Agenda armaneasca 2015.06.02

2015-06-02 19:30:00

Hristu SteriuTora - unâ turlie di suveicâ poeticâ (suvalniţâ) ! Nâ duţim cu unâ hâbare pânâ tru Ghirmânie, aclo iu bâneadzâ unâ poetâ armânâ. Dispre ţi easte zborulu

Link-uri ti agiutor