Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Demisia a ministrului și scandalul din aziluri

Ca ună consecință a mintiturălei/ a scandalului mutrinda aralile tratamente la care eara supuși bătrâni și persoane vulnerabile în-tru aziluri, ministrulu român a Lucrului, social-democratulu Marius Budăi, își deade, aieri, de

Demisia a ministrului și scandalul din aziluri
Demisia a ministrului și scandalul din aziluri

, 14.07.2023, 22:11

Ca ună consecință a mintiturălei/ a scandalului mutrinda aralile tratamente la care eara supuși bătrâni și persoane vulnerabile în-tru aziluri, ministrulu român a Lucrului, social-democratulu Marius Budăi, își deade, aieri, demisia, ţi cara că, înăinte cu indoaua dzâle, spunea că aestu ghest nu conteadză. Vicepremierulu Marian Neacşu va hibă ministru interimar, iar surse politiţe afiirmă că vinitorulu ministru a Lucrului va hibă numit di PSD (la co-guvernare), siptămâna vinitoare, cându va hibă organizată ună şedinţă a conduţerilei a liştei formaţiuni politiţe. Decizia demisilei fu anunțată di premierulu social-democrat Marcel Ciolacu, uidisit a cure aestu ghest easte normal într-ună democraţie.


Am avută ună discuţie cu domnul ministru a Lucrului, Marius Budăi, care mi anunţăă dispre decizia tra să-şi depună demisia la finalul a liştei şedinţăe. Di punctul a meu di vedeare, easte un ghestu di onoare tră care îli mulţaniisescu şi escu convinsu că aesta easte reacţia normală a unui decidentu politic într-ună ahtare criză. Este reacţia normală tru hibă ţi democraţie consolidată a Europăleiˮ.


Thiriulu/ multu marile scandal a azilurilor a puvriilei așa cum sunt numite în presa din România si aprease năinte cu ună siptămână și giumitate, ama primile acuzații fură fapte/ făcute năinte cu mai mulţă meşi. Dezvăluirile spusiră/ deadiră sa si veadă, atumţea, că piste 100 di ași-dzâși beneficiari a luştor chentre eara insulaț, înfomitaţ, torturaţ, exploataţ și privaţ di condiţii minime di igienă. Întră timpu, autoritățâle contiinuă acţiunea di verificare la nivel naţional a chentrilor sociale rezidenţiale. În ultimile dzâle, fură verificate mai multe ahtări cămine. Di aestea, cama di 20 fură închlise, majoritatea în Bucureşti. Totunăoară, fu suspendată activitatea a aproapea 30 di chentre şi fură date amendză/ pidepse di păradz în valoare di aproapea 10 milioane di lei (circa 2 milioane di euro). Fură scrise mai multe dosare penale, di care ună parte vizeadză infracţiuni contra persoanălei şi di natură economică. Tru tot aţeluși chiro, fură reţinuţ şi doi inspectori a li Aghenţie Judeţeană tră Plăţ şi Inspecţie Socială Ilfov, di aformia că si nu aibă evaluată corespunzător situaţia dintr-un chentru di îngrijire a persoanilor cu dizabilităţ. Premierulu Marcel Ciolacu are căftată a societatilei civile să propună nale nume tră vinitoarea conduţire a Autoritatilei Naţională tră Persoanile cu Dizabilităţ, di aformia că lughursescu/ consideră că ONG-urile suntua ţeale mai în misură să prezintă persoane competente tru aestu domeniu. Tru arada lui, partidulu di opoziție Uniunea Salvaț România caaftă organizarea a unei sesiune parlamentare extraordinară, tră ună analiză a situaţilei din chentrile sociale.


Autor: Leyla Cheamil


Armânipsire: Hristu Steriu

Foto: pixabay.com
Actualitati Friday, 14 June 2024

România la Euro 2024

Campionatlu Europeanu di fotbal – EURO 2024 ahurheaşti tru Ghirmănie. România easti și ea prezentă. Tru Ghirmănie ahurheaşti Campionatlu...

România la Euro 2024
Foto: AEP
Actualitati Wednesday, 12 June 2024

Limbidzări dupu alidzeri

Social-democraţllii români au furñii di haristuseari după alidzerli locale şi europarlamentari di dumănică di itia că rezultattili alustoru...

Limbidzări dupu alidzeri
Foto: pixabay.com
Actualitati Wednesday, 12 June 2024

Tiñia minimâ di cathi mes creaşti tu Românie

Tiñia minimâ di cathi mes tu Românie va s-hibâ criscutâ ahurhiindalui cu 1 di alunar, deadi tu șteari Chivernisea di Bucureşti. Valoarea a...

Tiñia minimâ di cathi mes creaşti tu Românie
Elmedin-Konakovic, primit la Cotroceni de Klaus Iohannis / Foto: presidency.ro
Actualitati Wednesday, 12 June 2024

Lucru deadun cu vâsiliili dit Balcani

Lucrul deadun di dauli părțâ și reghional fu prit temili di moabeț cu ufițialii di București a trei minișțrâ dit Balcani ți furâ,...

Lucru deadun cu vâsiliili dit Balcani
Actualitati Wednesday, 29 May 2024

Mecilu di OARÂ BUNÂ pi Arena Naţională di Bucureşti

Sâmbătă fu apufusitu un nău recordu cu vinita pi nai marli stadionu ali Românie, Arena Naţională di Bucureşti. Vără 54.967 di spectatori...

Mecilu di OARÂ BUNÂ pi Arena Naţională di Bucureşti
Actualitati Tuesday, 21 May 2024

Delegație DRP, vizită tru Germania și Spania

Tru arada a andamasiloru ndreapti cu reprezentanțăllii a comunitățlor di români di Münster și Bonn, Castellon di la Plana, Sagunto și Madrid,...

Delegație DRP, vizită tru Germania și Spania
Actualitati Tuesday, 27 February 2024

Vacanţâ di schi

Staţiuñili montani ditu Româníi suntu amplini tu aestu chiro di miracleadzlli a sporturlor di iarnâ. Chirolu mushatu și unu peturu grosu di...

Vacanţâ di schi
Actualitati Wednesday, 15 November 2023

“Omulu a anului 2023 la Radio România Internaţional”

Vruţ oaspiţ, Radio România Internaţional u duţe năinte tradiţionala a lui anchetã di opinie printră ascultãtori şi utilizatorili di...

“Omulu a anului 2023 la Radio România Internaţional”

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company