Plan de acţiune al Comisiei pentru dezvoltarea bioeconomiei

plan de acţiune al comisiei pentru dezvoltarea bioeconomiei Comisia Europeană a prezentat un plan de acțiune pentru dezvoltarea unei bioeconomii durabile și circulare, care să servească la dezvoltarea societății, a mediului și a economiei în Europa.

Comisia Europeană a prezentat un plan de acțiune pentru dezvoltarea unei bioeconomii durabile și circulare, care să servească la dezvoltarea societății, a mediului și a economiei în Europa. Strategia în domeniul bioeconomiei face parte din eforturile Bruxelles-ului de a oferi un nou impuls pentru locuri de muncă, creștere economică și investiții, urmărind, în acelaşi timp, să îmbunătățească și să intensifice utilizarea durabilă a resurselor regenerabile. Comisia a propus 14 măsuri pentru a îndeplini trei obiective-cheie. 


Vicepreședintele responsabil pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate, Jyrki Katainen, explică: "Primul obiectiv - extinderea și consolidarea biosectoarelor, deblocarea investiţiilor şi pieţelor; al doilea - dezvoltarea rapidă de bioeconomii în întreaga Europă; iar al treilea - înțelegerea limitărilor ecologice ale bioeconomiei. Există numeroase oportunităţi legate de bioeconomie. Bioeconomia reprezintă un concept vast. Când vorbim de oportunităţi ne gândim cu uşurinţă la energie - la energia regenerabilă, ne putem gândi la opotunităţi uriaşe în domeniul industriei textile, în domeniul medical sau în cel al plasticului." 


Astfel, pentru a exploata potențialul bioeconomiei de a moderniza economia și industriile europene, Comisia va crea o platformă în valoare de 100 de milioane euro, pentru a aduce inovațiile ecologice mai aproape de piață și pentru a reduce riscurile investițiilor private în soluții durabile. De asemenea, va facilita dezvoltarea unor noi biorafinării durabile în întreaga Europă. Statele membre și regiunile, în special în Europa Centrală și de Est, au un vast potențial insuficient utilizat de valorificare a biomasei și a deșeurilor. Pentru a remedia această situație, Comisia a decis să elaboreze o agendă strategică de implementare a dezvoltării durabile a produselor alimentare și agricole, a silviculturii și a produselor ecologice. De asemenea, va institui, în cadrul programului Orizont 2020, un mecanism de sprijinire a politicii în domeniul bioeconomiei UE pentru țările UE, cu scopul de a elabora agende naționale și regionale privind bioeconomia. Bruxelles-ul va lansa şi acțiuni-pilot pentru dezvoltarea de bioeconomii în zonele rurale, de coastă și urbane, de exemplu în ceea ce privește gestionarea deșeurilor sau stocarea carbonului în sol. Ecosistemul se confruntă cu amenințări și provocări grave, cum ar fi o populație în creștere, schimbări climatice și degradarea terenurilor. Pentru a face față acestor provocări, Comisia va pune în aplicare un sistem de monitorizare și va promova bunele practici cu privire la modul de funcționare a bioeconomiei în limite ecologice sigure.www.rri.ro
Publicat: 2018-10-30 09:29:00
Vizualizari: 425
TiparesteTipareste