Ambasador za zajednicu

ambasador za zajednicu

Zato što izgleda kao da je vreme stalo, pojavljuje se, sve više inicijativa koje podržavaju učenike, njihove roditelje i profesore, u nadi da se što bolje prilagode kriznoj situaciji izazvanoj pandemijom Covid 19, ali i posle nje, još uvek nepoznate.

Radi podrške porodicama u Rumuniji, Udruženje Proakta EDU u partnerstvu sa Ministarstvom za obrazovanje i istraživanje, Savezom slobodnih sindikata za obrazovanje I Savezom Udruženja roditelja, pokrenulo je prvu liniju psihološkog savetovanja za vreme pandemije, ali i posle izlaska iz ove krize, pod nazivom Ambasador za zajednicu.

Predsednik Udruženja Proakta EDU i psiholog Nikoleta Larisa Albert objasnila nam je : ,,To je obiman projekat, izvan ove kampanje za podizanje svesti, mi smo tim, roditelji i učitelji, to je konkretan projekat. Nudimo psihološko savetovanje, zajedno sa kolegama psiholozima, saradnicima naše asocijacije, profesorima i roditeljima, ovisno o slučaju. Putem našeg projekta, prepoznali smo potencijal učitelja za ulaganje kao glasnika zajednice u kontekstu zajedničkog prevazilaženja , Covid-a 19, verujemo još više u korist ove misije. Praktično nastavnici će postati saveznici za nas i ukazaće nam na porodice koje se nalaze u rizičnoj situaciji i mogu ih uputiti prema nama a, mi ćemo im pomoći u psihološkom savetovanju, socijalnoj i pravnoj pomoći, u zavisnosti od slučaja, način je individualan a, sa druge strane možemo da budemo saveznici i da pružimo podršku u pronalaženju asertivnih komunikacionih rešenja u različitim situacijama.”

 

Uverena, da mogu biti pored ljudi i na daljinu, i da rade na vraćanju emocionalne ravnoteže ljudi, Nikoleta Larisa Albert dodala je :,,Od kada smo otpočeli, pa sve do ovog trenutka dobijali smo mejlove,poruke,pozive, preko kojih su direktno tražili psihološko savetovanje i tada smo ljude koji su tražili pomoć uputili psiholozima sa kojima saradjujemo, bilo da su pitanja postavljali učenici 12-tog razreda, ili profesori koji su imali nešto da poruče institucijama sa kojima saradjujemo, našim partnerima. Ili su poželeli nešto da pitaju o ovom kontekstu, ako imamo neke preporuke. Da, imamo i radimo na materijalima psihoedukativnog sadržaja. U osnovi, ljudi su razumeli našu poruku da smo zajednica, dobili smo pozive da se pridružimo grupi na facebook-u, Ambasador za zajednicu (Ambasador pentru Comunitate). Ostavili smo otvorena vrata, primamo zahteve koje su nam poslali profesori, učenici i u saradnji sa drugim nevladinim organizacijama i sa psiholozima odgovoričemo na njihova pitanja.”

 

Saznali smo, da od početka puno pitanja su postavljali učenici završnih razreda srednjih skola a, Nikoleta Larisa Albert rećiče nam koja su to pitanja :,, 12-ti razred predstavlja izaziv za naše tinejdžere u kontekstu u kojem živimo i pre Covida 19. Pored završnog ispita, puno je pitanja vezanih šta će se desiti u društveno, ekonomskom životu i oni, nekako imaju neizvesnost, osim glavne svrhe završnog ispita imaju i mnoga pitanja o tome šta će se dalje dogoditi. Ovaj kontekst pojačao je neizvesnost, kontekst koji mi nismo tražili, primili smo ga i snalazimo se. Njihova pitanja su bila kao vrh ledenog brega, šta će biti sa završnim ispitom, kada je emocija u pozadini, šta će se desiti samnom, šta odabrati u kom smeru da idem,itd. Bilo je učenika sa konkretnim pitanjima, rekavši da su u početku mislili da imaju više vremena za učenje, ali su posle uvideli da se pojačala anksioznost i ne razumeju šta se dešava, kako da kontrolišu emocije i imali su potrebu za savetom.”

 

Psiholog i Osnivač udruženja Proakta EDU Nikoleta Larisa Albert takodje nam je dala predlog :,, Mislim da je najbolje za nas da gradimo prilagodljivost. Verujem da je najvažniji resurs koji imamo na raspolaganju i jedini, ne možemo biti roboti. Možemo se snaći sa informacijama, nalaze se svuda, ali trenutno prilagodljivost nam pomaže, bilo da je Covid 19 ili ne, u dinamičnom vremenu u kom živimo. Očigledno je da idemo u područje online u ovom kontekstu i ići ćemo sve više, ali zadržaćemo sigurno i offline, potrebni su nam zagrljaji, druženja ali oni ostaju tu, imamo ih u našem unutrašnjem svetu, ostaju usidreni i mi ćemo im se vratiti u jednom momentu a, niko ne zna kada. A onda u kontekstu u kojem ne možemo kontrolisati šta će se dogoditi, postavljaju se mnoga pitanja. I zato smo mi ovde. Mi smo tim i kao tim učimo da prihvatimo svaki dan kakav jeste i da se prilagodimo situaciji, jer kao što je za mene ili za vas trenutni kontekst, za drugu osobu može biti drugačiji”-rekla nam je Nikoleta Larisa Albert.

Za bilo koju podršku, možete se pridružiti facebook grupi Ambasador za zajednicu.


www.rri.ro
Publicat: 2020-04-07 12:20:00
Vizualizari: 792
TiparesteTipareste