70 di añi, Europa, 75 di añi, irñea

2020-05-21 13:34:00

Marius Tiţa9 mai easti unâ dzuuâ ți angreacâ tru istoria-a duñeauâllei. La 9 di mai, tru 1945, armatli arada-arada, dinintea-a ofensivăllei finalâ a Aliaţlor ti avea agiumtă Berlin. La 7 di mai, easti vulusită capitularea di Reims, iara alantă dzuuă, capitularea, pi

  • 70-di-ai-europa-75-di-ai-irea

    (izvuru cadhuru: pixabay.com)

Link-uri ti agiutor