Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

România la Agiocurli Olimpiţi: Gimnasta Sandra Izbaşa

România eara tru topurli a ghimnasticăllei mondială kiro di dekenii. Numili a multipliloru campioani olimpiţi Nadia Comăneci, Ecaterina Szabo, Daniela Silivaș, Simona Amânar ică Cătălina Ponor eara, añi arada, tu protili frăndză ali actualitati sportivă iuţido pi mapamondulu.

cercuri olimpice sursa foto pixabay
cercuri olimpice sursa foto pixabay

, 19.04.2024, 12:21

România la Agiocurli Olimpiţi: Gimnasta Sandra Izbaşa

România eara tru topurli a ghimnasticăllei mondială kiro di dekenii. Numili a multipliloru campioani olimpiţi Nadia Comăneci, Ecaterina Szabo, Daniela Silivaș, Simona Amânar ică Cătălina Ponor eara, añi arada, tu protili frăndză ali actualitati sportivă iuţido pi mapamondulu.

România la JO: Gimnasta Sandra Izbaşa

logo-main-gdpr

logo-main-gdpr

România eara tru topurli a ghimnasticăllei mondială kiro di dekenii. Numili a multipliloru campioani olimpiţi Nadia Comăneci, Ecaterina Szabo, Daniela Silivaș, Simona Amânar ică Cătălina Ponor eara, añi arada, tu protili frăndză ali actualitati sportivă iuţido pi mapamondulu.

Tru añilli ditu soni ama, ghimnastica românească nu mata avu rezultati. Ratarea-a calificarillei pareiilor ali Românie la Agiocurli Olimpiţi di Tokio, emu la masculin, emu la feminin, easti spunearea pănu di marzină ti arkişurarea valorică catastrofală a ghimnasticăllei românească.

Ediţia ditu soni a Agiocurloru Olimpiţi la cari avu rezultati anămusiti tru concursulu di ghimnastică fu aţea di Londra, ditu 2012. Pareia feminină alină loclu 3 pi națiuni, iarapoi Cătălina Ponor amintă medalia di asimi la sol. Nai ma bunlu rezultatu fu loclu I amintatu di Sandra Izbașa la ansăreri, rezultat cari adusi aţea ditu soni medalie olimpică di malămă ti ghimnastica românească.

Sandra Izbaşa s-amintă la 18 cirişaru 1990, Bucureşti. Ahurhi cu ghimnastica di anda eara pi ilikia di 4 añi. La 12 di añi eara tu pareia naţională di giunioare. Doi añi ma amănatu, la Europeani, amintă asimea la giunioare, tru prova di sol. Prota a llei mari performanţă la senioare u avu tru 2006, la Internaţionalile di ghimnastică ali Românie, iu amintă la individualu compus, la sol şi ansăreri.

Tut tru 2006, la Europeanele di Volos, amintă ună medalie di malămă la sol, ună di asimi cu pareia şi ună di brondzu la bârnă. Amintă deapoa ma multi medalii tu antriţerli continentali și mondiali. Performanțili ali Sandra agiumsiră tu kipită tu 2008, la Agiocurli Olimpiţi di Beijing, cu medalia di malămă amintată la sol.

Deapoa avu doi ani ama nu cu buni rezultati. Tru 2011 ama, la Europeanili di Berlin, Izbașa agiumsi prota emu la sol, emu la ansăreri. S-turnă cu dauă medalii di malămă și di la Europeanili ditu 2012, di Bruxelles – ună amintată la ansăreri, iarapoi alantă cu pareia. Hăirlătica ditu idyiulu anu, di la Agiocurli Olimpiţi di Londra, fu aţelu ditu soni rezultatu cama mari ditu cariera sportivă ali Sandra Izbașa.

 

Autoru Florin Orban

Armănipsearea: Taşcu Lala

Oaspiţ la microfonlu RRI Monday, 20 May 2024

Spitalu regionalu la Cluj-Napoca

2024 va ta s’iasă tu migdani ca anlu a mărloru proiecte di infrastructură tru România. Să stihisi că anlu aestu s’hibă programati patru...

Spitalu regionalu la Cluj-Napoca
România ş-Republica Moldova yiurtusirâ Dzuua ali Evropâ
Oaspiţ la microfonlu RRI Thursday, 16 May 2024

România ş-Republica Moldova yiurtusirâ Dzuua ali Evropâ

Tu dzuua di 9 di mai, România yiurtusi deadun cu alanti craturi evropeani, Dzuua ali Evropâ, dedicatâ a irinillei ș-a unitatillei pi continentu....

România ş-Republica Moldova yiurtusirâ Dzuua ali Evropâ
Foto: AEP
Oaspiţ la microfonlu RRI Tuesday, 14 May 2024

Alidzeri ș-dezinformari

Comisia Evropeanâ ahurhi unâ campanie di informari a țetăţeñilor ti riscurli ligati di dezinformarea ş-manipularea a informaţiilor di câtrâ...

Alidzeri ș-dezinformari
www.facebook.com/AutoritateaElectoralaPermanenta
Oaspiţ la microfonlu RRI Monday, 13 May 2024

România intrâ tu campanie electoralâ

Ti unu mesu, româñilli suntu aştiptaț la vot ta sâ-și aleagâ reprezentanţâlli tu Parlamentul Evropean, ama și yinitorlli primari/dimarhi,...

România intrâ tu campanie electoralâ
Oaspiţ la microfonlu RRI Sunday, 12 May 2024

Lucru deadunu ti Ucraina

Anda fu Bucureşti, ministrul britanic a forţilor armati, Leo Docherty avu moabeț ți li luyursi „di simasie şi pozitive” cu omologlu a lui...

Lucru deadunu ti Ucraina
Oaspiţ la microfonlu RRI Sunday, 12 May 2024

Andamusea a prezidențâloru ali Românie şi SUA

Prezidentul american Joe Biden âlli hâristusi ali Românie ti borgea ți ș-u lo andicra di NATO tu aeșțâ 20 añi di anda agiumsi membrâ a...

Andamusea a prezidențâloru ali Românie şi SUA
Oaspiţ la microfonlu RRI Friday, 10 May 2024

Cum ș-tricurâ româñilli vacanța di Paști

Tu 2024, Paștili fu yiurtusitu tu Românie tu idyea stâmânâ cu dzuua di 1 di Mai, ași că româñilli avurâ unâ vacanțâ di ndauâ dzâli....

Cum ș-tricurâ româñilli vacanța di Paști
Oaspiţ la microfonlu RRI Thursday, 02 May 2024

România tru minivacanţă

  Aprucheata aşi-număsităllei Dzuuă a Lucărlui, 1 di mai, di Paştili a ortodocşilor, confesiuni majoritară tru România, yiurtusitu tru...

România tru minivacanţă

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company