Căñina şi restricţii di urdinari

2021-07-30 21:32:00

Leyla CheamilRomânia s’ampuliseaşti, dzălili aesti, cu ună nauă dalgă di căldură. Căñina s’arăspăndi tru tută văsilia până tru ahurhita-a sătămânăllei yinitoari.

  • caina-si-restrictii-di-urdinari

Link-uri ti agiutor