Agenda armaneasca 2015.09.29

2015-10-09 21:55:00

Hristu SteriuCunuscutulu cercetător ghirman, ama ţi zburaşte armneaşte has ca un armân, aform’ie di care vru sâ intrâ şi ma ghine tru lumea armâneascâ şi si nsură cu unâ armânâ, Tede Kahl, di la Universitatea di Jena,

Link-uri ti agiutor