Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Rezultati icunumiţi hairlatiti

Prit buget general anvartusit s-achicaseasti singirlu a bugetilor componenti a sistemlui bugetar. Tu ti mutreasti execuţia bugetară, aesta reprezintâ activitatea di adunari a amintatitlor bugetari şi di palteari a hargilor aprucheati si vulusiti tru buget. Unaoara ateali daua zboara zurapsiti, Ministerlu di Finanţi di Bucureşti dimanda, luni, că execuţia a bugetlui general anvartusit ali Românie s-bitisi, tru insita a a meslui yismaciuni, cu un excedentu di 0,06% dit Produslu internu brut. Tru contextul a unei paritati leu-euro di aproapea 4,5, amintatitli ti au una tin’ie di 155,4 miliardi di lei, reprezentândalui 23,5% dit PIB, fura cu 5,5% ma mari tru termen’i nominali andicra di idyiul chiro a anlui ti tricu. S-agiumsi pi una creastiri la adunarea paradzlor dit contribuţiili di asiguripseri sutiali, accize, impoziti şi taxi pi nicuchirata ş-pi ufilisearea a bunurlor, impozit pi profit ica TVA.

Rezultati icunumiţi hairlatiti
Rezultati icunumiţi hairlatiti

, 28.10.2014, 13:28Rezultatlu fu influenţat, tutunaoara, di adunarea a amintatitlor dit certificatili tra emisiili di gazi cu efectu di seră apufusiti di Ministerlu ali Economie, cata cum şi di tranşa a doaua dit impozitlu pi construcţii spetiali. Paradzl’i loat di la Uniunea Europeană tru contul a palterlor efectuati înreghistreadză ma largu un nivel relativ scădzut, reprezentândalui 0,8% dit PIB, ama suntu, şi eali, cu 9,6% ma mari andicra di idyiul chiro a anlui 2013. Tu ti mutreasti hargili, fapti isapi la 155 miliardi di lei, aesti s-n’icsurara tru termen’i nominali, cu 0,3% andicra di idyiul chiro a anlui ti tricu, ama ş-tru termen’i reali, hiindalui ma nghios cu 1,3 puncti protentuali ca fortuma tru PIB. Criscura hargili di personal di furn’ia a criştearil’ei la tin’ia di cafi mes nai cama n’ica bruta la 850 di lei, di la 1 di yinar 2014, şi la 900 lei, di la 1 alunar 2014. S-nreghistra, ama, n’icsurarea a hargilor cu tocurli, catacum şi a atilor cu bunuri şi servitii. Hargili tra investiţii, cari acata tru isapi hargili di capital, cata cum şi ateali aferenti cu programili di dizvultari finanţati dit izvuri interne şi externi, fura di 16,5 miliardi di lei, respectiv di 2,5% dit PIB, andicra di 19,4 miliardi di lei tru idyiul chiro a anlui ti tricu.Tru un zbor, specialiştil’i ved tru actualu contextu economico-financiar una catastisi favorabilă cari va s-da izini ali Românie s-hiba tru mardzin’ili a scupolui di ixichi di 2,2% dit PIB pi ansamblu a anlui 2014, aşi cum s-agiumsi pi achicaseari, tru prealabil, cu Fondul Monetar Internaţional. Aesta după ti România bitisi 2013 cu un deficit a bugetlui general consolidat di 2,5%. Autorităţli di Bucureşti au nadie că prit tanearea tru idyea scara a praxil’ei fiscala, coroborată cu una ţintă di creaştiri economică di 5-6% tru an, România va s-poata, cu chirolu, s-anvaleasca decalajlu ti u amparti di vasiliili dizvultati ali Uniuni Europeana.


Armanipsearea: Tascu Lala

Etichete:
Fptp: Alexis HAULOT / © European Union 2024 - Source : EP
Actualitati Sunday, 21 July 2024

Ursula von der Leyen fu aleaptâ diznâu

Prezidenta ali CE, Ursula von der Leyen va s-aibâ ti nica 5 añi nai ma marea potisi executivâ dit UE, di cara fu votatâ, gioi, di Parlamentul di...

Ursula von der Leyen fu aleaptâ diznâu
parlamentul-european-sursa foto-pixabay
Actualitati Friday, 19 July 2024

Parlamentul Evropean andrupaști Ucraina

Parlamentul Evropean ş-aspusi minduita tu ți mutreaști duțearea ma largu a andruparillei ali Ucrainâ di câtrâ Uniunea Evropeanâ cât chiro va...

Parlamentul Evropean andrupaști Ucraina
Новый Европейский парламент
Actualitati Thursday, 18 July 2024

Doi româñi tu cumândârsirea a Parlamentului Evropean

Doi dit cei 14 vicepreședinți a năului Parlamentu Evropean sunt româñi – Victor Negrescu și Nicolae Ștefănuță – elli furâ alepțâ...

Doi româñi tu cumândârsirea a Parlamentului Evropean
Foto: Mariana Chiriță/RRI
Actualitati Wednesday, 17 July 2024

Misuri ti alâxearea a numirlui di ursi

Aretcu ș-curmâ parlamentarilli româñi vacanţa di vearâ ş-yinu s-lucreadzâ ti sesiuni leghislativi extradordinari. Ama, luni, fu un ahtari...

Misuri ti alâxearea a numirlui di ursi
Actualitati Monday, 15 July 2024

România – zñiili a căñinăllei

România ma largu easti sumu ună diplă di vimtu tropical. Până ñiercuri, suntu aştiptati maximi di până la 42 di gradi Celsius tu aumbră. Ma...

România – zñiili a căñinăllei
Actualitati Thursday, 11 July 2024

Agiutoru NATO tră Ucraina

Cu furñia-a sumitlui aniversaru di Washington, NATO apufusi ta s’ducă ninti proţeslu di integrari a askerillei ucrainenă şi un agiutoru di 40...

Agiutoru NATO tră Ucraina
Actualitati Tuesday, 09 July 2024

Tuti azboiurli interni și externi ali companie aeriană românească TAROM s’dizvărtea, adză tahina, simfunu cu programărli

Tuti azboiurli interni și externi ali companie aerieană românească TAROM s’dizvărtea, adză tahina, simfunu cu programărli, după ţi, cu...

Tuti azboiurli interni și externi ali companie aeriană românească TAROM s’dizvărtea, adză tahina, simfunu cu programărli
Actualitati Monday, 08 July 2024

Restricţia di tonaju pi DN1 Ploieşti – Braşov fu scoasă, tu kirolu di ncllideari a urdinarillei pi Valea-a Oltului

Restricţia di urdinari tră vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată ma mari ică isa cu 7,5 tonuri, pi sectorlu di cali DN1 Ploieşti...

Restricţia di tonaju pi DN1 Ploieşti – Braşov fu scoasă, tu kirolu di ncllideari a urdinarillei pi Valea-a Oltului

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company