.


“Prota ş-prota, escu un fan a alustui gen, al literaturăllei noir, și tru momentul tru cari aflamu literatură noir românească di multu bună calitate, vruis s’aamau aestu serial. Atumţea avumu ună andamasi cu Attila Vizauer, redactorul șef al secției Teatru Național Radiofonic, și cu scriitorul și editorul Bogdan Hrib și u scoşu tu vidiala idiea a mea cari părea puțăn nibunească, ama lă arisi a loru și ia că s-alăxi tru aestu serial pi cari vremu s’lu duţemu ninti. Alepsu numa a Povestiri polițiste. Sezonul 1 tamam tru idiea că va s’ducu ninti proiectul, cu nadia va s’hibă și sezoanele 2 și 3. Pot sa spunu că avut succes, tră atea că tru momentul tru cari serialul fu lansat online, agiumsi diplo traficul pi aţea pagină, pi eteatru.ro, ași că pot să spun că lumea apreciadză pirmituserli polițiste. Ma multu di ahât, amintamu un public nou, dukimu că tru pandimie multă lume lu xanaafla teatrul radiofonic.”Mihnea Chelaru easti aţelu cari feaţi nregistrarile “on location” tru teatrul radiofonic ditu România. Eara tru 2008, când a nregistră spictacolul “Bărbierul ditu Sevilla”, regia Toma Enache. Diapoa alte spictacole (“Argentina”, regia Ilinca Stihi, “Metamorfoza”, regia Ion Andrei Puican, “Over the Rainbow”, regia Mihnea Chelaru și Ion Andrei Puican, “Sărmanlu meu tata”, regia Attila Vizauer) cari s’hărsiră di idyea tehnică di nregistrare și amintara premii la festivalurile internaționale di gen.


Mihnea Chelaru: “Tinirlu bărnu easti nviţatu s’amintă informația iruşi, dizvoltarea media avu contribut la aest lucru. Am observat și tru festivalurile internaționale la cari am fost, piesele cari nu dipășeau 40 di minute erau cele mai apreciate. Dacă dipășesc 40 di minute, constatarea mea easti că până și oamenii di radio se concentrează mai greu la o producție di gen, indiferent cât di bine easti realizată. Eu, având și formația di regie film, am trucercat să duc sunetul di teatru radiofonic truspre sunetul di film, ama păstrând totuși elementele cari ajută teatrul radiofonic. Tră că și tatăl meu a lucrat la Radio România, a fost regizor muzical tot la Teatrul Național Radiofonic, am ascultat teatru radiofonic di mic. Și nu mi arisea s’avdu una boaţi cari părea nregistrată tru unăudae, iar pi fundal s’avdza pulli, nu puteam s’fac ligătura anamisa di elementele respictive. Di aţea vrui s’aduc actorul tru cadrul original, aţea turlie că tutu tabloul s’hibă perfect, s’pară că tuti suntu nregistrati tru idyiulu loc.”S’pare că tru pandimie publicul ridiscopiri teatrul radiofonic. Ari un interes tut ma mare tră aest gen, spune Mihnea Chelaru. “Easti un lucru pi cari l-am remarcat, tru multe țări, și mă voi rezuma să dau ca exemplu Rusia, Norvegia și Canada, secțiile di radio drama ale posturilor publice au disființate. Trusă di câțiva ani s-a remarcat un trend ascendint al acestui gen, publicul easti ditu nou interesat di teatrul radiofonic și au truceput să se redischidă și unele ditutre redacțiie cari erau truchise și să producă ditu nou spictacole. Și tru America teatrul radiofonic dispăruse, aoa şi 10 ani nu mata s’fătea ici teatru radiofonic, ama iată că recent au apărut o mulțime di producători particulari cari fac teatru radiofonic, pi ningă posturile naționale. Easti dimi un gen cari pare că s’toarnă. Anlu aestu va avea loc Festivalul Internaţional di Teatru Radiofonic Grand Prix Nova, pi cari noi, Radio România, îl organizăm di aproapi zece ani. Cari yini la festival va s’veada un grup di oameni miraclleadz, cari lu-au tu vreari teatrul radiofonic”Cosmin Şofron, Daniela Ioniţă Marcu, Nicoleta Lefter, Ion Arcudianu, Marius Călugăriţa, Cristi Dionise, Bogdan Isopiscu, Sabina Lepădătescu și Alin Potop se numără printre actorii ditu distribuția producției di teatru radiofonic Radio Noir. Povestiri polițiste (Sezonul 1).


Autoru: Corina Sabău


Armânipsearea: Taşcu LalaExpoziția di sculptură „Andezit 10”
Carnet cultural Friday, 24 November 2023

Expoziția di sculptură „Andezit 10”

Galeria Simeza din București prezintă tru mesulu brumar/ noiembriu expoziția di grup itinerantă: Andezit 10. Expoziția avu un traseu prin mai...

Expoziția di sculptură „Andezit 10”
Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București
Carnet cultural Sunday, 02 July 2023

Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București

Institutulu Cervantes di București are găzduită/ fu loculu iu si ţânu un evenimentu de importanță specială: cheremonia di omagiare în...

Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București
Pânâgh’irulu di Artă MoBU
Carnet cultural Thursday, 22 June 2023

Pânâgh’irulu di Artă MoBU

La finalul/ bitisita a mesului mai, în Bucureşti, în incinta a unui hangar aeronautic, la Romaero, avut loc prima ediție a Pânâghirului...

Pânâgh’irulu di Artă MoBU
Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari
Carnet cultural Monday, 01 May 2023

Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari

Tru misuhorea veaclle ali capitală, clădirea a Pălatillei Dacia-România, s’ţăni a 11-a ediție a consacratlui Pavilion di Artă “Art...

Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari
Carnet cultural Friday, 07 April 2023

Ana Ularu gioacă tru serialu românescu „Spy/Master”

Producția originală Max Original Spy/Master” easti primlu serial românesc nominalizat la Festivalul Internațional di Film di la Berlin. Filmat...

Ana Ularu gioacă tru serialu românescu „Spy/Master”
Carnet cultural Sunday, 26 March 2023

Proiectul “UncannyOrder”

“UncannyOrder”, nai ma nău proiect di cercetari și di producție artistică dizvărtitu di Asociația “Qolony”, ari ca...

Proiectul “UncannyOrder”
Carnet cultural Sunday, 05 February 2023

„Phoenix. Har/Jar”, un documentar ti legendara trupă Phoenix

Dupu 60 di ani di la thimilliuseari, membrilli a leghendarăllei trupă rock Phoenix s-adunară, tru premieră, tru filmul documentar Phoenix....

„Phoenix. Har/Jar”, un documentar ti legendara trupă Phoenix
Carnet cultural Sunday, 08 January 2023

Spectacolul di dansu contemporan “Interior/Exterior”

Sţena di dansu contemporan ditu capitală s-feaţi ma avută tu bitisita a anlui 2022 cu un nou spectacol: “Interior/Exterior” tru regia...

Spectacolul di dansu contemporan “Interior/Exterior”

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company