Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Dzua Românitatillei Balcaniţi şi a Independenţăllei ali Românie.

Dzua Românitatillei Balcaniţi şi a Independenţăllei ali Românie.

Dzua Românitatillei Balcaniţi şi a Independenţăllei ali Românie.
Dzua Românitatillei Balcaniţi şi a Independenţăllei ali Românie.

, 16.05.2022, 18:37


Societatea di Cultură Macedo-Română andreapsi tu dzua di 10 di Mai 2022 la Sala Media a Teatrului Naţional di Bucureşti Dzua Românitatillei Balcaniţi şi a Independenţăllei ali Românie.


Manifestarea ahurhi tu dzua di 10 di mai, tahina la oara 10.00 cu UN TEDEUM şi deapoa eara băgată ună misali andreaptă di Băsearica Izvorul Tămăduirii Mavrogheni (Bucureşti, str Monetăriei nr 4).


Tu arada manifestarillei cu numa “Călătoria a unlui mari artistu” eara părăstisitu un spectacol ti aduţearea aminti a prezidentului ali Societati di Cultură Macedo-Română, Ion Caramitru (9 di marţu 1942 – 5 yismăciuni 2021).


Tu programlu artisticu eara părăstisiti poemati şi căntiţi armâneşti cu aestă aradă:


Ernest Chausson — Poemi op. 25 cu Irina Nanuşi la avyiulie şi Verona Maier la pianu Ion Dumitrescu — Căntiţi armâneşti: Nă feată muşeată / Cănticu di doru; Mea, aua vinim / Dumnidzale cu Gjergji Mani tenoru şi Pirro Gaqi la pianu Auşlu Cărvănaru şi Mioriţa, Vor s’mărită moaşili şi Părinteasca Dimăndari di Constantin Belimace cu alidzearea faptă di Cristina Lascu Tu bitisită va s’hibă părăstisită Sonata ti avyiulie şi pianu tu la minor, op. 25 nr. 3 “Tu haractiru popularu românescu” di George Enescu cu Irina Nanushi la avyiulie şi Verona Maier la pianu.


Tu dzua di 12 di mai 2022 Societatea di Cultură Macedo-Română avu adunarea ghenerala ti alidzearea a Comitetlu director.


Tu ipotisea di prezidentu a Comitetlui director ali Societati di Cultură Macedo-Română fu aleptu acad.prof.dr. Nicolae Saramandu.


Va dămu ma nghiosu Comitetlu director ali Societati di Cultură Macedo-Română, aleptu tru ședința Adunarillei Generală ditu 12 mai 2022:


Nicolae Saramandu-prezidentu;


Nicolae Duşu-primviţeprezidentu;


Mihai Toti-viţeprezidentu


Manuela Nevaci-viţeprezidentu


Puiu Haşoti-viţeprezidentu


Emil Tărcomnicu-secretar general


Stere Muceanu-secretar adjunct general


Stere Gulea-membru


Adina Berciu-Drăghicescu-membruIn Memoriam Matilda Caragiu Marioţeanu (20 Alunaru 1927- 11 Marţu 2009)
Portreti Saturday, 11 March 2023

In Memoriam Matilda Caragiu Marioţeanu (20 Alunaru 1927- 11 Marţu 2009)

Matilda Caragiu Marioţeanu Matilda Caragiu Marioţeanu: sora a marlii actoru ditu Romãnii, Toma Caragiu, s-amintã 20 Alunaru 1927 Hrupisti,...

In Memoriam Matilda Caragiu Marioţeanu (20 Alunaru 1927- 11 Marţu 2009)
In Memoriam prof.dr. VASILE BARBA (15.02.1918-20.10.2007)
Portreti Wednesday, 15 February 2023

In Memoriam prof.dr. VASILE BARBA (15.02.1918-20.10.2007)

Un alumtâtoru ti ascâparea a limbâllei şi a culturâllei...

In Memoriam prof.dr. VASILE BARBA (15.02.1918-20.10.2007)
In Memoriam sculptorlu Dumitru Pasima (1935-2022)
Portreti Wednesday, 11 January 2023

In Memoriam sculptorlu Dumitru Pasima (1935-2022)

Artista Lila Passima, nipoata a marilui sculptoru armânu Dumitru Pasima nă deadi hăbarea lae pi FB că a llei lali şi a nostru durutu artistu ţi...

In Memoriam sculptorlu Dumitru Pasima (1935-2022)
Asiguripseri guvernamentale mutrinda resursele
Portreti Saturday, 23 July 2022

Asiguripseri guvernamentale mutrinda resursele

România va saibă gaz şi yipturi ti consum, da asiguripseri prim ministrul Nicolae...

Asiguripseri guvernamentale mutrinda resursele
Portreti Thursday, 21 July 2022

In Memoriam – Omlu di cultură Willy Wisoşenschi

Profesorlu de istorie Willy Wisoşenschi s-amintă tru 26 di mai 1946, tru hoara Mihail Kogălniceanu, giudeţlu Constanţa, cu dadă armână şi...

In Memoriam – Omlu di cultură Willy Wisoşenschi
Portreti Monday, 30 May 2022

Astronomlu Nicolae Coculescu

Nicolae C. Coculescu s-amintă tru 31 di alunar 1866, Craiova — şi tricu tru alantâ etâ tru 5 di brumar 1952, Bucuresti hiindalui un...

Astronomlu Nicolae Coculescu
Portreti Tuesday, 17 May 2022

Cupriili, eterna problemă a României

Comisarllii a Gardăllei di Mediu ditu România pitricură a organelor di cercetare penală, tru premieră, o plândzeari contra unei societăţi...

Cupriili, eterna problemă a României
Portreti Monday, 06 September 2021

Marli actoru Ion Caramitru dusi la Aţelu di Analtu

Actorlu Ion Caramitru dusi la Aţelu di Analtu tu ilikia di 79 di añi dumănică, la Spitalu Elias, di București. Ion Caramitru avea 79...

Marli actoru Ion Caramitru dusi la Aţelu di Analtu

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company