Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Dzuua a Unitatil’ei Ghermană, marcată la București

La București, fu aniversată Dzuua a Unitatilei Ghermană, evenimentu de importanță majoră ahât tră ghermani, cât și tră Europa, care marcheadză reunificarea completă a liştei țară pi 3 octombriu 1990, la aproapea un an di la cădearea Murului a Berlinului.

Dzuua a Unitatil’ei Ghermană, marcată la București
Dzuua a Unitatil’ei Ghermană, marcată la București

, 03.10.2023, 22:19


La București, fu aniversată Dzuua a Unitatilei Ghermană, evenimentu de importanță majoră ahât tră ghermani, cât și tră Europa, care marcheadză reunificarea completă a liştei țară pi 3 octombriu 1990, la aproapea un an di la cădearea Murului a Berlinului. La recepția organizată, dzuua di nâinte, cu aformia ţelei de-a 33 – a aniversare, șefulu a statului român, Klaus Iohannis, el însuși membru a minoritatilei ghermane din România, dzâse că amintirea a cădearilei a Murului a Berlinului da să si veadă că Uniunea Europeană easte un proiectu ali paceˮ. Împreună prinde loc să acţionăm, în continuare, tra să nă protejăm şi promovăm valorile, precum şi tra să li proiectăm în veţinata a noastrăˮ, spuse liderulu di la București.


Aestua mai afirmăă că easte nevolie, tora, mai multi decât iţido altă oară, di mai multă unitate în cadrulu a Uniunilei Europeană, tră a gestionare cu succes numeroasile provocări, ahât din interiorul a Uniunilei, cât şi din afoara a liştei, iu si desfășoară polimulu brutal di agresiune a li Rusie contra Ucrainălei, cu urmările a lui nefaste. Prin bairulu di evenimente istoriţe declanşate di cădearea Murului a Berlinului, nă xanaaflăm împreună în Europa, români şi ghermani, ca priiateni/soţ şi parteneri europeani, ama şi ca aliaţi în NATOˮ, punctăă Klaus Iohannis. Şefulu a statului precizăă că relaţiile economiţe anamisa di România şi Ghermănia sunt la ţel mai analtul nivel din ultimili 20 ani. Aestua aduse aminte vizitile a analţălor responsabili ghermani care au vinită anulu aestua în țară şi evocă/aduse aminte contribuţia semnificativă la dezvoltarea şi modernizarea ţarălei, a comunitailei românască tru Ghermănie şi a comunitatilei a etniţălor ghermani din România, dispre care spuse că acţioneadză ca liantu/ca legatură întră societăţăle şi popoarile a noastre. În aţeluși chiro, Klaus Iohannis subliniee susţănerea Ghermăniilei tră aderarea a Româniilei la spaţiul de liberă urdinare Schengen.


Un proverbu pi care lu avem ahât în România, cât şi tru Ghermănie, dzâţe că soţulu la nevolie si cunoaşte. Susţânerea vocală şi constantă a Ghermăniilei în favoarea a li aderare a Româniilei la spaţiul Schengen easte elocventă tru aestu sensu. Avem umute/Sperăm să atindzem aestu deziderat cât mai curundu, ahât în baza performanţilor a noastre piste tut recunoscute, cât şi ca ună confirmare a faptului că Uniunea easte capabilă să răspundă a necesitatilei di coeziune, rezilienţă, solidaritate şi securitate crescutăˮ.


Prezentu la recepția organizată cu aformia Dzuălei a li Unitate Ghermană, premierulu Marcel Ciolacu punctăă faptul că valoarea a relaţiilor româno-ghermane easte amplificată şi di apuntea umană realizată di comunitatea românească din Ghermănie şi di aţea germană din Româniaˮ. El aduse aminta că Ghermănia easte ţel mai importantul partener comercial ali Românie şi al doilea investitor în economia statului. Alăxemintile comerciale au depăşită, anulu trecut, 40 de miliarde di euro, iar piste 25.000 di firme cu capital gherman sunt înreghistrate în România, mai precizăă Marcel Ciolacu.


Autor: Leyla Cheamil


Armânipsire: Hristu Steriu

Actualitati Thursday, 13 June 2024

2024年6月13日

  “亲爱的谢芦宾老师您好!...

2024年6月13日
Foto: AEP
Actualitati Wednesday, 12 June 2024

Limbidzări dupu alidzeri

Social-democraţllii români au furñii di haristuseari după alidzerli locale şi europarlamentari di dumănică di itia că rezultattili alustoru...

Limbidzări dupu alidzeri
Foto: pixabay.com
Actualitati Wednesday, 12 June 2024

Tiñia minimâ di cathi mes creaşti tu Românie

Tiñia minimâ di cathi mes tu Românie va s-hibâ criscutâ ahurhiindalui cu 1 di alunar, deadi tu șteari Chivernisea di Bucureşti. Valoarea a...

Tiñia minimâ di cathi mes creaşti tu Românie
Elmedin-Konakovic, primit la Cotroceni de Klaus Iohannis / Foto: presidency.ro
Actualitati Wednesday, 12 June 2024

Lucru deadun cu vâsiliili dit Balcani

Lucrul deadun di dauli părțâ și reghional fu prit temili di moabeț cu ufițialii di București a trei minișțrâ dit Balcani ți furâ,...

Lucru deadun cu vâsiliili dit Balcani
Actualitati Wednesday, 29 May 2024

Mecilu di OARÂ BUNÂ pi Arena Naţională di Bucureşti

Sâmbătă fu apufusitu un nău recordu cu vinita pi nai marli stadionu ali Românie, Arena Naţională di Bucureşti. Vără 54.967 di spectatori...

Mecilu di OARÂ BUNÂ pi Arena Naţională di Bucureşti
Actualitati Tuesday, 21 May 2024

Delegație DRP, vizită tru Germania și Spania

Tru arada a andamasiloru ndreapti cu reprezentanțăllii a comunitățlor di români di Münster și Bonn, Castellon di la Plana, Sagunto și Madrid,...

Delegație DRP, vizită tru Germania și Spania
Actualitati Tuesday, 27 February 2024

Vacanţâ di schi

Staţiuñili montani ditu Româníi suntu amplini tu aestu chiro di miracleadzlli a sporturlor di iarnâ. Chirolu mushatu și unu peturu grosu di...

Vacanţâ di schi
Actualitati Wednesday, 15 November 2023

“Omulu a anului 2023 la Radio România Internaţional”

Vruţ oaspiţ, Radio România Internaţional u duţe năinte tradiţionala a lui anchetã di opinie printră ascultãtori şi utilizatorili di...

“Omulu a anului 2023 la Radio România Internaţional”

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company