Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

“Spioni di ocazie”, un nou documentar di Oana Bujgoi Giurgiu

Oana Giurgiu, regizoare, producătoare di film și director executiv a Festivalui Internațional di Film Transilvania yini diznău (după Aliyah DaDa, proiectat tru premieră tru 2015) cu un nău documentar: “Spioni di ocazie”.

“Spioni di ocazie”, un nou documentar di Oana Bujgoi Giurgiu
“Spioni di ocazie”, un nou documentar di Oana Bujgoi Giurgiu

, 15.05.2022, 15:09


Oana Giurgiu, regizoare, producătoare di film și director executiv a Festivalui Internațional di Film Transilvania yini diznău (după Aliyah DaDa, proiectat tru premieră tru 2015) cu un nău documentar: “Spioni di ocazie”.


Bazat pi fapte și mărtirii reale, filmul recreeadză pirmitusearea a născăntoru acțiuni di spionaj ţi nu suntu di arada, cari băgară damca ti totna pi dizvărtearea a Doilui Polimu Mondial: recrutarea a născăntoru tiniri sioniști ditu Palestina, pitricuţ năpoi tru văsiliili a lor di origine ditu Europa di Est, inclusiv tru România, tră s’llia informații ti germani. Documentarul avu premiera la TIFF 2021 și amintă Mențiunea Spicială a Juriului tru cadrul Compitiției Românești la Astra Film Festival Sibiu 2021. Oaspită la RRI, Oana Bujgoi Giurgiu spusi că cilăstăsi multu tră documentare și că pirmitusearea ditu film nkiseaşti di la ună secvență ditu primul a llei film, Aliyah DaDa:”Easti ună pirmituseari ditu kirolu a Doiui Polim Mondial, cama di tamam zburămu ti anul 1944, un an cu multe cutulburări și alăxeri di situație, un an tru cari polimul părea că s’aproaki di bitisită şi s’căfta cearei tra s’veadă cari easti mira a prizonierilor aliați ditu Europa di Est. Easti un moment tru cari vărnu ditu un serviciu secret ari aestă idie multu giunească și ţi nu easti di arada, s’recruteadză niscănţă oamiñi aplo și să-i trimită tru Europa di Est, tră aţea că aestă misiune nu vrea s’eara băgată tu practico di spioni britanici ică americani, vrea s’eara acăţaţ ună ş-ună. Și atumţea s’agiumsi la aestă cearei, ta s’recrutedză spioni ditu atelli cari avea agiumtă s’emigreadză tru Palestina ninti di polim.


Pi şcurtu mutrinda pirmitusearea Spionilor di Ocazie, pot să spunu că easti ună turlie di Inglourious Basterds tru variantă reală, tră aţea că lucrli aestea nica şi s’feaţiră, iar mini — lipseaşti s-pricunnoscu – mi inspiraiu ditu trailerul filmului faptu di Quentin Tarantino. Pirmitusearea ditu Spioni di Ocazie easti una multu puțăn cunuscută tru România, idyea, multu pţănu cunoscută și tru alanti văsilii iu s’făţea acțiunea. Lipseaşti spusă că pirmituserli ditu film nu s’fac maş tru România, suntu ma multe văsilii mintiti. Ti amărtie, noi himu nviţaţ s’nviţămu istoria noastră, locală, națională, plasată tru un context ma largu internațional, ama vărnăoară nu știm cum zñiipseaşti niscanti dicizii politice i militare, ti exemplu, văsiliili di anvarliga, viţiñilli di aproapea. “


Tră reconstituirea pirmituserloru cu spioñilli di ocazie, Oana Bujgoi Giurgiu apeleadză la suite di caduri, realizate di Alex Gâlmeanu. Montajul easti ali Letiția Ștefănescu, sound disign-ul lui Sebastian Zsemlye, iar muzica originală easti compusă di Matei Stratan. Filmărli s’feaţiră tru România, Israel și Slovacia. Oana Bujgoi Giurgiu.Escu un regizor di ocazie. Și la primul a meu film situația fu idyea, tră aţa că vrui să spunu multi pirmituseri di hazi, mpline di substanță, cari easti amartie s-nu hibă spusi. Tru cazul aestu, a documentarelor cari prezintă pirmituseri ditu tricutlu kiro, problema easti că suportul di imagine pi cari lu aduc dininti arhivele di film, singurele pi cari poț s’li vedz ditu perioada respectivă, suntu multu oarfăni. Ma multu, hiinda zborlu di polim, imaginile pi cari poţ s’li ufiliseşţă tu unu filmu di aesta turlie suntu, nai cama multu, nafoara a filmărilor di pi front, jurnalele țănute di atelli implicaț, aţeali jurnale di polim. Vrănda s’yilipsescu irmituserli personale a protagoniștilor a mei lipsea s’aflu ună cearei, s’lă dau bană cu niscănţă actori, și alepşu aestu şingiru di caduri ca modalitate.


