„Govora – banjski turizam na evropskom nivou”

„govora – banjski turizam na evropskom nivou” Velike nagrade će biti dva devetodnevna putovanja (8 noći) za po jednu osobu, sa punim pansionom, u periodu 15-30 jun 2019.

Dragi prijatelji, Radio Rumunija Internacional vas poziva da učestvujete u novom nagradnom konkursu „Govora – banjski turizam na evropskom nivou”, koji je posvećen banji Govora i banjskom turizmu, ali i medjunarodnim skupovima čiji domaćin će biti Govora u vreme kada Rumunija predsedava Savetom Evropske unije.

 

Govora, banja od nacionalnog i evropskog interesa, ima najveći banjski park u Rumuniji, sa površinom od skoro 20 hektara, i aleje sa ukupnom dužinom od 5-6 kilometara. Park koji je projektovao arhitekt i pejzažista Emil Pinard u 1930. godini je jedinstven po specifičnoj arhitekturi 20. veka. Istorija Banje Govora vezana je za imena dveju ličnosti, a to su Jon C. Bratijanu (1821-1891)- bivši premijer Rumunije- i general dr. Nikolaje Popesku Zorileanu, koji su pre 130 godina stavili temelj banje, u kojoj se mogu lečiti disajne, reumatoidne i kožne bolesti. Pre više od 100 godina, banja Govora je, prema nekim izvorima, bila mesto sa najčišćim vazduhom u Evropi.

 

Banja se razvijala zahvaljujući medicinskim istraživanjima za koja je značajan doprinos dao čuveni rumunski inženjer Angel Saligni.  Zahvaljujući privlaćnosti zone Govora je izabrana da bude domaćin dogadjaja organizovanih u kontekstu rumunskog predsedništva na čelu Saveta Evropske unije, u prvom semestru 2019. godine. U maju, na primer, ovde će se održati skup  „Banjski turizam – strategija na nivou Evropske unije za transnacionalni razvoj”.

 

Pozivamo vas da pratite programe Radija Rumunija Internacional, na sajtu  www.rri.ro i profile na Facebooku, Google+, LinkedInu, i da korektno odgovorite na nekoliko pitanja da biste osvojili nagrade.

Konkurs traje do 28. februara 2019. godine (do 24.00, po rumunskom vremenu).

Velike nagrade će biti dva devetodnevna putovanja (8 noći) za po jednu osobu, sa punim pansionom, u periodu 15-30 jun 2019, a čiji je sponzor  Hotel “Palace” iz Banje Govora, županije Valča. Istorijski spomenik, čiji je arhitekt Francuz Ernest Dorno, Hotel Palace je izgradjen izmedju 1910.–1914. Kao obično, pobednici konkursa će snositi troškove za prevoz do Rumunije, i ako je potrebno, za vizu. Dodelićemo i druge nagrade i priznanja, koje će se sastojati od predmeta za kulturno promovisanje banje. Konkurs je organizovan zajedno sa Županijskim savetom Valča, Skupštinom grada Govora, filijalom Udruženja likovnih umetnika  u Valči, Arhiepiskopijom Ramnika, Nacionalnim društvom soli SALROM – filijala Valča.

 

A sada, slede pitanja nagradnog konkursa:

- Gde se nalazi najveći banjski park u Rumuniji?

- Koji medjunarodni dogadjaj će biti organizovan u maju 2019. godine, u Govori?

- U kojoj rumunskoj županiji se nalazi banja Govora?

Molimo vas da nam zajedno sa odgovorima pošaljite i obrazloženja učešća u konkursu, I pišite nam zašto slušate programe Radija Rumunija Internacional ili pratite naš sajt. Naša adresa je ista: Radio România Internaţional, ul. G-ral Berthelot nr. 60-64, sector 1, Bucureşti, PO Box   111, cod 010165, faks 00.40.21.319.05.62, e-majl: sarb@rri.ro.

Vaše odgovore očekujemo do 28. februara 2019. Pravilnik konkursa možete naći na sajtu Radija Rumunija Internacional (http://main2.rri.ro/en_gb/rules_of_the_govora_spa_tourism_at_european_level_contest-2590301 ) i na Facebooku.

Želimo vam puno uspeha!


www.rri.ro
Publicat: 2018-12-03 20:23:00
Vizualizari: 1383
TiparesteTipareste