Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Limbidzări dupu alidzeri

PSD easti marli amintătoru a alidzerloru europeani şi locali di dumănică.

Foto: AEP
Foto: AEP

, 12.06.2024, 17:44

Social-democraţllii români au furñii di haristuseari după alidzerli locale şi europarlamentari di dumănică di itia că rezultattili alustoru lă da izini s’păzărăpsească di pi ună poziţie favorabilă yinitoarele aranjamente politico-electorale ninti di scrutinlu prezidenţialu ditu yismăciuni şi aţelu legislativ ditu andreu. PSD amintă alumta ti dimarhii, consilii locale si giudeteani a deapoa deadunu cu partenerlu liberal di la guvernare amintă aproapea giumitati ditu voturli ti fotoliile di eurodeputaţ.
Prezidentulu social-democratu şi premier tru ipotisi, Marcel Ciolacu, spuni că ari căbili ti ună alianţă politică cu liberalii, ama nu acaţă tu isapi varianta ca PSD s-nu aibă candidatu la prezidenţiale. Liberalii sunt tru scădeari di iruşi, kirură ndauă consilii giudeţeane tamam tru favoarea partenerului social-democrat, ama armân, aşi cum cundillea prim-viţeprezidentulu Rareş Bogdan, prota furteaţă di dreapta a Româniillei, cu aproapea 30 di proţenti la votlu politicu.
Şi di itia că PNL easti un partidu responsabil, nu va s’aducă hauă şi dezechilibre interne işindalui di la guvernari, aşi cum s-ari spusă după rezultatili nu tamamu buni tru alidzeri, deadi asiguripseri Bogdan.
La votlu ti dimarhii şi consilii easti pi loclu trei UDMR, cu aproapea 7 proţente, haristusită ali praxi ţi u spuni pritu electoratlu maghiaru ditu Transilvania. Sunt nai ma buni rezultati amintati di UDMR tru aeşţă 20 añi ditu soni, spuni prezidentulu Kelemen Hunor. UDMR amintă reprezentare şi tru Parlamentul European.
Cu aproapea 15 di proţenti amintati la scrutinlu ti leghislativlu comunitar, suveraniştilli ultranaţionalişti di la AUR dimăndă, pritu boaţea a prezidentului George Simion, că suntu prota partie di opoziţie ditu România. Simion spusi că Alianţa tră Unirea Românilor va s’aibă 6 stoali di eurodeputaţ, va s’aibă consilieri tru tuti giudeţili ma pţănu Harghita şi Covasna, iu băneadză tru mari numiru etniţ maghiari, si va s’nkisească cu nădie alumta ti alidzerli preziddenţiale.
Ma pţănu di 9% cu voturi amintati tru scrutinul europarlamentar, primării importanti kiruti şi, tutu cu tutu, un votu politic multu slabu, easti isapea lăhtăroasă a USR, partidlu hlambură a Dreptăllei Unită, la alidzerli di dumănică. Liderlu a Uniunillei Salvaţi România, Cătălin Drulă, apruke eşeclu şi dimăndă că tradzi măna di la căpia a partidului, cari va s’hibă priloată interimaru di Dominic Fritz, primarlu aleptu diznău ali Timişoara.
Dreapta Unită armâne, ama, ună furteaţă Bucureşti, iu easti prota la Consiliul muniţipal şi lu andrupă dimarhulu aleptu nica nă oară, Nicuşor Dan.
Alliumtrea, REPER, formaţiunea centristă thimilliusită di aţelu di ma ninti premier Dacian Cioloş, kiru tuţ scupadzlli pripuşi. Cazurli a aţiloru dauă yilipseaşti că, tra s’aibă hăiri tru politică, nu easti duri s’eşţă ghidatu di prinţipii şi valori. Iarapoi născăntiori easti tamam contraindicat, dimi aestă u spuni si atea că Partidlu S.O.S. România, ună dizidentă AUR pro-rusă şi anti-UE, conspiraţionistă şi fuviroasă, va s’pitreacă Strasbourg doi reprezentanţă.
Autoru: Stefan Stoica
Armănipsearea: Taşcu Lala

parlamentul-european-sursa foto-pixabay
Actualitati Friday, 19 July 2024

Parlamentul Evropean andrupaști Ucraina

Parlamentul Evropean ş-aspusi minduita tu ți mutreaști duțearea ma largu a andruparillei ali Ucrainâ di câtrâ Uniunea Evropeanâ cât chiro va...

Parlamentul Evropean andrupaști Ucraina
Новый Европейский парламент
Actualitati Thursday, 18 July 2024

Doi româñi tu cumândârsirea a Parlamentului Evropean

Doi dit cei 14 vicepreședinți a năului Parlamentu Evropean sunt româñi – Victor Negrescu și Nicolae Ștefănuță – elli furâ alepțâ...

Doi româñi tu cumândârsirea a Parlamentului Evropean
Foto: Mariana Chiriță/RRI
Actualitati Wednesday, 17 July 2024

Misuri ti alâxearea a numirlui di ursi

Aretcu ș-curmâ parlamentarilli româñi vacanţa di vearâ ş-yinu s-lucreadzâ ti sesiuni leghislativi extradordinari. Ama, luni, fu un ahtari...

Misuri ti alâxearea a numirlui di ursi
Foto: geralt / pixabay.com
Actualitati Monday, 15 July 2024

România – zñiili a căñinăllei

România ma largu easti sumu ună diplă di vimtu tropical. Până ñiercuri, suntu aştiptati maximi di până la 42 di gradi Celsius tu aumbră. Ma...

România – zñiili a căñinăllei
Actualitati Thursday, 11 July 2024

Agiutoru NATO tră Ucraina

Cu furñia-a sumitlui aniversaru di Washington, NATO apufusi ta s’ducă ninti proţeslu di integrari a askerillei ucrainenă şi un agiutoru di 40...

Agiutoru NATO tră Ucraina
Actualitati Tuesday, 09 July 2024

Tuti azboiurli interni și externi ali companie aeriană românească TAROM s’dizvărtea, adză tahina, simfunu cu programărli

Tuti azboiurli interni și externi ali companie aerieană românească TAROM s’dizvărtea, adză tahina, simfunu cu programărli, după ţi, cu...

Tuti azboiurli interni și externi ali companie aeriană românească TAROM s’dizvărtea, adză tahina, simfunu cu programărli
Actualitati Monday, 08 July 2024

Restricţia di tonaju pi DN1 Ploieşti – Braşov fu scoasă, tu kirolu di ncllideari a urdinarillei pi Valea-a Oltului

Restricţia di urdinari tră vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată ma mari ică isa cu 7,5 tonuri, pi sectorlu di cali DN1 Ploieşti...

Restricţia di tonaju pi DN1 Ploieşti – Braşov fu scoasă, tu kirolu di ncllideari a urdinarillei pi Valea-a Oltului
Actualitati Friday, 05 July 2024

Călindarea-a alidzerloru prezidenţiali şi parlamentari

După lungu kitro di debatu, coaliţia PSD-PNL apufusi că protlu tur a alidzerloru prezidenţiali să s’ţănă tru 24 di brumaru şi doilu pi 8...

Călindarea-a alidzerloru prezidenţiali şi parlamentari

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company