כללי התחרות

 כללי התחרות רשות השידור הרומני, שמשכנו בבוקרסט, רח. גנרל בארטלו, מס. 60-64, קדומת פיסקלי RO8296093, מארגן תחרות עם פרסים בכותרת אלבה יוליה – עיר איחודה של רומניה, באמצעותה של תחנת רדיו רומניה בין-לאומי (ררב"ל).

1. המארגן

רשות השידור הרומני, שמשכנו בבוקרסט, רח. גנרל בארטלו, מס. 60-64, קדומת פיסקלי RO8296093, מארגן תחרות עם פרסים בכותרת אלבה יוליה – עיר איחודה של רומניה, באמצעותה של תחנת רדיו רומניה בין-לאומי (ררב"ל).

המארגן שומר לעצמו את הזכות לשנות את המושג ואת התבנית של התחרות וגם להפסיק אותה בכל רגע שהוא חושב שהדבר הכרחי. המארגן תביא לידיעת הציבור את כל השינוים שביצע אותם לפני הכנסתם לתוקף, דרך פרסומם באתר www.rri.ro, וגם דרך הודעות ברדיו רומניה בין-לאומי.

 

2. התקופה של התחרות

התחרות מתקימת בין 1 באפריל – 30 ביוני 2018, תאריך חותמת הדואר (או 30 ביוני 2018, שעה 24:00 שעתה של רומניה, עבור הסביבה הדיגיטלית), בכל הספות שררב"ל משדר בהן.

 

3. זכויות ותנאי ההשתתפות

התחרות פונה לכל איש שמלאו לו 18 שנים עד תאריך 1 באפריל (כולל). אין  לשכירים של רשות השידור ולמשתתפים עם חוזים, כולל קרובי משפחתם, את הזכות להשתתף בתחרות זו. 

 

4. המושג

- התחרות מתקים בין 1 באפריל – 30 ביוני 2018, בכל הספות שידור שלררב"ל.

 - כל מאזין או משתמש יכול לזכות רק בפרס אחד.

 - השאלות של התחרות יפוצו באופן תקופתי בשידורים של ררב"ל או יופיעו באתר של ררב"ל, www.rri.ro ובכל היישומים החברתים שלו  (Facebook, Google+, LinkedIn).

- המשתתפים יענו בכתב לכל השאלות של התחרות בכל האמצעים: דואל,  הכתובות המופיעות באתר של המחלקה שאליה אתם שולחים את התשובה, יישום ה-acebook  של האתר, דרך מכתב ל-Radio Romania International, str. General Berthelot nr. 60-64, sector 1, ,Bucharest, PO Box 111, cod 010165,                                        דרך היישומים Google+  או LinkedIn, או בפקס, למספר: 00.40.21.319.05.62

אנחנו מעודדים את המשתתפים לכתוב לנו גם על הסיבה שגרמה להם להשתתף בתחרות ו,יתר מזה, מדוע מאזינים לשידורי ררב"ל או עוקבים אחרי השידורים האלה בסביבה הדיגיטלית.

- אם התשובות של אותו המאזין או משתמש נשלחו לכמה מחלקות של ררב"ל ילקחו בחשבון רק אלו בשביל המחלקה הראשונה שאליה שלח.

- הפרס – נסיעה(ות) ברומניה או חפצים של קידומה התרבותית של המחוז מאראמורש (למשל CDDVD, אלבומים וחוברות); אין לבקש ולתת את התמורה הכספית של הפרס.  

 

5. תהליך האישור של הזוכים וקבלת הפרסים

 - המאזין או המשתמש אשר משתתף בתחרות מתבקש למסור לררב"ל, דרך מכתב או דואל, הנתונים האישים והכתובת הדואר שלו (גם של המגורים, אם הם שונים), כדי לקבל את הפרס אם הוא זכה בו.

- כדי לזכות בפרס התשובות צריכות להיות הנכונות ומלאות ולהגיע בזמן.

