Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Festivalul Internaţional di Filmu Documentar şi Drepturile a Omului One Wor

Ţea de-a 11-a ediţie a Festivalului Internaţional di Filmu Documentar şi Drepturile a Omului One World Romania are loc tru dzâlile 16 – 25 martie 2018, chiro tru care ţeale mai nalile filme documentare din toată lumea si proiectează tru 8 locaţii din chentrul a capitalâl’ei. Şi la aestă ediţie One World Romania abordeadză/prezintă subiecte intens discutate. Funcţionarea justiţil’ei, actualizarea a metodilor di educaţie şi xanaminduirea a li familie după criterii contemporane sunt teme di multe aflate tru în media, care genereadză dezbateri la noi şi tru întreaga lume. Di ătea aform’ie, ţea de-a 11-a ediţie a Festivalului di Filmu Documentar şi Drepturile a Omului One World Romania va acordă ună atenţie specială a luştor probleme, şi va să li dedică a secţiunil’ei specială. Alexandru Solomon, directorulu a festivalului One World Romania. ”Acesti teme suntu actuale în România, ama nu maşi. Tema a justiţil’ei, ţi cara că poati că nâ avem plictisită di ea, pare să aibă devenită şi mai acută. Ţi cara că pistipseam credeam că lucrile si mai aşezare, si pare că ideea aesta di stat di dreptu deranjeadză în continuare în România. Şi paramithulu ligat di îndrepturile a comunitatil’ei LGBTQ are devenită tut mai prezentu în societate, mai ahoria că nâ avem agudită di nişte incidente urâte tru meşil’i di ma nâpoi, când nişte grupuri di fundamentalişti vrură sâ dânâsească difuzarea a unor filme cu aestă tematică. Ligat di educaţie şi importanţa l’ei tru societatea românească suntu ahâte trâ spuneare. Easte clar că macă si nu arhiusim cu educaţia şi si nu-l’i alocăm un rol mai importantu nu va agiundzim iuva.”

Festivalul Internaţional di Filmu Documentar şi Drepturile a Omului One Wor
Festivalul Internaţional di Filmu Documentar şi Drepturile a Omului One Wor

, 17.03.2018, 22:06


Ţea de-a 11-a ediţie a Festivalului Internaţional di Filmu Documentar şi Drepturile a Omului One World Romania include ună secţiune intitulată Memoria arhivelor di filmu”, şi agiuută să hibă aduse la lum’ină diferite fenomene istoriţe, cu scoposlu trâ scoatire tru mighdane nuanţile a prezentului. De fapt, ună di preocupările constante a Asociaţil’ei One World Romania fu recuperarea a patrimoniului documentar a fostului studio di producţie Alexandru Sahia”. Andrei Rus, co-director a festivalului spune: ”Eastezborulu di un conceptu mai amplu. Aestă secţiune, Memoria arhivelor, easte ligată tru mai multe turlii di ediţia actuală One World Romania în sensul tru care avem acordată multă atenţie a modului în care trecutulu influenţeadză prezentul şi, implicit, v’initorulu. Apărn’im, trâ adrarea a secţiunil’ei, şi de la ideea Centenarului, ama nâ avem propusă să tratăm aestu aspect şi să evitâm festivismul şi totunâoară să angajăm spectatoril’i într-ună turnare nâpoi la realitate. Altă turlie, aestua easte şi sloganulu a ediţil’ei actuală: Get Real!, adică să revenim la realitate. Tru aest sensu există mai multe secţiun’i tru care filmele discută, chestioneadză diverse aspecte care mutrescu trecutulu şi turlia tru care aestua influenţeadză prezentul. Ună di aţeale mai consistentile secţiun’i si numeaşte TRECUTUL PREZENTu şi conţâne 10 titluri, 10 filme din toată lumea tru care sunt tratate tute turliile di subiecte, arhiusinda cu influenţa pi care u avu comunismul şi fascismul asupra a societăţâlor.”


