Agiutoru internațional tră România

2021-10-18 21:02:00

Corina CristeaAmpulisită cu ună catandisi ţi nu s’ari faptă pănă tora ditu ahurhita-a pandemiillei, România căftă agiutoru pritu Mecanismul di protecție civilă, iara agiutoarili ahurhiră s’yină.

  • agiutoru-international-tra-romania

    România căftă agiutoru ti năstriţearea a perioadăllei pandemică (Foto facebook.com/ROVaccinare)

Link-uri ti agiutor