Agenda armaneasca 2015.06.09

2015-06-09 21:58:00

Hristu SteriuDi Constanţa m’eardzim cu unâ hâbare Atena ! Astâprimuvearâ, pi 21 marţu, si ţânu Atena unâ searâ di poezie armâneascâ.Un di participanţâ, poetulu George Vrana u lughurseaşte aţea searâ

  • agenda-armaneasca-20150609

Link-uri ti agiutor