160 di an’i di la Unirea a Principatilor Române

2019-02-01 22:21:00

Steliu LambruUnirea a Moldovâlei cu Muntenia di pi 24 ianuarie 1859 şidzu sum semnul a vrearil’ei internă ama şi mai multu sum aţel a conjuncturâlei internațională. Proiectul național românescu nu poate să hibă mutrit în afoara a minduiaril’ei diznou ali Europă. Ună d

Link-uri ti agiutor