- הזוכים בפרסים הגדולים (טיולים ברומניה) חייבים לסדר באופן עצמאי את הנסיעה הבינלאומית שלהם לרומניה, ואם יש צורך בעלויות קשורות לקבלת אשרת הכניסה (ויזה) .הפרסים שהינם חפצים יישלחו בדואר, על חשבונו של ררב"ל, במסגרת שלה סכום המוקצה מתקציב המדינה, בהקדם האפשרי.

- ברגע של קבלת הפרס איאפשר לסרב את החבילה, אלה רק מסיבות עניניות ומנומקות בכתב, כדי לא לגרום להוצאות נוספות לררב"ל.

- סירובו או החזרתו של הפרס מבלי הצדקה ברורה, מקובלת בכתב על-ידי ררב"ל, תוביל למחיקה של אותו בן-אדם מהרשימה של המשתתפים בתחרות הבאה של ררב"ל. אותם כללים מוטלים גם על טעויות בכתובת המגורים באשמתם של המשתתפים.

- הזוכים מתבקשים לידע בכתב את ררב"ל על קבלת החבילה ועל התוכן של הפרס, כדי לבדוק את שלמותו של השיגור בדואר.

 

6. האחראיות

כשאר שולחים את התשובות לתחרות, כל המשתתפים מסכימים עם התנאים ומתחייבים לכבד את הבקשות והתנאים הדרושים ע"י המארגן, שמופיעים במסמך זה.

 

7. הגנה על מידע פרטי

על פי החוק, על מארגן התחרות לפרסם את שמות הזוכים ואת הפרסים המוענקים במסגרתו. מארגן התחרות מתחייב לעמוד על תקנות הרגולציה מס' (EU) 2016/679 על הגנת הפרטיות ועל עיבוד והעברת הנתונים האישיים (שמאוחסנים בבסיס הנתונים של המארגן בזמן התחרות). לפיכך, המארגן מתחייב להבטיח את סודיות הנתונים האישיים של המשתתפים בתחרות זו. המשתתפים בתחרות מסכימים כי נתוניהם יירשמו במאגר הנתונים של המארגן מייד לאחר ההרשמה בתחרות ומסירת נתוניהם האישיים. המארגן ימחק את הנתונים האישיים של המשתתפים רק לאחר קבלת בקשה מפורשת – בכתב - מהמשתתפים שרוצים בכך, אך פעולה זו תתבצע רק לאחר סיום התחרות.

 

8. תנאיי סיכול החוזה

לענין תקנה זו, "כוח עליון" פירושו כל אירוע שאי אפשר לשלוט בו, לתקן אותו או לחזותו על ידי המארגן ואשר בהופעתו המארגן אינו מסוגל למלא את התחייבויותו לפי התקנה, לרבות, כולל (אך לא רק): מלחמות, שריפות, שיטפונות, שביתות וחסימות, רעידות אדמה, אסונות אחרים מכל סוג שהוא. אם המצב של "כוח עליון" מעכב באופן מלא או חלקי את מהלך התחרות לפי התנאים הקבועים בתקנה זו, ישוחרר המארגן מאחריות לתקופה המוגדרת של מצב "כוח עליון".

 

9. ליטיגציה (התדיינות)

במידה ומופיעה ליטיגציה בין המשתתפים ומארגן התחרות, ינסו הצדדים להגיע להסכם ידידותי. אם לא ניתן להגיע להסכם ידידותי, תידון התביעה בפני בתי המשפט הרומניים בבוקרשט המוסמכים לטפל בעניין.

 

10. פרסומו של התקנון

התקנון של התחרות יפורסם באתר שלררב"ל www.rri.ro ובפרופיילים של רדיו רומניה הבינלאומי בפייסבוק.

הנוסח המקורי של התקנון מופיע באנגלית.    

 


www.rri.ro
Publicat: 2018-04-26 10:42:00
Vizualizari: 1657
TiparesteTipareste