Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

In Memoriam – Omlu di cultură Willy Wisoşenschi

Profesorlu de istorie Willy Wisoşenschi s-amintă tru 26 di mai 1946, tru hoara Mihail Kogălniceanu, giudeţlu Constanţa, cu dadă armână şi afendi di mileti ghirmană.

In Memoriam – Omlu di cultură Willy Wisoşenschi
In Memoriam – Omlu di cultură Willy Wisoşenschi

, 21.07.2022, 18:17

Profesorlu de istorie Willy Wisoşenschi s-amintă tru 26 di mai 1946, tru hoara Mihail Kogălniceanu, giudeţlu Constanţa, cu dadă armână şi afendi di mileti ghirmană. Tru chirolu 1965-1968 feaţi studii la Institutlu Pedagogicu di Constanţa, deapoa fu profesoru la Şcoala Generală di Palazu Mic (1968-1976), Şcoala Generală ditu Piatra (1976-1982) şi Liceulu Teoretic di Mihail Kogălniceanu (1982-2011). Fu ancurunatu cu prof. Elena Wisosenski, ună bună soaţă emu tru planu personal emu tru aţelu profesional si di activismu cultural. Deadunu au dauă feati: Iulia Wisosenschi–dr. etnograf la Institutlu di Etnografie si Folclor Constantin Brăiloiu di Bucureşti şi Andreea Wisosenschi –filolog interpret la Ministerlu a Transporturlor di Bucureşti.Willy Wisoşenschi easti thimiliusitorlu a Cercului di Istorie al Elevilor Dapyx” (1970), a Cercului de Istorie şi Tradiţii Aromâne Torna, torna, fratre” (1990), ali Fundaţie Culturală Muşata Armână” (2000), cum şi a Casăllei-muzeu aromână Gheorghe Celea” (2006). Profesorlu di Mihail Kogălniceanu easti iniţiatorlu a Parcului Arheologic Şcolar, a Festivalului Internaţional Deadunu tru Europa” (şase ediţii), a revigorarillei mutrinda cultivarea a dialectului matern aromân şi multi proiecti culturale. Willy Wisoşenschi easti ună prezenţă constantă la andamasili culturali şi ştiinţifiţi ditu văsilie, ama şi ditu xeani – Arbinuşia, Vărgăria, Gărţia, Macedonia -,cum şi tru emisiuni culturale la Radio şi TV. Activitatea a lui cultural-ştiinţifică dizvărtită pi hiotea a chirolui fu tiñisită cu ma multi premii cata cum: Premiul Omlu a Anlui 2008” (revista Bana Armânească”), Premiul Nicolae Batzaria” ică Premiul Nida Boga” (revista Dimândarea Părintească”), Premiul di excelenţă durusitu di Societatea di Cultură Macedoromână (2021), premiul di tiñie durusitu di Radio România Internaţional.Tiñisitu idyealui emu di cătră elevi şi profesori, di ansamblul a comunitatillei ditu Mihail Kogălniceanu, ama şi de soţlli a lui aromâni (pi linie maternă) şi ghirmani (pe linie paternă) ditu văsilie şi xinătati, easti, pritu activitatea a lui didactică şi culturală, un anveţu tră soţlli a lui ma tiniri, dimi profesorlu Willy Wisosenschi armăni un exemplu de profesionalismu şi, tutunăoară, autentic patriotismu”, aşi cum lu zuyrăpsi prezidentulu ali Filială Constanţa a Societatillei de Ştiinţi Istorice ditu România, conf. univ. dr. Stoica Lascu, cari adăvgă: Tră noi, dobrogeñilli, perieghezele a lui arheologhiţi, iniţiativili culturale de la Mihail Kogălniceanu, multe ditu arada a loru cu impactu şi participări internaţionale, limbidzamea a lui ti loari atitudinea tră apărarea a limbăllei şi istoriillei româñilor nord şi sud-dunăreni ălu situeadză profesorlu Wisoşenschii anamisa di autenticilli intelectuali di adză ali Românie di la Amari”.


Dumlleartulu tu Paradhisu şi puryurii la jilita familie !


RRI – Secţia Armânească


In Memoriam Matilda Caragiu Marioţeanu (20 Alunaru 1927- 11 Marţu 2009)
Portreti Saturday, 11 March 2023

In Memoriam Matilda Caragiu Marioţeanu (20 Alunaru 1927- 11 Marţu 2009)

Matilda Caragiu Marioţeanu Matilda Caragiu Marioţeanu: sora a marlii actoru ditu Romãnii, Toma Caragiu, s-amintã 20 Alunaru 1927 Hrupisti,...

In Memoriam Matilda Caragiu Marioţeanu (20 Alunaru 1927- 11 Marţu 2009)
In Memoriam prof.dr. VASILE BARBA (15.02.1918-20.10.2007)
Portreti Wednesday, 15 February 2023

In Memoriam prof.dr. VASILE BARBA (15.02.1918-20.10.2007)

Un alumtâtoru ti ascâparea a limbâllei şi a culturâllei...

In Memoriam prof.dr. VASILE BARBA (15.02.1918-20.10.2007)
In Memoriam sculptorlu Dumitru Pasima (1935-2022)
Portreti Wednesday, 11 January 2023

In Memoriam sculptorlu Dumitru Pasima (1935-2022)

Artista Lila Passima, nipoata a marilui sculptoru armânu Dumitru Pasima nă deadi hăbarea lae pi FB că a llei lali şi a nostru durutu artistu ţi...

In Memoriam sculptorlu Dumitru Pasima (1935-2022)
Asiguripseri guvernamentale mutrinda resursele
Portreti Saturday, 23 July 2022

Asiguripseri guvernamentale mutrinda resursele

România va saibă gaz şi yipturi ti consum, da asiguripseri prim ministrul Nicolae...

Asiguripseri guvernamentale mutrinda resursele
Portreti Monday, 30 May 2022

Astronomlu Nicolae Coculescu

Nicolae C. Coculescu s-amintă tru 31 di alunar 1866, Craiova — şi tricu tru alantâ etâ tru 5 di brumar 1952, Bucuresti hiindalui un...

Astronomlu Nicolae Coculescu
Portreti Tuesday, 17 May 2022

Cupriili, eterna problemă a României

Comisarllii a Gardăllei di Mediu ditu România pitricură a organelor di cercetare penală, tru premieră, o plândzeari contra unei societăţi...

Cupriili, eterna problemă a României
Portreti Monday, 16 May 2022

Dzua Românitatillei Balcaniţi şi a Independenţăllei ali Românie.

Dzua Românitatillei Balcaniţi şi a Independenţăllei ali Românie. Societatea di Cultură Macedo-Română andreapsi tu dzua di 10 di...

Dzua Românitatillei Balcaniţi şi a Independenţăllei ali Românie.
Portreti Monday, 06 September 2021

Marli actoru Ion Caramitru dusi la Aţelu di Analtu

Actorlu Ion Caramitru dusi la Aţelu di Analtu tu ilikia di 79 di añi dumănică, la Spitalu Elias, di București. Ion Caramitru avea 79...

Marli actoru Ion Caramitru dusi la Aţelu di Analtu

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company