Agenda aromână

2018-05-08 21:42:00

Hristu SteriuArâsârim doauă-treie dzâle şi agiundzim la alantu poet, Vanghiu Zega, care eara oaspe la SCA, luni 2 apr - iu eara vinit şi cu nicuchira. Vanghiu dzâse că feaţe/că vru s-facă cu Vinita a lui ună voltâ la soţâl’iI armân’i din România, aform’ie trâ care f

  • agenda-aromana

    Sol Invictus, disc asim, sec III, Imperiul Roman, sapaturi arheologice la Pessinus (actualmente British Museum)

Link-uri ti agiutor