Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Cum s-bagă tru practico „Timbrul di mediu”


Cum s-bagă tru practico „Timbrul di mediu”
Cum s-bagă tru practico „Timbrul di mediu”

, 20.02.2013, 14:27Nâutatea andicra di proiectul pârâstisitu aoa şi un mes di dzâli easti atea că va s-crescâ taxa tră afukinatli diesel Euro 3 şi Euro 4, autorităţli luyursinalui că emisiili nfârmâcoasi suntu ma mări la aesti. Nu suntu zn’iipsiţ aţel’i cari au pâltitâ pânâ tora actuala taxa di nfârmâcari su len turlii, el’i nihiindalui tu zori ta s-pâlteascâ timbrul di mediu. Tu atea ţi mutreaşti aftukinatli înmatriculate/ nyrâpsiti ninti di 2007, tră aesti va si s-pâlteascâ timbrul di mediu maş cându va s-vindâ.Tru naua formulă di isapi/ calcul numata easti esenţială capaţitatea ţilindrică a aftukinatâl’ei, câţe suntu acâtati tu isapi emisiili di dioxid di carbon. Aşi cum spun datili pârâstisiti di Ministerlu a Fisil’ei, suma di pâlteari scadi cu 60% tră aftukinatli Euro 2, cu 80% tră aţeali dit categoria Euro 1 şi cu aproapea 90% tră non-Euro. Ia ţi spuni Rovana Plumb:“S-acaţâ tu isapi şi anvicl’earea, respectiv vicl’imea a aftukinatâl’ei. Unâ aftukinâ, cu cât easti ma veacl’e cu ahât perioada a l’ei di banâ easti ma şcurtă şi atumţea s-lugurseaşti că nfâarmâcâ ma puţân, ma s-acâtăm tu isapi că aestu timbru di mediu s-pălteşti maşi unâ oarâ tru perioada di banâ a aftukinatâl’ei.”Tru minduita a ministurlui, cara taxili vrea s-arămânea la idyiul nivel la vehiculili non-euro, euro 1 şi 2, atumtea vrea s-agiundzeala unâ ambudyiuseari la vindearea a aiştor. Timbrul di mediu tin’iseaşti prinţipiul că poluatorlu pâlteaşti, spuni Rovana Plumb, iara aestu agudeaşti multu vârtos tru motorizările euro 3 şi 4, pondeirea majoritară a aftukinilor second-hand ancupărati di români. Tră aesti, taxa creaşte cu 10-15 %, acă, sinfun cu ţi spun specialiştil’i, suntu ma puţân poluante andicra di ateali non-euro icâ euro 1 şi 2.Noua taxă aduţi licşurări ti ancupârarea di afukinati multu vecl’i şi nu da curayiu ici ti znuearea a parcului auto, spun producătorl’ii. Năulu timbru di mediu agudeaşti tu autoturismele diesel, cari va s-păltească unâ taxă ma mare andicra di aţeali alimentate cu naftâ. Tu cazul a nâscântor aftukinati vecl’i di 7-8 ani, diferenţa di taxă poate s-agiungâ ş-la 50%.Ca nâutate, atel’i cari înmatriculează aftuknati electriţi, va s-l’ia unâ primă, un eco-tichet di 2.500 di euro. Analiştii fac timbihi ama că aestă apofasi nu va s-aibâ mari impactu pi pâzari, tu condiţiili tu cari, pâhadzl’i la aesti suntu cabaia mări şi, ma multu, suntu zorea ti alimentari. Tu yinaru 2012, tu România, urdina maşi 10 aftukinati electriţi.

Actualitati Wednesday, 01 May 2024

Передача української редакції ВСРР – 1 травня 2024 року

RadioRomaniaInternational · Передача української редакції ВСРР – 1 травня 2024...

Передача української редакції ВСРР – 1 травня 2024 року
Actualitati Tuesday, 27 February 2024

Vacanţâ di schi

Staţiuñili montani ditu Româníi suntu amplini tu aestu chiro di miracleadzlli a sporturlor di iarnâ. Chirolu mushatu și unu peturu grosu di...

Vacanţâ di schi
“Omulu a anului 2023 la Radio România Internaţional”
Actualitati Wednesday, 15 November 2023

“Omulu a anului 2023 la Radio România Internaţional”

Vruţ oaspiţ, Radio România Internaţional u duţe năinte tradiţionala a lui anchetã di opinie printră ascultãtori şi utilizatorili di...

“Omulu a anului 2023 la Radio România Internaţional”
Proiectul a leadzelei a pensiilor aprobat di Guvernu
Actualitati Friday, 10 November 2023

Proiectul a leadzelei a pensiilor aprobat di Guvernu

Majoritatea ţelor aproapea ţinţe milioane di pensionari români sunt printrăa ţeli mai pauperili vârstniţ din Uniunea Europeană. În...

Proiectul a leadzelei a pensiilor aprobat di Guvernu
Actualitati Monday, 06 November 2023

Previziun’i economiţe pozitive tră România

Aghenţia di evaluare financiară Moody's îl reconfirmăă/ lu spusi diznou ratingul tră datoria/ borgea guvernamentală a Româniilei la Baa3...

Previziun’i economiţe pozitive tră România
Actualitati Tuesday, 03 October 2023

Dzuua a Unitatil’ei Ghermană, marcată la București

La București, fu aniversată Dzuua a Unitatilei Ghermană, evenimentu de importanță majoră ahât tră ghermani, cât și tră Europa, care...

Dzuua a Unitatil’ei Ghermană, marcată la București
Actualitati Friday, 14 July 2023

Demisia a ministrului și scandalul din aziluri

Ca ună consecință a mintiturălei/ a scandalului mutrinda aralile tratamente la care eara supuși bătrâni și persoane vulnerabile în-tru...

Demisia a ministrului și scandalul din aziluri
Actualitati Friday, 30 June 2023

Agiutor european trâ Ucraina şi Republica Moldova

Ucraina invadată di trupile ruse şi Republica Moldova viţină (ex-sovietică, majoritar românofonă) arămân pi aghenda a decidenţâlor...

Agiutor european trâ Ucraina şi Republica Moldova

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company