Fu lucru mari, pi cari nu mat ava lu urhescu diznă. Cu realizatoarea a montajului, Letiția Ștefănescu, colaborez di multu kiro, ti aţea pot să spunu că ambărţitămu multu di multu ditu un film, nu pot s’mi spunu mini uniclu autor al unui film, cum ţi s’hibă nu pot s’fac aesta. Tru cazul alustui film lipseaşt să-lli aduc aminti tuţ aţelli cari suntu părtași la opera finală. Alex Gâlmeanu, autorul a fotografiilor, easti un artist extraordinar, muzica originală easti compusă di Matei Stratan și, tută coloană sonoră easti ună lucrare tru sine. Sound disign-ul easti simnat di Sebastian Zsemlye, practic tut ţi nsimneadză iho easti reconstruit, tută ambianța sonoră. Minduescu că Spioni di Ocazie easti un film tru cari s’veadi ţi nsimneadză lucurlu tu parei.”Ditu distribuția a filmului Spioni di Ocazie fac parte actorllii Paul Ipate, Daniel Achim, Ioan Paraschiv, Mihai Niță, George Bîrsan, diadun cu mulță actori niprofesioniști. Anamisa di atelli cari da boaţi apersonajelor suntu Istvan Teglas, Ionuț Grama ică Radu Bânzaru.


Autoru: Corina Sabău


Armânipsearea: Taşcu Lala
Expoziția di sculptură „Andezit 10”
Carnet cultural Friday, 24 November 2023

Expoziția di sculptură „Andezit 10”

Galeria Simeza din București prezintă tru mesulu brumar/ noiembriu expoziția di grup itinerantă: Andezit 10. Expoziția avu un traseu prin mai...

Expoziția di sculptură „Andezit 10”
Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București
Carnet cultural Sunday, 02 July 2023

Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București

Institutulu Cervantes di București are găzduită/ fu loculu iu si ţânu un evenimentu de importanță specială: cheremonia di omagiare în...

Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București
Pânâgh’irulu di Artă MoBU
Carnet cultural Thursday, 22 June 2023

Pânâgh’irulu di Artă MoBU

La finalul/ bitisita a mesului mai, în Bucureşti, în incinta a unui hangar aeronautic, la Romaero, avut loc prima ediție a Pânâghirului...

Pânâgh’irulu di Artă MoBU
Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari
Carnet cultural Monday, 01 May 2023

Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari

Tru misuhorea veaclle ali capitală, clădirea a Pălatillei Dacia-România, s’ţăni a 11-a ediție a consacratlui Pavilion di Artă “Art...

Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari
Carnet cultural Friday, 07 April 2023

Ana Ularu gioacă tru serialu românescu „Spy/Master”

Producția originală Max Original Spy/Master” easti primlu serial românesc nominalizat la Festivalul Internațional di Film di la Berlin. Filmat...

Ana Ularu gioacă tru serialu românescu „Spy/Master”
Carnet cultural Sunday, 26 March 2023

Proiectul “UncannyOrder”

“UncannyOrder”, nai ma nău proiect di cercetari și di producție artistică dizvărtitu di Asociația “Qolony”, ari ca...

Proiectul “UncannyOrder”
Carnet cultural Sunday, 05 February 2023

„Phoenix. Har/Jar”, un documentar ti legendara trupă Phoenix

Dupu 60 di ani di la thimilliuseari, membrilli a leghendarăllei trupă rock Phoenix s-adunară, tru premieră, tru filmul documentar Phoenix....

„Phoenix. Har/Jar”, un documentar ti legendara trupă Phoenix
Carnet cultural Sunday, 08 January 2023

Spectacolul di dansu contemporan “Interior/Exterior”

Sţena di dansu contemporan ditu capitală s-feaţi ma avută tu bitisita a anlui 2022 cu un nou spectacol: “Interior/Exterior” tru regia...

Spectacolul di dansu contemporan “Interior/Exterior”

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company