Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Marli actoru Ion Caramitru dusi la Aţelu di Analtu


Marli actoru Ion Caramitru dusi la Aţelu di Analtu
Marli actoru Ion Caramitru dusi la Aţelu di Analtu

, 06.09.2021, 21:15


Actorlu Ion Caramitru dusi la Aţelu di Analtu tu ilikia di 79 di añi dumănică, la Spitalu Elias, di București. Ion Caramitru avea 79 di añi și cumăndusea Teatrulu Național di București.Ivan Patzaichin şi Ion Caramitru, cari muriră dumănică, anyiliciră arenili sportivi şi sţenili pi cari alinară, spusi prezidentulu Klaus Iohannis. Astăndză easti ună dzuuă anfărmăcoasă ti văsilia a noastră. Nă dispărţămu cu aeşţa doi ditu nai cama vruţlli români. Ivan Patzaichin şi Ion Caramitru anyiliciră arenili sportivi şi sţenili pi cari alinară. Azvingători şi yilipsitori tru sportu şi teatru, Ivan Patzaichin şi Ion Caramitru, pritu kirearea a loru pi napandica, nă alasă adză ma oarfăñi, ama haristusiţ maş cu aduţearea aminti a giunamillei ţi u deadiră ti România pritu energhia, harea, vrearea şi gaereţli a loru ta s’hibă nai ma buñlli. Puryurii ti familiili a lor şi a aţiloru vruţ tră taxiratea pritu cari trecu, angrăpsi şeflu a statlui pi Facebook.“Easti ună dzuuă di jeali ti România. Cara tahina kirumu un mari român ditu lumea-a sportului, ia că ti prăndzu nă vini ună hăbari cari alăxeaşti pănu di mardzină bana culturală. Acă eara pi ilikia ţi u avea, Ion Caramitru nica eara un motor ti atea ţi nsimna evenimentili teatrali”, spusi și Bogdan Gheorghiu, ministurlu a Culturăllei.


Ion Caramitru s-amintă tu ună familie de armâñi.


Caramitru bitisi Institutlu di Artă Teatrală și Cinematografică I.L. Caragiale clasa profesor Beate Fredanov, tru 1964, debutândalui cu un an ma ayoñea la Teatrul Bulandra – cu rolu prinţipalu tru Hamlet di William Shakespeare. Ș-dusi ma largu angajamentul la teatrul Bulandra un kiro, iu giucă și tru spectacoli la Teatrul Național București și tru alti lenu turlii di teatri.

Avu dzăţ di roluri pi sţenili românești și a lumillei, dzăţ di roluri tru filmi, suti di roluri la teatru radiofonic, regizor, profesor di teatru, ministru a culturăllei, prezidentulu UNITER – Ion Caramitru, ună bană ahărdzită tră teatru.


Ion Caramitru fu ministru a Culturăllei anamisa di añilli 1996 și 2000. Fu aleptu prezidentu UNITER di la thimilliusearea aliştei, tu 15 di şcurtu 1990.


Tru 2017, fu tiñisitu cu Titlul de cetăţean di tiñie ali Capitală, cum şi cu titlulu di ambasador Shakespeare tru România, ahărdzitu di Consiliulu Britanic, cu furñia a Anlui Shakespeare 400. Tut tru anlu 2017, prezidentulu Klaus Iohannis ălu tiñisi Ion Caramitru cu Ordinlu Naţionalu Steaua a Româniillei tru gradu di Cavaler, cu furñia că agiumsi pi ilikia di 75 d añi.


Tru dzălili di 21-22 di andreu 1989, s-arădăpsi anamisa di conducătorlli a manifestaţiilor anticomunisti di Bucureşti. La 22 di andreu 1989, tru frămtea a unallei parei di manifestanţă intră tu casa a Televiziunillei Români, hiinda protlu cari hăbărisi pi postul naţionalu di televiziuni curmarea-a dictaturăllei.


Autoru: Udălu a hăbărloru


Armânipsearea: Taşcu Lala


In Memoriam Matilda Caragiu Marioţeanu (20 Alunaru 1927- 11 Marţu 2009)
Portreti Saturday, 11 March 2023

In Memoriam Matilda Caragiu Marioţeanu (20 Alunaru 1927- 11 Marţu 2009)

Matilda Caragiu Marioţeanu Matilda Caragiu Marioţeanu: sora a marlii actoru ditu Romãnii, Toma Caragiu, s-amintã 20 Alunaru 1927 Hrupisti,...

In Memoriam Matilda Caragiu Marioţeanu (20 Alunaru 1927- 11 Marţu 2009)
In Memoriam prof.dr. VASILE BARBA (15.02.1918-20.10.2007)
Portreti Wednesday, 15 February 2023

In Memoriam prof.dr. VASILE BARBA (15.02.1918-20.10.2007)

Un alumtâtoru ti ascâparea a limbâllei şi a culturâllei...

In Memoriam prof.dr. VASILE BARBA (15.02.1918-20.10.2007)
In Memoriam sculptorlu Dumitru Pasima (1935-2022)
Portreti Wednesday, 11 January 2023

In Memoriam sculptorlu Dumitru Pasima (1935-2022)

Artista Lila Passima, nipoata a marilui sculptoru armânu Dumitru Pasima nă deadi hăbarea lae pi FB că a llei lali şi a nostru durutu artistu ţi...

In Memoriam sculptorlu Dumitru Pasima (1935-2022)
Asiguripseri guvernamentale mutrinda resursele
Portreti Saturday, 23 July 2022

Asiguripseri guvernamentale mutrinda resursele

România va saibă gaz şi yipturi ti consum, da asiguripseri prim ministrul Nicolae...

Asiguripseri guvernamentale mutrinda resursele
Portreti Thursday, 21 July 2022

In Memoriam – Omlu di cultură Willy Wisoşenschi

Profesorlu de istorie Willy Wisoşenschi s-amintă tru 26 di mai 1946, tru hoara Mihail Kogălniceanu, giudeţlu Constanţa, cu dadă armână şi...

In Memoriam – Omlu di cultură Willy Wisoşenschi
Portreti Monday, 30 May 2022

Astronomlu Nicolae Coculescu

Nicolae C. Coculescu s-amintă tru 31 di alunar 1866, Craiova — şi tricu tru alantâ etâ tru 5 di brumar 1952, Bucuresti hiindalui un...

Astronomlu Nicolae Coculescu
Portreti Tuesday, 17 May 2022

Cupriili, eterna problemă a României

Comisarllii a Gardăllei di Mediu ditu România pitricură a organelor di cercetare penală, tru premieră, o plândzeari contra unei societăţi...

Cupriili, eterna problemă a României
Portreti Monday, 16 May 2022

Dzua Românitatillei Balcaniţi şi a Independenţăllei ali Românie.

Dzua Românitatillei Balcaniţi şi a Independenţăllei ali Românie. Societatea di Cultură Macedo-Română andreapsi tu dzua di 10 di...

Dzua Românitatillei Balcaniţi şi a Independenţăllei ali Românie.

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company