O, ţi yis muşatO, ţi yis muşat!


O, ti yis musat - bis
Aidi s-na ndridzem
Aidi s-va spunem
Cum Bethlem StaMaria - bis
Dip iu si-au boil’i pahnia - bis
Cum sfeati ciudia - bis
Teali ti s-au fapta - bis
Ti steaua mintata
Ref.1 - Anghili di-analtu dipuna
Terlu mas luminj eara
Ref.2 - Terlu tut discl’is - bis
Ref.3 - Alithia Paradis - bis
Ref.1 - bis

Audio-->
www.rri.ro
Publicat: 2013-06-05 11:58:00
Vizualizari: 250
TiparesteTipareste