Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

“Omulu a anului 2023 la Radio România Internaţional”

Vruţ oaspiţ, Radio România Internaţional u duţe năinte tradiţionala a lui anchetã di opinie printră ascultãtori şi utilizatorili di Internet şi reţeale

“Omulu a anului 2023 la Radio România Internaţional”
“Omulu a anului 2023 la Radio România Internaţional”

, 15.11.2023, 20:11

Vruţ oaspiţ, Radio România Internaţional u duţe năinte tradiţionala a lui anchetã di opinie printră ascultãtori şi utilizatoril’i di Internet şi reţeale sociale şi vă provoacă/ vă greaşte la un nou exerciţiu, şi anulu aestua 2023, complicat şi greu pentru noi toţ.


Fu un an greu/ dificil din cauza a li continuare a polimului declanşat di Rusia în Ucraina, di aform’ia a preţurilor la energhie, a crizălei alimentară din unile părţă a lumilei, ama şi din cauza îngăldzarilei globală ţi are faptă/ făcută să parcurdzem anulu poate ţel mai caldu din istorie. Tutulor a luştor factori di stres mondial lă si-are adăvgată conflictul dintră Israel şi Hamas, în Fâşia Gaza.


Vă căftăm să decideţ/ să aleadziţ care di personalităţâle prezentului şi-au bâgată amprenta/ mâna ţel mai multu, în sens pozitiv, asupra a lumilei anulu aestua. Nă pregătim/ nă faţim etim’i sã-l desemnăm, pi baza a opţiun’ilor a voastre scrise, pi “Omulu a anului 2023 la Radio România Internaţional”. Care poate să hibă aestua sau aeasta şi, mai aleptu, căţe? Să hibă ună personalitate cunoscută sau vără necunoscut a marilui public, ama cu ună istorimă exemplară? Rãspunsul vã aparţâne, ca di totâna şi di aradă!


Aştiptãm propunerile a voastre, pricum şi motivarea a lor, cât mai rapid, directu pi site, la www.rri.ro, pitricânda un comentariu la articol, prin e-mail la arom@rri.ro, pi profilul a nostru di Facebook sum formă di comentariu, pe Instagram, pi WhatsApp la 0040.744.312.650 (textu sau audio), prin faxu la 0040.21.319.05.62.


Va să anunţăma care easte “Omulu a anului 2023 la Radio România InternaţionaI” în emisiun’ile a noastre, ca şi în mediul online, luni, 1 ianuariu 2024.


Autor : Eugen Cojocariu


Armânipsire : Hristu Steriu

Actualitati Thursday, 13 June 2024

2024年6月13日

  “亲爱的谢芦宾老师您好!...

2024年6月13日
Foto: AEP
Actualitati Wednesday, 12 June 2024

Limbidzări dupu alidzeri

Social-democraţllii români au furñii di haristuseari după alidzerli locale şi europarlamentari di dumănică di itia că rezultattili alustoru...

Limbidzări dupu alidzeri
Foto: pixabay.com
Actualitati Wednesday, 12 June 2024

Tiñia minimâ di cathi mes creaşti tu Românie

Tiñia minimâ di cathi mes tu Românie va s-hibâ criscutâ ahurhiindalui cu 1 di alunar, deadi tu șteari Chivernisea di Bucureşti. Valoarea a...

Tiñia minimâ di cathi mes creaşti tu Românie
Elmedin-Konakovic, primit la Cotroceni de Klaus Iohannis / Foto: presidency.ro
Actualitati Wednesday, 12 June 2024

Lucru deadun cu vâsiliili dit Balcani

Lucrul deadun di dauli părțâ și reghional fu prit temili di moabeț cu ufițialii di București a trei minișțrâ dit Balcani ți furâ,...

Lucru deadun cu vâsiliili dit Balcani
Actualitati Wednesday, 29 May 2024

Mecilu di OARÂ BUNÂ pi Arena Naţională di Bucureşti

Sâmbătă fu apufusitu un nău recordu cu vinita pi nai marli stadionu ali Românie, Arena Naţională di Bucureşti. Vără 54.967 di spectatori...

Mecilu di OARÂ BUNÂ pi Arena Naţională di Bucureşti
Actualitati Tuesday, 21 May 2024

Delegație DRP, vizită tru Germania și Spania

Tru arada a andamasiloru ndreapti cu reprezentanțăllii a comunitățlor di români di Münster și Bonn, Castellon di la Plana, Sagunto și Madrid,...

Delegație DRP, vizită tru Germania și Spania
Actualitati Tuesday, 27 February 2024

Vacanţâ di schi

Staţiuñili montani ditu Româníi suntu amplini tu aestu chiro di miracleadzlli a sporturlor di iarnâ. Chirolu mushatu și unu peturu grosu di...

Vacanţâ di schi
Actualitati Friday, 10 November 2023

Proiectul a leadzelei a pensiilor aprobat di Guvernu

Majoritatea ţelor aproapea ţinţe milioane di pensionari români sunt printrăa ţeli mai pauperili vârstniţ din Uniunea Europeană. În...

Proiectul a leadzelei a pensiilor aprobat di Guvernu

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company