Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Ştefan Stoica

Victoríi anustâ ti Simona Halep

Victoríi anustâ ti Simona Halep

Simona Halep, di farâ armâneascâ, poati s-turnâ cânțido pi teren/chilimea veardi di agiocu, di cara âlli si ñicură cabaia suspendarea ti dopaj ți âlli so avea datâ.

Victoríi anustâ ti Simona Halep
Ma mãrli iventuri a stãmãnãllei ţi tricu 04.02 – 10.02.2024
Eveniment Top 11.02.2024

Ma mãrli iventuri a stãmãnãllei ţi tricu 04.02 – 10.02.2024

Cartea a Prezidentului cătrã Parlamentu; Un nãu nom trã pregătirea militară a populaţiillei?; Meatri trã fermieri; Pledoarie trã Europa; Nãulu ministru di Externe ali R. Moldova, la Bucureşti

Ma mãrli iventuri a stãmãnãllei ţi tricu 04.02 – 10.02.2024
Alertâ epidimiologhicâ tu Româníi

Alertâ epidimiologhicâ tu Româníi

Autorităţili medicali ditu Româníi bâgarâ stari di alertâ epidimiologicâ.

Alertâ epidimiologhicâ tu Româníi
Ma mărli iventuri a stâmânâllei ţi tricu 07-13.01.2024
Eveniment Top 14.01.2024

Ma mărli iventuri a stâmânâllei ţi tricu 07-13.01.2024

Bâgări pi lucru tu sistemlu sanitaru; Dati ș-priviziuni ecunomiți; Protesti a transportatorlor ş-fermierlor; România ş-NATO; Iarnâ greauâ tu apirita ali vâsilíi;

Ma mărli iventuri a stâmânâllei ţi tricu 07-13.01.2024
Sinteza-a evenimentiloru externi tru anlu 2023
Eveniment Top 08.01.2024

Sinteza-a evenimentiloru externi tru anlu 2023

Pi șcurtu: Atac multu mari al Hamas contra a Israelului/ Doilu an di polim tu Ucraina/ Finlanda tu NATO, Ucraina şi Moldova, cama aproapea di UE/ Cutrimburări di loc ți irmuxescu ş-aprinderi di foc, tu nai ma câldâroslu an ditu isturia a Loclui/ Âncurunar

Sinteza-a evenimentiloru externi tru anlu 2023
Parlamentul ali Românie vulusi bugetulu ti anlu 2024

Parlamentul ali Românie vulusi bugetulu ti anlu 2024

Bugetulu ti anlu 2024 ari protu scãpo investiţiili şi pruveadi criştearea-a tiñiiloru di cafi mesu şî a pensiiloru, spuni majoritatea PSD - PNL.

Parlamentul ali Românie vulusi bugetulu ti anlu 2024
Cooperari româno-americană trã apărari

Cooperari româno-americană trã apărari

Prezidentulu Joe Biden, nãpoi lu spusi angajamentul a Statelor Unite trã securitatea-a Româniillei şi a alãntoru aliaţ di pi flancul ditu apiritã.

Cooperari româno-americană trã apărari
Simona Halep, s’hibă tu bitisită di carieră?

Simona Halep, s’hibă tu bitisită di carieră?

Stsenariulu urghisitu că sagiumsi la naima arăulu lucru işi tu videală: ali agiucătoari română di tenis Simona Halep, di fară armãneascã, ãlli deadiră 4 ani di curmari huzmetea tu agioclu cu ñica topă tu tenisu, tră dopaju.

Simona Halep, s’hibă tu bitisită di carieră?
Ma mărli evenimenti a stămânăllei ţi tricu 13 – 19.08.2023
Eveniment Top 19.08.2023

Ma mărli evenimenti a stămânăllei ţi tricu 13 – 19.08.2023

Forţele navale române, rol important pi flancul estic al NATO; Obiective ţivile ucrainene aproapea di Românie, ţinte ale atacurilor ruseşti; Date şi previziuni economiţi, plus un avertismentu

Ma mărli evenimenti a stămânăllei ţi tricu 13 – 19.08.2023
România şi securitatea-a flancului estic al NATO

România şi securitatea-a flancului estic al NATO

Forţele navale române au un rol di simasie tră asiguripsearea-a securitatillei pi flancul estic al blocului occidental.

România şi securitatea-a flancului estic al NATO
10 di agustu după 5 ani

10 di agustu după 5 ani

Tru România, Parchetul Gheneral ălli pitricu tu giudicu pi șefañilli ali Jandarmeriei ţi eara pi ipotisi tu oara a mitinglui antiguvernamental ditu 10 di agustu 2018.

10 di agustu după 5 ani
Evaluare europeană mutrinda România

Evaluare europeană mutrinda România

România easti aproapea saproaki ună nauă tranşă, di aproapea 3 miliardi di euro, ditu păradzllii pruvidzuţ tru PNRR.

Evaluare europeană mutrinda România
Protestili a magistraţlor

Protestili a magistraţlor

Niifharistusiţ di turlia tru cari pot ta shibă, tu yinitoru, pensiile a lor, giudicătorii şi procurorlli ditu România dănăsiră lucărlu

Protestili a magistraţlor
Isapea a ftuhiillei tru România

Isapea a ftuhiillei tru România

România ari nai ma marea pondiri di cetăţeni expuşi dinintea ali urfañe ditu arada a statilor UE.

Isapea a ftuhiillei tru România
Premieră în politica românească
Actualitati 13.06.2023

Premieră în politica românească

Tru aţeale piste trei dechenii, treidzăţ di ani, di democraţie ţi lau urmată a dictaturălei comunistă, politicianili români au...

Premieră în politica românească

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company