Noua garanţie europeană pentru copii

noua garanţie europeană pentru copii Comisia Europeană a adoptat pe 24 martie a.c. prima Strategie cuprinzătoare a UE privind drepturile copilului, precum și o propunere de recomandare a Consiliului de instituire a unei garanții europene pentru copii.

În 2019, aproape 18 milioane de copii din UE (22,2 % din copiii din întreaga lume) trăiau în gospodării expuse riscului de sărăcie sau de excluziune socială. Cu deplină conştientizare a faptului că astfel ia naștere un cerc vicios intergenerațional al inegalității sociale, cu efecte profunde și de durată asupra copiilor, Comisia Europeană a adoptat, către sfârşitul lunii martie, prima Strategie cuprinzătoare a UE privind drepturile copilului, precum și o propunere de recomandare a Consiliului de instituire a unei garanții europene pentru copii.  


Ne-a vorbit despre aceste iniţiative, Daniel Sheridan Ferrie, purtător de cuvânt al Comisiei Europene pe multe problematici, printre care şi drepturile copilului: 

"Scopul nostru principal este construirea unei societăţi mai sănătoase şi în care să domnească egalitatea, pentru fiecare copil din UE dorim ca lumea să fie protejată, inclusivă şi protectoare. Dorim ca fiecare copil să beneficieze de acelaşi nivel de protecţie. Dorim să creăm cel mai bun climat pentru copii în UE şi în întreaga lume. Şi de aceea , pe 24 martie, am propus o Strategie comprehensivă, prima de acest fel, pentru a pune laolaltă toate elementele, fie ele cât de diferite, necesare acţiunii de protejare a copiilor. Şi în paralel cu acea strategie, susţinem o propunere pentru o garanţie europeană pentru copii, pentru combaterea sărăciei în rândul copiilor şi excluziunea socială. Aceste două elemente laolaltă vor conduce la îmbunătăţirea drepturilor copiilor în UE şi în întreaga lume."


Comisia propune un pachet de măsuri în acest sens, de la redactarea de texte legislative pe înțelesul copiilor la organizarea de consultări cu copiii în contextul Conferinței privind viitorul Europei și al punerii în aplicare a Pactului climatic și a Pactului verde. Statele membre ar trebui, la rândul lor, să creeze condiții favorabile participării copiilor la viața civică și democratică. 


Daniel Sheridan Ferrie, purtător de cuvânt al Comisiei Europene, a adăugat: "Strategia privind drepturile copiilor este extrem de cuprinzătoare, avem o serie de subiecte, spre exemplu, pentru dvs şi ascultătorii dvs, unul dintre punctele de interes este să ne asigurăm că niciun copil nu este expus la violenţă. Am propus reguli care să combată violenţa de gen şi violenţa domestică. Dorim, de asemenea, să ne asigurăm că toţi copiii îşi pot valorifica întregul potenţial, indiferent de originea socială. Acesta este scopul Garanţiei europene pentru copii: ne referim la sănătatea mentală a copiilor, dorim ca toate şcolile din UE să ofere mâncare sustenabilă şi sănătoasă copiilor, dorim ca pe întreg teritoriul UE copii să beneficieze de un nivel de educaţie şi ocrotire corespunzătoare, pentru a avea o educaţie cu adevărat inclusivă."


10 mii de copii din Europa şi din lume, au fost intervievaţi pentru conturarea Strategiei şi a garanţiei.Până în 2022, Comisia va elabora un plan de acțiune pentru tineret pentru a promova participarea tinerilor și a copiilor la nivel mondial și a consolida capacitățile de protecție a copilului în cadrul delegațiilor UE. De asemenea, Comisia are o politică de toleranță zero față de exploatarea prin muncă a copiilor.


RadioRomaniaInternational · ALO, BRUXELLES? 20.04.2021

www.rri.ro
Publicat: 2021-04-20 10:51:00
Vizualizari: 305
TiparesteTipareste