Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

In Memoriam sculptorlu Dumitru Pasima (1935-2022)

Artista Lila Passima, nipoata a marilui sculptoru armânu Dumitru Pasima nă deadi hăbarea lae pi FB că a llei lali şi a nostru durutu artistu ţi nă hărsi cu a lui lucrări sculpturali di mari simasie dusi la Aţelu di Analtu tru 9 di agustu 2022.

In Memoriam sculptorlu Dumitru Pasima (1935-2022)
In Memoriam sculptorlu Dumitru Pasima (1935-2022)

, 11.01.2023, 14:04

Artista Lila Passima, nipoata a marilui sculptoru armânu Dumitru Pasima nă deadi hăbarea lae pi FB că a llei lali şi a nostru durutu artistu ţi nă hărsi cu a lui lucrări sculpturali di mari simasie dusi la Aţelu di Analtu tu 9 di agustu 2022.


Lila Pasima:


“Dumitru Pasima — Tache tră familie şi aprukeaţ, Pasima tră soţlli di zănati — spusi aieri (9 di agustu 2022n.n.) oară bună a unăllei lumi pi care el numata u dukea că-lli easti aproapea. Cu ună seriozitati şi unu purtaticu aproapea asceticu andicra di zănatea a lui, ti cari spusi mari miraki pănu tu bitisita a banăllei cu ună cilăstăseari niacumtinată, sertu tru prinţipii şi un pedagogu aretcu, cu ună akicăseari ahănda a substanţăllei lăuntrică a sculpturăllei şi ună mutrită morală tu ţi mutreaşti minarea a noastă tru lumi, Dumitru Pasima durusi a sculpturăllei şi a artăllei româneşti ună ñică lumi mari, pi cari ma s’ai tihe s-u aflli şi să u vedz va u ţăñi minti, neise tu a tali mindueri şi cu harauuă tru inima a tauă.Tră aţelli cari nu avură tihea să-lli cunoască ñica lumi mari pilkisită, pirmitusită tru ună expoziţie şi tru un catalogu, Dumitru Pasima fu un artistu a curi cilăstăseari ari explorată pi hiotea a kirolui cămpulu a sculpturăllei clasică, adăvgânda-lli elementili a spiritualitatillei ditu lumea embistimenă şi construinda ună sinteză formală aprukeată di lumea greco-romană, di culturli mediteraneani și bizantini. Ufilisinda sistemlu de semnificații și simboluri ditu lumea tradiționalu criștină, cu izvuri de inspirație ditu arta huryitească și cultă autohtonă, ama și a locurloru ditu Balcani, Dumitru Pasima thimilliusi ună sculptură monumentală epurată de accesorii decorative și descriptive, transfigurânda seamnili a lumillei figurative tru ună poetică a geometriillei spațlui sacru (Poarta, Veghe, Sacrificiu, Mioritica, Scara, Pieta, Mama și Fiul, Zbor, Intrarea tru Paradis,etc.). Nu idyiulu lucru lu avu tru scupo tru arta a portretlui, iu atenția a lui s’ndriptă cătă frimtarea și pilikisearea expresivă a materiillei, ca ună ciudie cum zuyrăpsi expresia a prosuplui până la ateali ditu soni minutişuri ţi u scot utu videală identitatea, dânda aestă turlie ti imaginea figurativă ună materialitati și ună plastiţitati ţi lu apruke di arta a portretlui roman.Lumea a atelierlui artistului scoati tru videală fragmentaru contextulu culturalu și suţialu tru cari amintă axie și ș-lu cundille demersulu artistic ahurhinda cu protili tăburi di sculptură di Măgura, Căsoaia și Arad, şi până la creațiili a añiloru ditu soni ahărdziti ti explorarea a portretlui și a monumentilor di for public”.


Dumidză s-lu lliartă tru iriñe ! Arăpasu lişoru tru Paradhisu !


Cu virinu,


Secţia Armânească di la Radio România Internaţional


In Memoriam Matilda Caragiu Marioţeanu (20 Alunaru 1927- 11 Marţu 2009)
Portreti Saturday, 11 March 2023

In Memoriam Matilda Caragiu Marioţeanu (20 Alunaru 1927- 11 Marţu 2009)

Matilda Caragiu Marioţeanu Matilda Caragiu Marioţeanu: sora a marlii actoru ditu Romãnii, Toma Caragiu, s-amintã 20 Alunaru 1927 Hrupisti,...

In Memoriam Matilda Caragiu Marioţeanu (20 Alunaru 1927- 11 Marţu 2009)
In Memoriam prof.dr. VASILE BARBA (15.02.1918-20.10.2007)
Portreti Wednesday, 15 February 2023

In Memoriam prof.dr. VASILE BARBA (15.02.1918-20.10.2007)

Un alumtâtoru ti ascâparea a limbâllei şi a culturâllei...

In Memoriam prof.dr. VASILE BARBA (15.02.1918-20.10.2007)
Asiguripseri guvernamentale mutrinda resursele
Portreti Saturday, 23 July 2022

Asiguripseri guvernamentale mutrinda resursele

România va saibă gaz şi yipturi ti consum, da asiguripseri prim ministrul Nicolae...

Asiguripseri guvernamentale mutrinda resursele
In Memoriam – Omlu di cultură Willy Wisoşenschi
Portreti Thursday, 21 July 2022

In Memoriam – Omlu di cultură Willy Wisoşenschi

Profesorlu de istorie Willy Wisoşenschi s-amintă tru 26 di mai 1946, tru hoara Mihail Kogălniceanu, giudeţlu Constanţa, cu dadă armână şi...

In Memoriam – Omlu di cultură Willy Wisoşenschi
Portreti Monday, 30 May 2022

Astronomlu Nicolae Coculescu

Nicolae C. Coculescu s-amintă tru 31 di alunar 1866, Craiova — şi tricu tru alantâ etâ tru 5 di brumar 1952, Bucuresti hiindalui un...

Astronomlu Nicolae Coculescu
Portreti Tuesday, 17 May 2022

Cupriili, eterna problemă a României

Comisarllii a Gardăllei di Mediu ditu România pitricură a organelor di cercetare penală, tru premieră, o plândzeari contra unei societăţi...

Cupriili, eterna problemă a României
Portreti Monday, 16 May 2022

Dzua Românitatillei Balcaniţi şi a Independenţăllei ali Românie.

Dzua Românitatillei Balcaniţi şi a Independenţăllei ali Românie. Societatea di Cultură Macedo-Română andreapsi tu dzua di 10 di...

Dzua Românitatillei Balcaniţi şi a Independenţăllei ali Românie.
Portreti Monday, 06 September 2021

Marli actoru Ion Caramitru dusi la Aţelu di Analtu

Actorlu Ion Caramitru dusi la Aţelu di Analtu tu ilikia di 79 di añi dumănică, la Spitalu Elias, di București. Ion Caramitru avea 79...

Marli actoru Ion Caramitru dusi la Aţelu di Analtu

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company