Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Cupriili, eterna problemă a României

Comisarllii a Gardăllei di Mediu ditu România pitricură a organelor di cercetare penală, tru premieră, o plândzeari contra unei societăţi tră comiterea infracţiunii di ngrupare a cupriiloru.

Cupriili, eterna problemă a României
Cupriili, eterna problemă a României

, 17.05.2022, 13:58

România este năstricută ditu vidiala logistic di importurile paranom di cuprii, tru condiţiile tru cari sute di transporturi intră cathi dzua tu văsilie — faţi timbihi Garda di Mediu. Anul tricut, instituţia putu di feaţi maş 3.000 di controale tru yimbruki, ditu cari ezultară 41 di cazuri penale. Tru aestu kiro, măr cantităţi di cuprii importate agiung la grokili di cuprie ditu România, iu taxa di dipozitare este mult ma ñică andicra di cum easti tu vestul Europăllei. Una ditu cearei poati s’hibă adutearea aliştei taxe la un nivel comparabil cu aţea ditu Occidint, ama și creaștirea controalelor şi sancţionarea sertu a stipsiţloru – spun comisarii a Gardăllei di Mediu. Maş tru proţlli patru meşi a aluştui an, eara verificate pisti 1.000 di transporturi di cuprii. Ună parte ditu aestea fură dănăsiti la intrarea tru ţară, iar tră altile s’feaţiră sesizări penale şi amendză. Nai ma frecvente probleme tru transferul a cupriiloru constau tru completarea alăthusită a datelor ditu actele ţi suntu diadunu cu transporturile ică neconcordanţa anamisa di ţi easti diclarat şi ţi easti cadialihea tu ateali fortumi.Di altă parte, tru premieră, fu dipusă ună plândzeari penală tră infracţiunea di angrupare di cuprii. Ministerul Mediului dimăndă că, după un faptu tu ahurhita a meslui la staţia di sortare ditu Sectorul 3 al Capitalei, ţănută di firma primăriei cari kiverniseaşti cupriili, comisarii ditu Garda Naţională di Mediu aflară un teren di aproximativ 4.000 di metri pătraţi pe suprafaţa a curi era indicii limbidz di angrupari a născăntoru cuprii ditu construcţii, amesticate cu cuprii ditu plastic, ceramică şi materiale lemnoase. Funcţionarea fără autorizaţie di mediu fu amendată cu 30.000 di lei (cca. 6000 euro).Aduţemu aminti diznou că Parlamentul ari votată un nom pritu cari s’cilăstăseaşti ti dănăsearea a ardirilor paranom di cuprii ică angruparia lor. Actul legislativ, cari lipseaşti s’hibă promulgat di şeful statului, yine cu misuri multu serti cari mutrescu emu firmele, emu populaţia, ntră cari și pidiapse cu hăpsanea di la 3 la 5 ani, nai ma serti ţi li avu România vărăoară pi aestu domeniu. Iniţiatorllii a proiectului năpoi aduc aminti că dănăsearea I barium ñicurarea a ardirlor paranom di cuprii easte un obiectiv di ună importanţă ahoryea tră sănătatea cetăţenilor. Un studiu european scoasi tu vidială ună realitate di mari piriclliu. Unăoară arsu, laşticul ditu electrocasnice şi electronice agiundzi di 4.000 di ori ma toxic andicra di fumul rezultat ditu ardirea a lemnului.Ti am4rtie, tru România, fenomenul di ardiari a n4scăntoru materiale tră amintarea di metale, tru scupolu ta s’vindă aestea, este unu di amploare, hiinda practicat tru nicukiratili di tută văsilia, cu impact ti mediu şi sănătatea public4, aduc aminti semnatarii a nomlui. Ditu 2019 până tru aetu kiro, fură arse pisti 870 di tone di cuprii, ună mare parte ditu aestea reprezentânda materiale compozite ufilisiti tră amintarea a metalelor. La nivelu a României, cathi an, pisti 29.000 di oameni mor multu ayoñea ditu cauze asociate cu poluarea.

Autoru: Mihai Pelin


Armânipsearea: Taşcu LalaIn Memoriam Matilda Caragiu Marioţeanu (20 Alunaru 1927- 11 Marţu 2009)
Portreti Saturday, 11 March 2023

In Memoriam Matilda Caragiu Marioţeanu (20 Alunaru 1927- 11 Marţu 2009)

Matilda Caragiu Marioţeanu Matilda Caragiu Marioţeanu: sora a marlii actoru ditu Romãnii, Toma Caragiu, s-amintã 20 Alunaru 1927 Hrupisti,...

In Memoriam Matilda Caragiu Marioţeanu (20 Alunaru 1927- 11 Marţu 2009)
In Memoriam prof.dr. VASILE BARBA (15.02.1918-20.10.2007)
Portreti Wednesday, 15 February 2023

In Memoriam prof.dr. VASILE BARBA (15.02.1918-20.10.2007)

Un alumtâtoru ti ascâparea a limbâllei şi a culturâllei...

In Memoriam prof.dr. VASILE BARBA (15.02.1918-20.10.2007)
In Memoriam sculptorlu Dumitru Pasima (1935-2022)
Portreti Wednesday, 11 January 2023

In Memoriam sculptorlu Dumitru Pasima (1935-2022)

Artista Lila Passima, nipoata a marilui sculptoru armânu Dumitru Pasima nă deadi hăbarea lae pi FB că a llei lali şi a nostru durutu artistu ţi...

In Memoriam sculptorlu Dumitru Pasima (1935-2022)
Asiguripseri guvernamentale mutrinda resursele
Portreti Saturday, 23 July 2022

Asiguripseri guvernamentale mutrinda resursele

România va saibă gaz şi yipturi ti consum, da asiguripseri prim ministrul Nicolae...

Asiguripseri guvernamentale mutrinda resursele
Portreti Thursday, 21 July 2022

In Memoriam – Omlu di cultură Willy Wisoşenschi

Profesorlu de istorie Willy Wisoşenschi s-amintă tru 26 di mai 1946, tru hoara Mihail Kogălniceanu, giudeţlu Constanţa, cu dadă armână şi...

In Memoriam – Omlu di cultură Willy Wisoşenschi
Portreti Monday, 30 May 2022

Astronomlu Nicolae Coculescu

Nicolae C. Coculescu s-amintă tru 31 di alunar 1866, Craiova — şi tricu tru alantâ etâ tru 5 di brumar 1952, Bucuresti hiindalui un...

Astronomlu Nicolae Coculescu
Portreti Monday, 16 May 2022

Dzua Românitatillei Balcaniţi şi a Independenţăllei ali Românie.

Dzua Românitatillei Balcaniţi şi a Independenţăllei ali Românie. Societatea di Cultură Macedo-Română andreapsi tu dzua di 10 di...

Dzua Românitatillei Balcaniţi şi a Independenţăllei ali Românie.
Portreti Monday, 06 September 2021

Marli actoru Ion Caramitru dusi la Aţelu di Analtu

Actorlu Ion Caramitru dusi la Aţelu di Analtu tu ilikia di 79 di añi dumănică, la Spitalu Elias, di București. Ion Caramitru avea 79...

Marli actoru Ion Caramitru dusi la Aţelu di Analtu

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company