Agenda armaneasca 2015.12.08

2015-12-10 21:46:00

Hristu SteriuIntrata a mesului andreu aduse dauă mări sărbători ligate di numa di român, misurate aoaţe dzuua di pi 1 andreu, ama şi dzua di nâinte, pi 30 brumar, dzuua a Sâmtului Andrei, care si dzâţe că el îl’i creştină român’il’i cu vinita a lui în Dobrogea, reghiu

Link-uri ti agiutor