Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Proiectul a leadzelei a pensiilor aprobat di Guvernu

Majoritatea ţelor aproapea ţinţe milioane di pensionari români sunt printrăa ţeli mai pauperili vârstniţ din Uniunea Europeană. În septembriu, ună pensie medie lunară/ di un mes eara, uidisit a Institutului Naţional di Sta

Proiectul a leadzelei a pensiilor aprobat di Guvernu
Proiectul a leadzelei a pensiilor aprobat di Guvernu

, 10.11.2023, 22:26

Majoritatea ţelor aproapea ţinţe milioane di pensionari români sunt printrăa ţeli mai pauperili vârstniţ din Uniunea Europeană. În septembriu, ună pensie medie lunară/ di un mes eara, uidisit a Institutului Naţional di Statistică (INS), di 2.108 lei, demec/adică echivalentul a puţân piste 400 di euro. Inflaţia, care feaţe să explodeadză valoarea facturilor şi preţurile la alimente i că medicamente, are măţiinată suplimentar, în anili di ma năpoi, putearea dea cumpărare a pensionarilor. Di dreapta i de stânga, monocolore sau di coaliţie, toate guvernile post-comuniste di la Bucureşti au promisă mai multă grijă/apărare faţă di oaminilI tricuţ tru ilichie/ auşi, iar actualul Executiv PSD-PNL si va perceput dreptu campion a generozitatilei, primulu care măreaşte pensiile di doauă ori într-un an. Aieri, ună noauă leadze a pensiilor fu adoptată di Guvernu, cu toate avizile necesare, ama, noteadză presa, pi fondul a unor asperităţ întră ministerulu a Lucrului, condus di social-democraţ, şia ţel a Finanţilor, cu şef liberal.


Şedinţa Cabinetului fu amânată ore arada, hiinda/ di aformia că PSD şi PNL avea cifre diferite în ligătură cu impactul bugetar a li majorare a pensiilor. Liberalili spunea că aestua va hibă de circa treie procente di Produsulu Internu Brut, mult mai mare dicât si avea estimată iniţial, în timp ţe suţial-democraţăli afirma că partenerili de guvernare nu mutrescu si veadă aclo iu lipseaşte. Pănă tru sone, si conveni ca majorarea să aibă loc în doauă etape, una pi 1 ianuariu, cu 13,8 procente tră toată lumea, şi ţeaalantă pi 1 septembriu, prin recalculare. Ministrulu a Lucrului, Simona Bucura-Oprescu, susţâne că, graţie a recalcularilei, nu va mai hibă inechităţ niţe întră românili care au lucrată idia turlie, ama au ieşită la pensie în perioade diferite, niţe întră mulieri şi bărbaţ. Cu un zbor, pensiile va crească cu 40% până la bitisita anului vinitor.


Premierulu Marcel Ciolacu, care easte şi lider al PSD, doreaşte/aşteaptă ună procedură accelerată în Parlamentu, cu scupolu ca aestua să adoptă leadzea până pi 20 noiembriu, iar ea să intră în vigoare di la 1 ianuariu. După şedinţa di guvernu, ministrulu a Finanţilor, Marcel Boloş, scrise că majorarea pensiilor easte ună prioritate, ama şi ună responsabilitate tră guvernu, care lipseaşte să si asigură că menţâne stabilitatea financiară a ţarălei. Şefulu a lui di partid, Nicolae Ciucă, care-i şi preşedinte a Senatului, scrise şi el că PNL eastea ţel care susţânuu di totâna creaşterea pensiilor, ama insistăă că u feaţe în condiţii sustenabile. Mass-media menționeadză că proiectul a leadzilei a pensiilor fu convenit și cu experțăli a Bancălei Mondială, iar la negocieri au participată ahât ministrulu a Lucrului, cât și ministrulu a Finanților. Din opoziţie, USR acuuză aţeale doauă partide din coaliția di guvernare că au devalizată bugetulu a Româniilei chiro di doi ani, iar astăndză videm consecințile: nu sunt pâradz tră leadzea a pensiilor.


Autor: Bogdan Matei


Armânipsire: Hristu Steriu

Foto: pixabay.com
Actualitati Friday, 14 June 2024

România la Euro 2024

Campionatlu Europeanu di fotbal – EURO 2024 ahurheaşti tru Ghirmănie. România easti și ea prezentă. Tru Ghirmănie ahurheaşti Campionatlu...

România la Euro 2024
Foto: AEP
Actualitati Wednesday, 12 June 2024

Limbidzări dupu alidzeri

Social-democraţllii români au furñii di haristuseari după alidzerli locale şi europarlamentari di dumănică di itia că rezultattili alustoru...

Limbidzări dupu alidzeri
Foto: pixabay.com
Actualitati Wednesday, 12 June 2024

Tiñia minimâ di cathi mes creaşti tu Românie

Tiñia minimâ di cathi mes tu Românie va s-hibâ criscutâ ahurhiindalui cu 1 di alunar, deadi tu șteari Chivernisea di Bucureşti. Valoarea a...

Tiñia minimâ di cathi mes creaşti tu Românie
Elmedin-Konakovic, primit la Cotroceni de Klaus Iohannis / Foto: presidency.ro
Actualitati Wednesday, 12 June 2024

Lucru deadun cu vâsiliili dit Balcani

Lucrul deadun di dauli părțâ și reghional fu prit temili di moabeț cu ufițialii di București a trei minișțrâ dit Balcani ți furâ,...

Lucru deadun cu vâsiliili dit Balcani
Actualitati Wednesday, 29 May 2024

Mecilu di OARÂ BUNÂ pi Arena Naţională di Bucureşti

Sâmbătă fu apufusitu un nău recordu cu vinita pi nai marli stadionu ali Românie, Arena Naţională di Bucureşti. Vără 54.967 di spectatori...

Mecilu di OARÂ BUNÂ pi Arena Naţională di Bucureşti
Actualitati Tuesday, 21 May 2024

Delegație DRP, vizită tru Germania și Spania

Tru arada a andamasiloru ndreapti cu reprezentanțăllii a comunitățlor di români di Münster și Bonn, Castellon di la Plana, Sagunto și Madrid,...

Delegație DRP, vizită tru Germania și Spania
Actualitati Tuesday, 27 February 2024

Vacanţâ di schi

Staţiuñili montani ditu Româníi suntu amplini tu aestu chiro di miracleadzlli a sporturlor di iarnâ. Chirolu mushatu și unu peturu grosu di...

Vacanţâ di schi
Actualitati Wednesday, 15 November 2023

“Omulu a anului 2023 la Radio România Internaţional”

Vruţ oaspiţ, Radio România Internaţional u duţe năinte tradiţionala a lui anchetã di opinie printră ascultãtori şi utilizatorili di...

“Omulu a anului 2023 la Radio România Internaţional”

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company