Atracţii tru judeţulu Prahova

2016-11-17 21:49:00

Daniel Onea , Ştefan Baciuudeţulu Prahova (sudulu a Româniil’ei) easte cunoscut ma multu trâ staţiunile turistiţe di pi Valea Prahovâl’ei şi trâ zona viticolă, di av’in’e, Dealu Mare. Aoa va vă harăsiţ di peisaje spectaculoase, ama puteţ să vizitaţ şi castele, cunăchi, muzee ine

Link-uri ti agiutor