Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Dialog româno-maghiar


Andamusili a ministrului român cu oficialităţile di Budapista s-ţânurâ tru contextul câ tru bitisita a meslui brumar va s-umplâ 10 ani di la simnarea a declaraţiil’ei di Parteneriat Strategic şi 16 di ani di la simnarea şi intrarea bâgarea tru lucru a Tratatului di achicâseari, coopiarare şi bună viţinătate anamisa di România şi Ungaria. Ama şi tru condiţiile tru cari relaţiile bilatearale eara tru unâ vahti di kiro ma sensibilă tru meşl’i dit soni, maxus di itia a nascantor chestiuni ligati di minorităţile naţionale. Ministrul Titus Corlăţean feaţi ma multi pripuniri a partil’ei ungară:

Dialog româno-maghiar
Dialog româno-maghiar

, 03.10.2012, 18:01


Andamusili a ministrului român cu oficialităţile di Budapista s-ţânurâ tru contextul câ tru bitisita a meslui brumar va s-umplâ 10 ani di la simnarea a declaraţiil’ei di Parteneriat Strategic şi 16 di ani di la simnarea şi intrarea bâgarea tru lucru a Tratatului di achicâseari, coopiarare şi bună viţinătate anamisa di România şi Ungaria. Ama şi tru condiţiile tru cari relaţiile bilatearale eara tru unâ vahti di kiro ma sensibilă tru meşl’i dit soni, maxus di itia a nascantor chestiuni ligati di minorităţile naţionale. Ministrul Titus Corlăţean feaţi ma multi pripuniri a partil’ei ungară:


Prota ş-prota s- marcăm simbolic, tru toamna aiştui an, tru meslu brumar, că yiurtusim 10 ani di parteneriat strategic, unâ relaţie importantă şi tra vâsiliili a noastri, ama şi tra reghiuni şi Europa tut cu tut. Deftura s-ndrupâm deadun organizarea, anlu yinitor, posibil tru protlu semestru a anlui 2013, a unâl’ei andamusi tru scara a proţlor miniştri şi a miniştrilor competenţâ tra sâ zburâm ti len turlii di proiecte, prota ş-prota tru plan economic, infrastructură, energie, agricultură, proiecte europene pi cari România şi Ungaria li promoveadză deadun.”


Caplu a diplomaţiei di Bucureşti câftă di altâ parti, a autorităţlor ungare s-acaţâ tru isapi sensibilităţile a partil’ei române tru ligătură cu subiecti tru cazlu a curi România şi Ungaria au mindueri ahoryea. Titus Corlăţean: Suntem în favoarea unei abordări echilibrate di dauli părţi tra prezervarea idintităţii naţionale a atilor două minorităţi şi aici, bineînţeles, că am exprimat şi aşteptările noastri şi sprijinul tra proiectele şi solicitările minorităţii române dit Ungaria, di prezervare a idintităţii, fie că vorbim di Biserică, fie că vorbim di educaţie în limba maternă, fie că vorbim di mass-media sau di alte proiecte importante tra românii dit Ungaria.


Este adivărat că există şi puncte asupra cărora avem viziuni diferite, cum este cazul drepturilor colective, respictiv drepturilor individuale şi, dit acest punct di vedire, am rugat, la rândul nostru şi am solicitat părţii maghiare, să ia în considiarare şi sensibilităţile părţii române.” Potrivit ministrului ungar di externe, sensibilităţile ligati di minorităţile naţionale sunt reciproce, iar îngrijorările, îndoielile, revendicările şi politicile comunităţii maghiare dit România sunt hotărâte şi formulate di această comunitate. În ceea ce priveşte parteneriatul strategic, dauli părţi considiră că el trebuie consolidat, iar interesele comune să rămână un factor dicisiv.

Foto:
Actualitati Tuesday, 21 May 2024

Delegație DRP, vizită tru Germania și Spania

Tru arada a andamasiloru ndreapti cu reprezentanțăllii a comunitățlor di români di Münster și Bonn, Castellon di la Plana, Sagunto și Madrid,...

Delegație DRP, vizită tru Germania și Spania
Foto:
Actualitati Tuesday, 27 February 2024

Vacanţâ di schi

Staţiuñili montani ditu Româníi suntu amplini tu aestu chiro di miracleadzlli a sporturlor di iarnâ. Chirolu mushatu și unu peturu grosu di...

Vacanţâ di schi
“Omulu a anului 2023 la Radio România Internaţional”
Actualitati Wednesday, 15 November 2023

“Omulu a anului 2023 la Radio România Internaţional”

Vruţ oaspiţ, Radio România Internaţional u duţe năinte tradiţionala a lui anchetã di opinie printră ascultãtori şi utilizatorili di...

“Omulu a anului 2023 la Radio România Internaţional”
Proiectul a leadzelei a pensiilor aprobat di Guvernu
Actualitati Friday, 10 November 2023

Proiectul a leadzelei a pensiilor aprobat di Guvernu

Majoritatea ţelor aproapea ţinţe milioane di pensionari români sunt printrăa ţeli mai pauperili vârstniţ din Uniunea Europeană. În...

Proiectul a leadzelei a pensiilor aprobat di Guvernu
Actualitati Monday, 06 November 2023

Previziun’i economiţe pozitive tră România

Aghenţia di evaluare financiară Moody's îl reconfirmăă/ lu spusi diznou ratingul tră datoria/ borgea guvernamentală a Româniilei la Baa3...

Previziun’i economiţe pozitive tră România
Actualitati Tuesday, 03 October 2023

Dzuua a Unitatil’ei Ghermană, marcată la București

La București, fu aniversată Dzuua a Unitatilei Ghermană, evenimentu de importanță majoră ahât tră ghermani, cât și tră Europa, care...

Dzuua a Unitatil’ei Ghermană, marcată la București
Actualitati Friday, 14 July 2023

Demisia a ministrului și scandalul din aziluri

Ca ună consecință a mintiturălei/ a scandalului mutrinda aralile tratamente la care eara supuși bătrâni și persoane vulnerabile în-tru...

Demisia a ministrului și scandalul din aziluri
Actualitati Friday, 30 June 2023

Agiutor european trâ Ucraina şi Republica Moldova

Ucraina invadată di trupile ruse şi Republica Moldova viţină (ex-sovietică, majoritar românofonă) arămân pi aghenda a decidenţâlor...

Agiutor european trâ Ucraina şi Republica Moldova

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company