Cultura Protestului, ună altă secţiune a ediţil’ei actuală a Festivalului Internaţional di Documentar şi Drepturile a Omului One World Romania include 5 filme documentare care prezintă diverse forme a protestului pri-tru paramithe adunate/culeapte din toate pârţâle a lumil’ei: Cambodgia (Primăveara cambodgiană — A Cambodian Spring”), Israel (Înainte ca tălchile a meale să atingă pămintul — Before My Feet Touch the Ground”), Franţa (Adunarea – L’assemblee”), Statele Unite ale Americă (În stradă — Whose Streets?”) şi România (Megaphone – Portavoce”). Alexandru Solomon, directorulu a festivalului One World Romania spus: ” Ţi cara că tru ultimil’i doi an’i fură baia puterniţe, cred că minările di stradă din România si află într-ună turlie di impas, tru căftarea a unei direcţie, a unui lider. Şi m’i si păru interesantu să dezbatim aestă cultură a protestului prin filme care v’in di-tru zone diferite, di la Cambodgia, până tru partea noastră di lume. Avem la ediţia actuală One World şi un filmu românescu pi aestă temă, Portavoce. M’i si pare importantu să mutrim şi spri alte spaţii să videm la ţi au dusă aeste proteste, macă pti-tru eale si reuşi un altu tip di abordare politică, un altu tip di discurs. Tru aest sensu, va proiectăm şi un film di-tru Hong Kong care zburaşte di ună minare di stradă transformată ulterior într-ună minare politică organizată. Pi nângă aesta, vrum să bâgăm lucrile în perspectivă istorică, ună perspectivă a istoril’ei recentă, pri-tru aestu focus pi anulu 1968, cu filme dispri protestile di-tru an’il’i 60 si 70 din Franţa, Cehoslovacia, Italia.”


Autor: Corina Sabău


Armânipsire: Hristu Steriu


Expoziția di sculptură „Andezit 10”
Carnet cultural Friday, 24 November 2023

Expoziția di sculptură „Andezit 10”

Galeria Simeza din București prezintă tru mesulu brumar/ noiembriu expoziția di grup itinerantă: Andezit 10. Expoziția avu un traseu prin mai...

Expoziția di sculptură „Andezit 10”
Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București
Carnet cultural Sunday, 02 July 2023

Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București

Institutulu Cervantes di București are găzduită/ fu loculu iu si ţânu un evenimentu de importanță specială: cheremonia di omagiare în...

Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București
Pânâgh’irulu di Artă MoBU
Carnet cultural Thursday, 22 June 2023

Pânâgh’irulu di Artă MoBU

La finalul/ bitisita a mesului mai, în Bucureşti, în incinta a unui hangar aeronautic, la Romaero, avut loc prima ediție a Pânâghirului...

Pânâgh’irulu di Artă MoBU
Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari
Carnet cultural Monday, 01 May 2023

Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari

Tru misuhorea veaclle ali capitală, clădirea a Pălatillei Dacia-România, s’ţăni a 11-a ediție a consacratlui Pavilion di Artă “Art...

Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari
Carnet cultural Friday, 07 April 2023

Ana Ularu gioacă tru serialu românescu „Spy/Master”

Producția originală Max Original Spy/Master” easti primlu serial românesc nominalizat la Festivalul Internațional di Film di la Berlin. Filmat...

Ana Ularu gioacă tru serialu românescu „Spy/Master”
Carnet cultural Sunday, 26 March 2023

Proiectul “UncannyOrder”

“UncannyOrder”, nai ma nău proiect di cercetari și di producție artistică dizvărtitu di Asociația “Qolony”, ari ca...

Proiectul “UncannyOrder”
Carnet cultural Sunday, 05 February 2023

„Phoenix. Har/Jar”, un documentar ti legendara trupă Phoenix

Dupu 60 di ani di la thimilliuseari, membrilli a leghendarăllei trupă rock Phoenix s-adunară, tru premieră, tru filmul documentar Phoenix....

„Phoenix. Har/Jar”, un documentar ti legendara trupă Phoenix
Carnet cultural Sunday, 08 January 2023

Spectacolul di dansu contemporan “Interior/Exterior”

Sţena di dansu contemporan ditu capitală s-feaţi ma avută tu bitisita a anlui 2022 cu un nou spectacol: “Interior/Exterior” tru regia...

Spectacolul di dansu contemporan “Interior/Exterior”

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company