Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Asiguripseri guvernamentale mutrinda resursele

România va saibă gaz şi yipturi ti consum, da asiguripseri prim ministrul Nicolae Ciucă.

Asiguripseri guvernamentale mutrinda resursele
Asiguripseri guvernamentale mutrinda resursele

, 23.07.2022, 17:02

Petrolul easti ti păradz, gazlu easti ti geopolitică, diclara, tora ayoñea, un expertu tru probleme energhetiţi, mutrinda acţiunile ali Rusie tru conflictul dişcllisu – diplomatic, economic şi, tru esenţă, idiologic – cu Occidintul. Moscova năpoi dişcllisi ună ditru conductele pritu cari livra gaz ti Europa, ama Europa akicăsi că numata poati s-bagă besă pi gazul rusesc şi, nai ma puţăn ti ună majoritate calificată a statelor Uniunillei, niţi nu easti etic s-u facă după invazia rusă tru Ucraina. Easti furnîa ti cari UE mindueaşti, di ună parte, să-şi diversifică sursele di aprovizionare şi, di alantă, s’căndăsească statele membre s-ufilisească raţional şi s’economisească energie ti la iarnă.Perspectiva ñicurarilei consumlu di gaz amintă aduteri aminti duriroase a românilor cari acăţară sbăneadză coşmarul a añiloru ditu soni a dictaturăllei comuniste, când aroarea tru case era cvasigeneral. Vahi ti atea guvernanţăllii abordiază aestu subiect ndilicati cu nădie unu andrupătu, ama di ţifri. Premierul Nicolae Ciucă diclară că tru aestu kiro nu ari asparizmă că România nu va s’aibă gazul anănghisitu ti iarna yinitoare. Tru dipozite easti năstricutu nivelul di 1,6 miliardi di metri cubi, iara planlu pruveadi agiundzearea la 80% din capacitatea di stocari până la 1 di brumaru, cundille prim-ministrul:Noi lipsea ca până la 1 agustu s’agiundzemu la 46%, 57% la 1 yismăciuni, 66%, cara s’nu am alathusi, la 1 sumedru şi 80% la 1 di brumaru. Aşi cum spunu cifrele di adză, himu pisti procentele asumate şi la bitisita a stămânăllii tricute aveam 200 di milioane di metri cubi pisti aţea ti aveamu tru depozite tru idyea perioada a anlui tricut. Neise, nu ari tru aestăoară niţi ună turlie di asparizmă ca România s’nu aibă gazul anănghisitu ti iarna 2022-2023.”Misura di ñicurari a consumului, căftată di Uniune, easti una di precauţie, lugurseaşti Nicolae Ciucă. Xerea cronică adusi, ama nica ună provocari majoră, a curi guvernanţăllii suntu anănghisiţ să-lli apăndăsească: mira a culturilor di yipturi. Premierul a deadi, ama, asiguripseri, că ari duri gârnu ti consumul intern şi nica şi tră export. Nu ari itii ti găilipseari niţi la culturile di misuru şi floarea soarelui, spuni Nicolae Ciucă:Culturile di toamnă s’recoltează tora şi ditu ţifrili ţi li aprukemu rezultă multu limbidu că avem duri gărnu ti consumlu a nostu işiş, ti siminari şi avem gârnu şi ti s’exportămu. Tru ţi mutreaştu cultura a misurlui şi cultura di floarea-soarelui nu ari furñii di găilipseari, di itia că ari pi thimelliulu a datiloru statistice cantităţ duri asi tra s’putem s’avem asigurată hrana”.Easti borgea a cafi unlui guvern s’cilăstăsească ti asigurarea hranăllei, căldurăllii şi a energiei pi kiro di iarnă ti cetăţenii a văsilillei şi aesta adrămu tu aistu kiro, ălli isihăsi premierul conaţionalii.

Autoru: Stefan Stoica


Armânipsearia: Taşcu Lala


In Memoriam Matilda Caragiu Marioţeanu (20 Alunaru 1927- 11 Marţu 2009)
Portreti Saturday, 11 March 2023

In Memoriam Matilda Caragiu Marioţeanu (20 Alunaru 1927- 11 Marţu 2009)

Matilda Caragiu Marioţeanu Matilda Caragiu Marioţeanu: sora a marlii actoru ditu Romãnii, Toma Caragiu, s-amintã 20 Alunaru 1927 Hrupisti,...

In Memoriam Matilda Caragiu Marioţeanu (20 Alunaru 1927- 11 Marţu 2009)
In Memoriam prof.dr. VASILE BARBA (15.02.1918-20.10.2007)
Portreti Wednesday, 15 February 2023

In Memoriam prof.dr. VASILE BARBA (15.02.1918-20.10.2007)

Un alumtâtoru ti ascâparea a limbâllei şi a culturâllei...

In Memoriam prof.dr. VASILE BARBA (15.02.1918-20.10.2007)
In Memoriam sculptorlu Dumitru Pasima (1935-2022)
Portreti Wednesday, 11 January 2023

In Memoriam sculptorlu Dumitru Pasima (1935-2022)

Artista Lila Passima, nipoata a marilui sculptoru armânu Dumitru Pasima nă deadi hăbarea lae pi FB că a llei lali şi a nostru durutu artistu ţi...

In Memoriam sculptorlu Dumitru Pasima (1935-2022)
In Memoriam – Omlu di cultură Willy Wisoşenschi
Portreti Thursday, 21 July 2022

In Memoriam – Omlu di cultură Willy Wisoşenschi

Profesorlu de istorie Willy Wisoşenschi s-amintă tru 26 di mai 1946, tru hoara Mihail Kogălniceanu, giudeţlu Constanţa, cu dadă armână şi...

In Memoriam – Omlu di cultură Willy Wisoşenschi
Portreti Monday, 30 May 2022

Astronomlu Nicolae Coculescu

Nicolae C. Coculescu s-amintă tru 31 di alunar 1866, Craiova — şi tricu tru alantâ etâ tru 5 di brumar 1952, Bucuresti hiindalui un...

Astronomlu Nicolae Coculescu
Portreti Tuesday, 17 May 2022

Cupriili, eterna problemă a României

Comisarllii a Gardăllei di Mediu ditu România pitricură a organelor di cercetare penală, tru premieră, o plândzeari contra unei societăţi...

Cupriili, eterna problemă a României
Portreti Monday, 16 May 2022

Dzua Românitatillei Balcaniţi şi a Independenţăllei ali Românie.

Dzua Românitatillei Balcaniţi şi a Independenţăllei ali Românie. Societatea di Cultură Macedo-Română andreapsi tu dzua di 10 di...

Dzua Românitatillei Balcaniţi şi a Independenţăllei ali Românie.
Portreti Monday, 06 September 2021

Marli actoru Ion Caramitru dusi la Aţelu di Analtu

Actorlu Ion Caramitru dusi la Aţelu di Analtu tu ilikia di 79 di añi dumănică, la Spitalu Elias, di București. Ion Caramitru avea 79...

Marli actoru Ion Caramitru dusi la Aţelu di Analtu

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company