EVENIMENT TOP

eveniment top Aţeale doauă siptămâni tricute di la mitingul antiguvernamental a diaporâlei di la Bucureşti, di-tru 10 augustu, nu feaţira lum’ină în ligătură cu evenimentile violente produse atumţea. Procuroril’i militari înreghistrară sute di plândziri din partea a p

Aţeale doauă siptămâni tricute di la mitingul antiguvernamental a diaporâlei di la Bucureşti, di-tru 10 augustu, nu feaţira lum’ină în ligătură cu evenimentile violente produse atumţea. Procuroril’i militari  înreghistrară sute di plândziri din partea a persoanelor care avură vlapsin di la intervenţia a jandarmilor, ciro tru care activităţâle mutrinda identificarea ţilor implicaţ în comiterea violenţilor contiinuă. Gioi, la Parchetulu Gheneral fu audiat şefulu a Brigadâl’ei Specială de Intervenţie a Jandarmeriil’ei, colonelul Cătălin Paraschiv, ţel care are coordonată intervenţia în forţă a jandarmilor la protestu. Anterior, ministrulu de Interne Carmen Dan feaţe ună declaraţie di presă arhiusită  cu scuze adresate a ţilor care  avură suferinţă di la mitingu, ahât civili cât şi jandarmi militari, urmată di ună prezentare a filmului a evenimentelor şi de ună sinteză a unor „falsuri şi minciun’i”, uidisit a ministrului, care au circulată ahât în mediul online, cât şi în mass-media. Marţâ, la audierile la care fu cl’imată în Parlamentu, Carmen Dan, care spune că nu  avu atribuţii operative ca ministru în timpul a protestului,  preciză că raportul pi care lu apruche di la structurile competente din subordinea a l’ei va hibă bâgat la dispoziţia Comisil’ei din Camera Deputaţâlor imediat ţi procedura di la nivelul a forului parlamentar va hibă finalizată. Opoziţia di dreapta di la Bucureşti, care consiideră că ministrulu lipseaşte să-şi da demisia, si declară, ama, nemulţan’iisită di secretizarea documentului, ama şi de faptul că la audierea din Parlamentu nu fu prezentu şi prefectul, aşi că nu avea care să clarifică motivile trâ care si decise aestu nivel a intervenţil’ei. În opinia a opoziţil’ei, Carmen Dan mutreaşte să anvâlească responsabilitatea a Jandarmeriil’ei trâ gazarea şi brutalizarea a manifestanţâlor paşniţ, fârâ câvgă. În replică, PSD, principala forţă a coaliţil’ei aflată la guvernare, denuunţă ună presupusă tentativă di surpare prin forţă a guvernului leghitim.

 

Într-ună primă reacţie, la doauă siptămâni di la produţirea a evenimentilor, premierulu Viorica Dăncilă  acuzăa opoziţia că vru să prel’ia putearea pri-tru căl’iuri nidemocratiţe, după ţe nu  reuşi la alidzeri. Ea spune că are observată un asaltu îndriptat contra unor instituţii a statului, prima loata tru isape trâ aestu lucru hiinda Jandarmeria, şi lâ câftă a miniştrilor şi şefilor a instituţiilor din subordine să evită „aestă spirală a conflictului”. În replică, liderulu a principalului partid de opoziţie, PNL, Ludovic Orban, îl’i reproşeadză a premierului că nu-şi asuumă responsabilitatea trâ acţiunile în forţă a jandarmilor şi efectile a lor asupra  protestatarilor. „Nu exiistă niţiună spirală a conflictului întreţinută di opoziţie prin PNL sau di preşedintele Klaus Iohannis, că maşi ună a minciun’ilor şi a abuzurilor tru care si afuundă tot mai multu liderulu PSD Liviu Dragnea, premierulu Viorica Dăncilă, ministrul de Interne Carmen Dan şi toţ aţel’i care au dată ordin trâ reprimarea protestilor şi rănirea a oamin’ilor care au participată la mitingul antiguvernamental”,  afirmăă, intr-un comunicat, Ludovic Orban. Evenimentile di-tru 10 augustu repreziintă ună ocazie di reflecţie trâ factoril’i decidenţâ din România, de identificare a modalitatil’ei di evoluţie a structurilor specializate, di la organizarea, drepturile şi pregătirea personalului, până la losturile di control şi căl’iurile folosite, consiideră gheneralul maior francez Bertrand Cavallier, expertu în domeniul asiguripsirilei şi restabilirilei a li ordine publică, recunoscut la nivel european şi, totunăoară, un bun cunoscător a sistemului di ordine publică din România. Fost cadru a Jandarmeriilei Naţională Franceză, el si adunăa cu membril’i a Comisilei trâ apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Camera Deputaţâlor di la Bucureşti - adunare subsumată a demersurilor di cunoaştere a diferitilor aspecte a evenimentilor di-tru 10 augustu.

 

Pesta porcină si extinde

Un cirec di judeţile a Româniil’ei sunt afectate di epidemia di pestă porcină africană, ţeale piste 700 di focare a virusului hiinda identificate di autorităţ în zonele di sud-estu şi di nord-vestu. Easte zborulu, în principal, di porţâl’i din gospodăriile/nicuhiratile a horiaţâlor. Până tora, fură sacrificaţ vârâ 120  m’il’e di porţâ. Federaţia Naţională Pro Agro soliicită a guvernului să iniţiadză procedura di discutare în Consiliul Suprem di Apărare a Ţarâlei a li situaţie creată di răspândirea virusului a pestâl’ei porcină, care afecteadză grav producţia di carne din România. Federaţia consiideră că tru judeţele afectate lipseaşte s-hibă declarată stare di urgenţă, di aform’ia că firmile care au investită în sectorulu di creaştere a porţâlor suntu în pragulu a falimentului. Autorităţâle contiinuă acţiun’ile cu scupolu să prevină, să Incheadică răspândirea lângoaril’ei, întră aestea si nuumiră şi decizia să si permite vânarea porţâlor agh’ri/mistreţ şi a şacalilor din Delta a li Dunăre, purtători de virus.

 

Rezultate slabe la fotbal trâ echipe din România

Campioana Româniilei la fotbal, CFR Cluj (nord-vest) şi vicecampioana FCSB (fosta Steaua Bucureşti) au chirută, gioi, partidile giucate în deplasare tru manşa tur din play – off-ul a Ligâl’ei Europa. CFR easte autoarea a unei contraperformanţă istorică, agiungânda prima echipă din România azvimtă di ună formaţie luxemburgheză, Dudelange, scor 2-0. Bucureştean’il’i de la FCSB chirură cu 3-1 meciulu contra austriaţâlor di la Rapid Viena. Partidele retur va aibă loc pi 30 augustu. Macă niţiuna din aţeale două echipe nu reuşeaşte calificarea, România va rămână fără reprezentantă în grupile competiţiilor continentale.

Autor: Corina Cristea

Armânipsire: Hristu Steriu


www.rri.ro
Publicat: 2018-08-29 21:08:00
Vizualizari: 252
TiparesteTipareste